Počasí dnes24 °C, zítra15 °C
Neděle 14. dubna 2024  |  Svátek má Vincenc
Bez reklam

Park, který chce zabránit odlivu mozků z jihu Čech

Když si chtějí udělat radost dámy Budějčandy, koupí si novou kabelku, parfém nebo... třeba úplně nejúžasnější boty. Když si chtějí udělat radost pánové Budějčáci, pořídí si nové auto, lístky na hokej nebo nejchytřejší telefon. A když si chce udělat radost Budějcká Drbna?

Tak si pro vás připraví nový seriál článků, ve kterém vám postupně bude představovat zajímavé budějcké aktivity a nápady současné i budoucí. Seriál, pracovně nazvaný ´Projekty, objekty, subjekty´ je novinkou, a proto ho symbolicky zahájíme tam, kde se na novinky, inovace a rozvoj specializují.

Pojďte se mnou, vyrážíme do ulice Na Zlaté stoce, půjdeme se projít po parku. Je to ale park trochu atypický...

S pojmem ´park´ máme spojenou představu areálu se stromy, trávníky, lavičkami, představa spojená s ´vozovým parkem´ je také jasná. Co si ale máme představit pod názvem Jihočeský vědeckotechnický park?

Odpovědi nejen na tuto otázku Budějcká Drbna získala od Václava Filišteina a Václava Krále, kteří v letech 2008 až 2012 působili ve statutárních orgánech Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. a v zastupitelstvu Jihočeského kraje.

Jak a kdy vznikla myšlenka na vybudování JVTP, co bylo podnětem pro jeho realizaci?

Václav Filištein: „Nedá se úplně říci, že by myšlenka na zřízení vědeckotechnického parku přímo vznikla, spíš šlo o určitou inspiraci ze zahraničí, kde podobné projekty už relativně dlouhodobě fungují. V naší republice bychom možná mohli považovat za vzor nebo inspirativní podnět Brno, i když podmínky u nich jsou odlišné od podmínek, které máme v jihočeském kraji.“

Václav Král: „První budova, respektive I. etapa JVTP, byla dokončena v srpnu 2008. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu. Investorem a příjemcem dotace ve výši zhruba 30 milionů korun byla Jihočeská univerzita. A pět milionů korun poskytly Jihočeský kraj a město České Budějovice. Správcem parku byla Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, v současné době je to JVTP a.s.“

Jaký smysl nebo cíl JVTP má?

Václav Filištein: „Především je třeba říci, že Jihočeský vědeckotechnický park není primárně určen k podpoře vědy či výzkumu, jak se určitá část odborné a možná i laické veřejnosti domnívá, ale je určen k podpoře podnikatelské sféry. Přesněji, jeho posláním a smyslem je podpora v oblasti inovací a transfer technologií z veřejné výzkumné sféry do hospodářské a podnikatelské praxe v jihočeském regionu, případně, v širším kontextu, v celé republice.

Primárně je tato podpora určena malým a středním inovativním firmám a vychází z podmínek, pro Jihočeský kraj typických, to znamená z přírodní, zemědělské charakteristiky kraje a tomu odpovídající zaměření především na rozvoj progresivních hi-tech biologických technologií. Další logickou a nezbytnou podmínkou činnosti JVTP je přímá návaznost a spolupráce s Jihočeskou univerzitou a Biologickým centrem Akademie věd České republiky.“

Co to tedy znamená zcela konkrétně? Jaká je praktická činnost JVTP?

Václav Filištein: „Zcela konkrétně můžeme služby JVTP rozdělit do několika částí. Tou první, dominantní, je už zmíněná podpora firem. K dispozici jsou specializované prostory laboratorního, poloprovozního a administrativního charakteru, vybavené vybranými zařízeními a technologiemi. To samo o sobě tu zásadní výhodu nepředstavuje, i když samozřejmě se firmám vyplatí investovat do pronájmu už vybavených prostor, investice na vlastní výzkumné vybavení by byly mnohonásobně dražší. Podstatou výhody zasídlení firmy v JVTP je podpora a spolupráce s Jihočeskou univerzitou, kterou prostřednictvím JVTP mohou získat. Participace pracovníků a studentů na výzkumném programu je oboustranně přínosná.

