Počasí dnes8 °C, zítra9 °C
Pátek 23. února 2024  |  Svátek má Svatopluk
Bez reklam

Ladislav Volf: Když se o problému nemluví, neznamená to, že neexistuje

„SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je společností se stoprocentním vlastnictvím statutárního města Českých Budějovic, založena v roce 1997. Jako společnost města spravujeme zejména bytový a nebytový fond města Českých Budějovic, ale i jiných subjektů. V této činnosti máme 30 letou zkušenost.

 

V roce 2003 byly realizovány plánované změny v organizační struktuře SPRÁVY DOMŮ s.r.o., od června 2003 jsou všechny provozy soustředěny v budově podnikového ředitelství v Čéčově ulici v Českých Budějovicích.“

Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách firmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o., který je již tradičně důvěrně nazýván „byťák“ (slangový výraz, vytvořený z názvu „bytový podnik“.). Doplnit oficiální informace na webu informacemi o konkrétní činnosti – takový je námět rozhovoru, o který jsme požádali Ladislava Volfa, ředitele firmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 

Pane řediteli, jaký je v současné době rozsah a obsah činnosti podniku Správa domů s.r.o.?

Ladislav Volf: „Vzhledem k tomu, že jsme společností se stoprocentním vlastnictvím statutárního města České Budějovice, je naše činnost orientována na servisní služby pro fond nemovitostí ve vlastnictví města. Konkrétně máme ve správě 1800 bytových jednotek a 200 nebytových prostor, které jsou majetkem města. Mimo to poskytujeme správu také jiným subjektům, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků bytových jednotek a podobně.“

Které objekty, vlastněné městem České Budějovice, konkrétně spravujete?

Ladislav Volf: „ Jsou to například některé domy v historickém centru, v České ulici, v ulici Dr. Stejskala, bytové domy v Lannově tř., dále třeba bytový dům tzv. Experiment nebo Koldům. Z nebytových prostor bych uvedl Černou věž, staráme se také o údržbu a opravy objektů školských zařízení.“

Co všechno Správa domů s.r.o. zajišťuje?

Ladislav Volf: „Máme poměrně široké spektrum činností – od běžných, menších oprav až po rozsáhlé akce – zateplování a opravy fasád, rekonstrukci domů a bytů, opravy střech, opravy kanalizace, výměny oken. Každoročně připravujeme plán oprav, který projednávají a schvalují kompetentní orgány statutárního města České Budějovice. Řešíme samozřejmě také havarijní stavy, zajišťujeme pravidelné revize rozvodů plynu, el. instalace a hromosvodů, požárních hydrantů, výtahů, kotelen, kontroly technického stavu domů a podobně. A také vedeme rozsáhlou agendu, která je s bytovým i nebytovým fondem spojená. Poskytujeme právní, ekonomické a technické poradenství“.

Správa objektů v historickém jádru města, tedy objektů památkově chráněných, má zřejmě svá specifika a podléhá schvalování Národního památkového ústavu. Činí tento fakt správu historických nemovitostí složitější?

Ladislav Volf: „Jistěže ano, ale musím říci, že spolupráce s českobudějovickým územním pracovištěm NPÚ je na dobré úrovni. Navíc máme i dlouholeté zkušenosti, takže tady problémy určitě nejsou“.

Zmínil jste, že spravujete mimo jiné také Černou věž? To je jistě hodně specifický objekt, v čem správa spočívá?

Ladislav Volf: „Správa Černé věže má samozřejmě svá specifika, to je dáno její výjimečností. Máme velmi dobrou spolupráci s nájemcem, provozovatelem Černé věže, panem Vančurou, který technický stav Černé věže sleduje a případné závady řeší s našimi pracovníky. Aktuální je například údržba věžních hodin a také oprava schodiště. Jedním z nejvýznamnějších počinů v minulých letech byla instalace bezpečnostní sítě, která brání skokům nebo pádům z věže.“

Vraťme se k bytovému fondu ve vlastnictví města. Existuje stále tzv. „Pořadník na byty“ a pokud ano, mají žadatelé šanci byt získat? Po několika fázích privatizace bytového fondu, se počet bytů ve vlastnictví města významně snížil a tím i šance na přidělení bytu?

Ladislav Volf: „Ano, evidence žadatelů o přidělení bytu, který patří městu, stále existuje. Žádostmi se zabývá Bytová komise, jmenovaná samosprávou, tedy radou města. A byt do nájmu na základě žádosti je možné získat po splnění kritérií stanovených „Pravidly pro přenechání bytů do nájmu“ nebo na základě zveřejněných soutěží, nicméně je potřeba říci, že získání bytu od města není stále jednoduché a záleží na množství uvolněných bytů. Uvolňování bytů ovlivnila i deregulace nájemného, obyvatelé větších bytů, kde nájemné vzrostlo, si například hledají menší byty nebo se rozhodnou využít pro bydlení svůj rekreační objekt, chalupu, stěhují se na venkov a městský byt uvolní. Zejména starším obyvatelům bytů s vysokým počtem metrů čtverečních se snažíme zajistit menší byty, formou výměny bytů, kde by pro ně nájemné bylo únosnější. Činíme tak samozřejmě, pokud sami nájemníci o toto projeví zájem.
Musím ovšem zdůraznit, že naše firma, SPRÁVA DOMŮ s.r.o., o přidělení bytu do nájmu nerozhoduje, to je kompetencí orgánů statutárního města České Budějovice, my jsme organizací, která pouze zajišťuje servis, služby. V naší kompetenci je příjem a zpracování žádostí o přidělení bytu do nájmu, ale tím naše pravomoc končí, o přidělení nerozhodujeme. To ovšem někteří občané neví a z toho plynou značné problémy.“

Problémy v jakém smyslu?

