pondělí 18. října 2021 Lukáš

Nová technika kontrastního ultrazvukového vyšetření v prachatické nemocnici

Prachatická nemocnice získala v dubnu certifikaci Radiologické společnosti a zavádí novou techniku kontrastního ultrazvukového vyšetření (CEUS). Pro koho je vyšetření vhodné jsme si povídali s primářem Radiodiagnostického oddělení MUDr. Romanem Čerklem.

Co je technika kontrastního ultrazvukového vyšetření?
Vyšetření ultrazvukem zná pravděpodobně každý. Nová metodika kontrastního ultrazvukového vyšetření spočívá v nitrožilní aplikaci speciální kontrastní látky a sledování jejího chování ultrazvukovým přístrojem. Tato metodika je v České republice používána na pracovištích fakultních nemocnic a v některých krajských nemocnicích. Využití této metody na úrovni oblastní nemocnice našeho typu je výjimečné, přesto je RDO Nemocnice Prachatice prvním pracovištěm v jihočeském regionu s certifikací na tuto metodiku vyšetření. 

Kontrastní látku mohou pacienti znát i z jiných vyšetření. V čem je toto vyšetření specifické?
Kontrastní látka pro ultrazvukové vyšetření je jiná než ta, která se podává například na CT vyšetření. Kontrastní látky pro CT vyšetření jsou založené na bázi jódu, je tedy určité riziko alergických reakcí, tato látka do určité míry zatěžuje i ledviny.  Kontrastní látka pro CEUS (kontrastní ultrazvuk) funguje na principu mikro bublin plynu, její hlavní složkou je fluorid sírový. Na rozdíl od kontrastní látky pro CT, která se vylučuje ledvinami, kontrastní látku pro CEUS pacient vydýchá. Postup vyšetření je následující. Po úvodním standardním ultrazvukovém vyšetření pacientu podáme zavedenou kanylou do žíly kontrastní látku a ihned sledujeme její chování ve vyšetřovaném orgánu. Celé vyšetření trvá 5 až 7 minut. Během vyšetření zpravidla pacient nepozoruje žádné průvodní projevy podání této látky, kontrastní látka nemá žádné negativní účinky.    

Na co konkrétně se toto vyšetření používá?
Používá se zejména u vyšetření jaterních ložisek.  Například u pacienta, kterému objevíme při standardním ultrazvukovém vyšetření nějaké ložisko („uzlík“) v játrech, bychom měli stanovit, jaké povahy tento uzel je. Jestli se jedná o ložisko nezhoubné či zhoubné. To lze s určitou pravděpodobností určit již při klasickém ultrazvukovém vyšetření, nebo po doplnění CT a magnetické rezonance. Avšak v některých případech, zvláště jedná-li se o ložiska velmi malá, žádná z těchto metod nepřináší pro diagnózu jednoznačný výsledek. V některých nejasných případech se volí i bioptický odběr vzorku.

Nově zaváděná metoda CEUS dokáže v některých případech stanovit povahu těchto ložisek mnohem snadněji, bez nutnosti doplňovat CT a magnetickou rezonanci. Tím získáme diagnózu pacienta v mnohem kratším čase a bez zátěže rentgenovým zářením a jinými kontrastními látkami.

V ideální případě, když provedeme kontrastní ultrazvukové vyšetření ihned, když ložisko nalezneme, máme diagnózu pacienta hotovou v jedné návštěvě, tedy do 30 minut. Pacient se pak nemusí složitě objednávat na další doplňující vyšetření, která mají čekací termíny i několik týdnů.

Jaký je režim pacienta před a po vyšetření, jsou nějaká omezení pro podání kontrastní látky?
Před vyšetřením po pacientovi nepožadujeme žádnou speciální přípravu.  Po vyšetření doporučujeme půl hodiny setrvat na oddělení. Ale to je obecné doporučení ke každému vyšetření, kdyby se vyskytly nějaké nežádoucí reakce. Poté pacient odchází domů. Podání kontrastní látky by mělo být zváženo u pacientů se srdeční vadou (pravolevý zkrat) a po těžkých kardiochirurgických operacích. V České republice se kontrastní látka podává pacientům starším 18 let. 

Proč metodu zavádíte až teď?
Je žádoucí, aby se tato speciální metodika prováděla jen na pracovištích, které mají s ultrazvukovou diagnostikou dlouhodobé zkušenosti soustavným vyšetřováním velkého počtu pacientů. U nás provádíme přes 15 tisíc ultrazvukových vyšetření za rok, v celém spektru ultrazvukové diagnostiky. Snažíme se držet krátké čekací lhůty pro objednání, obvykle do jednoho týdne.  Akutní vyšetření provádíme samozřejmě ihned, s dostupností 24 hodin 7 dní v týdnu. Naše pracoviště proto funguje jako „efektivní filtr“ pro další diagnosticko-terapeutické postupy v naší nemocnici.

K získání certifikace na CEUS bylo nutné splnit určitá kritéria – vlastnit speciální software pro přístroj, vyškolit personál s certifikovanými kurzy a dále certifikovat celé pracoviště.  Po splnění těchto podmínek jsme začali jednat o úhradě tohoto výkonu zdravotními pojišťovnami. V tuto chvíli máme platnou smlouvu na tento výkon od VZP, s dalšími pojišťovnami začínáme jednat.  

Jak si představit takového „typického“ pacienta, který by měl využít tohoto vyšetření?
Například si představte mladou ženu. Najdeme ložisko v játrech, ale nevíme, jestli je zhoubné nebo nezhoubné, spíše se přikláníme k variantě nezhoubné, ale bez další zobrazovací metody nemáme jistotu.  Můžeme udělat biopsii (tedy přímý odběr vzorku tkáně) s určitým rizikem krvácení do jater, nebo CT vyšetření s rizikem rentgenového záření a zátěží ledvin kontrastní látkou, nebo magnetickou rezonanci s delší čekací dobou na vyšetření.  

Když v tomto případě povedeme novou metodu CEUS, máme velkou šanci zjistit povahu ložiska okamžitě. Pacientka odchází domů s jasným výsledkem a bez stresu při čekání na doplňující vyšetření.  

Jak se tedy mohou pacienti objednat na toto vyšetření a co k tomu potřebují?
Objednat se mohou standardním způsobem u nás na oddělení na telefonu 388 600 321 a potřebují k tomu žádanku od svého praktického lékaře, od specialisty či z jiné nemocnice.

Foto Michael Daněk

Štítky ultrazvuk, vyšetření, Prachatice

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.