Ladislav Volf: „Patrně tím vstupuji na tenký led, ale myslím, že když se o problémech nebude mluvit, neznamená to, že neexistují. A my stále častěji a intenzivněji řešíme problémy s nepřiz-působivými občany, kteří se u nás domáhají svých domnělých práv a požadují okamžité splnění svých bytových nároků. Jejich chování je víc než problematické jak tady u nás, kdy svým typickým způsobem trvají na tom, abychom jim vyhověli, tak v místě, kde bydlí a negativně ovlivňují bydlení ostatních obyvatel nejen domu, ale i okolí. Jde o situaci dlouhodobou, ale v poslední době problémy gradují a považuji za velice důležité, aby se o tom začalo otevřeně mluvit a následně hledat opravdu účinná řešení“.

To je hodně kontroverzní téma! Nemáte obavy z obranných reakcí ochránců práv národnostních menšin?

Ladislav Volf: „Možná je problém právě v tom, že ochránci se soustředí pouze na práva! Měli by ale stejnou měrou respektovat také povinnosti – například platit nájem, nedevastovat vybavení bytů a domů, nerušit okolí nadměrným hlukem a jinými projevy. Negativní situaci vnímám i z pohledu tzv. normálních nájemců, obyvatel bytových domů, kterým může přidělení bytu těm, kteří neumí dodržovat běžné normy slušného chování, způsobit značný diskomfort bydlení. Své o tom ví například obyvatelé části sídliště Máj a nezanedbatelný je také přímý ekonomický vliv – oprava, přesněji, většinou kompletní rekonstrukce tzv. „vybydleného bytu“ vyžaduje značné finanční náklady a takto vynaložené prostředky pak mohou chybět jinde.“

Skutečně jde o citlivé téma, ptám se znovu, neobáváte se negativních reakcí?

Ladislav Volf: „ Je to téma, které je obecně známé, jen někteří aktivisté a ochránci vytvořili takovou atmosféru, že otevřené pojmenování problému je téměř tabu. Jsem pevně přesvědčen, že mlčením se problém nevyřeší a bude narůstat.“

Pane řediteli, přeji vám, aby vaše otevřenost k vyřešení problému vedla, a děkuji za rozhovor.

 Autor: Askev X


 

Štítky České Budějovice, oprava, statutární město, dům, Národní památkový ústav, Černá věž

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Hawky

Paní Svobodová, pana Volfa znám několik desítek let a jsem přesvědčený, že je to muž na svém místě. Rozhodně min. do té míry, aby věděl jak a kdy podat žalobu. O primátorovi to říct nemohu, protože ho neznám...Myslím si ale, že spoustu příp. žalob může být ovlivněno např. liknavostí soudů, záměrným prodlužováním soudních řízení a to potom uplyne hodně dlouhá doba, než dojde od podání žaloby k výkonu rozhodnutí případnou exekucí. Po celou tu dobu nemá žalující strana moc možností k činnosti. Max. snad nějaký návrh na nějaké předběžné opatření. Ovšem to také podléhá rozhodnutí soudu. A celý případ se může bez možnosti jakkoli ho uspíšit vléct několik let. A po celou tu dobu může žalovaný buď byt, nebo nebytový prostor užívat a třeba ani neplatit nájem. Píši vše v obecné rovině, protože nemám podklady pro objektivní posouzení konkrétního případu o kterém jste se ve svém komentáři zmínila. Takže se nebudu zastávat ani radnice jestli učinila vše pro to, aby jejich žaloba byla úspěšná....

Pondělí, 6. června 2011, 12:22Odpovědět

Iva Svobodová

Pane Hawky, plně s Váma souhlasím, že ředitel SD nemá vypracovávat žaloby, ale měl by jako ředitel společnosti vedět, zda vůbec může za SD žaloby podávat. Také by to měl vědět primátor města, který měl v minulém volebním období SD pod přímým svým vedením.

Pátek, 3. června 2011, 23:47Odpovědět

Lucie Burianová

Paní Svobodová, děkujeme za komentář a námět na další článek. Dosud jsme nepovažovali za nutné se Vámi zmíněnou záležitostí zabývat, protože naší snahou je přinášet náměty, které jsou pro život v Budějcích podstatné nebo zajímají širší okruh lidí, což nebyl tento případ. V kontextu Vámi nastíněné souvislosti s precedentním rozhodnutím soudu je to ovšem věc, která má širší záběr.

Pátek, 3. června 2011, 00:28Odpovědět

Hawky

Já si myslím, že ředitel SD nemá v popisu práce vypracovávat žaloby. To by měla být činnost právníků zastupujících radnici.....

Čtvrtek, 2. června 2011, 15:02Odpovědět

Iva Svobodová

P. Volf sice říka jak spravuje Správa domů majetek města a přitom prohrála soud o vyklizení s pizzerií Fresh. Jak je možné, že ředitel Správy domů neví jak podat žalobu na vyklizení. Znamená to, že všechny předchozí výpovědi jsou neplatné?To je něčí pochybení a někdo by měl být za to zodpovědný.

Středa, 1. června 2011, 21:17Odpovědět

Libor Matoušek

Možná bychom si mohli zavolat bývalého ministra Kocába - on by nám poradil jak na ně :-D :-D :-D

Pondělí, 30. května 2011, 09:12Odpovědět

Hawky

Výborně, konečně to někdo řekl napřímo. Chválím a držím pěsti.

Pátek, 27. května 2011, 22:25Odpovědět

Ladislav Volf: Když se o problému nemluví, neznamená to, že neexistuje  |  Život a styl  |  Drbna  |  Budějcká Drbna - zprávy z Českých Budějovic a jižních Čech

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.