Konkrétním příkladem je firma GEN Trend, která už v současné době prostory JVTP opustila, protože svůj výzkumný a poloprovozní záměr splnila - vyvinula dva diagnostické kity pro laboratorní diagnostiku příčin paradentózy. Laicky řečeno, zde vyvinuté kity pomohou stomatologům určit původce paradentózy, kterou způsobují různé typy bakterií a pro léčbu paradentózy je diagnostika konkrétní bakterie zásadní pro cílenou medikaci. Jiná firma zde v prostorách JVTP vyvíjí insekticidy proti komárům, budoucí praktické využití popisovat určitě nemusím. Probíhají zde i další výzkumné a poloprovozní projekty, ale dva zmíněné pro představu určitě stačí.“

Určitě ano, ale rozsah činnosti JVTP je nepochybně mnohem širší.

Václav Filištein: „Samozřejmě. Kromě přímého, reálného zasídlení firmy v JVTP, existuje i zasídlení virtuální, které funguje na bázi poradenství, předávání výsledků výzkumu a zkušeností, konzultací. Hodně podstatným přínosem JVTP je i takzvaný transfer technologií, laicky řečeno, jde o přenos výsledků výzkumu vědeckých pracovníků a studentů Jihočeské univerzity do praxe, hledání možností jejich praktického využití a aplikace do hospodářské sféry.

A s tím souvisí i další smysl existence JVTP - vytváření podmínek pro absolventy Jihočeské univerzity, konkrétně pro ty, kteří po dosažení titulu nechtějí realizovat v akademické sféře, ale svou budoucnost mají v praktické oblasti, mají svůj podnikatelský záměr, nápad, svůj projekt. Právě tady v JVTP najdou potřebné zázemí, kde mohou své podnikatelské záměry rozjet v optimálních podmínkách.

Podmínkami nejsou myšleny jen podmínky prostorové a výzkumné, o kterých už jsme mluvili, ale třeba také odborné poradenství v oblasti patentového práva, průmyslově právní a autorské ochrany. A také poradenství v oblasti mezinárodní spolupráce, včetně praktické stránky, například v podpoře účasti na mezinárodních akcích, veletrzích a podobně.

Tohle je jeden z hodně důležitých úkolů JVTP - vytvořit tady v jižních Čechách podmínky, ve kterých se budou schopní lidé realizovat a nebudou mít potřebu odcházet jinam, zjednodušeně řečeno, nebude docházet k ´odlivu mozků´, které tady v Jihočeském kraji potřebujeme.“

Václav Král: „Je v logice věci, že právě příležitost, kterou JVTP představuje, sem na jih naopak může ´přilákat´ perspektivní začínající nebo i zkušenější podnikatele a firmy z jiných regionů. S rozvojem firem pak souvisí i vytváření nových pracovních příležitostí. Určitě se dá říci, že i v tomto směru JVTP zvyšuje atraktivitu Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity. I to je jeden z důvodů, proč I. etapa JVTP byla lokalizována v těsné blízkosti areálu Jihočeské univerzity. Chtěli jsme, aby k sobě měli zainteresovaní lidé blíže.“

Mluvíte o I. etapě, znamená to tedy, že bude i etapa druhá?

Václav Král: „Ano, v současnosti je aktuální II. etapa JVTP. I pro ni je klíčové financování z evropských fondů. Konkrétně z programu Prosperita, který je zaměřený na podnikání a inovace. Celkové náklady jsou odhadnuty na 200 milionů korun, dotace může pokrýt 75 procent uznatelných nákladů, předpokladem je opět spolufinancování Jihočeským krajem. V těchto dnech je dokončován výběr dodavatele stavby.“

Václav Filištein: „Druhá etapa by měla rozšířit stávající plochu JVTP nad tři tisíce metrů využitelné plochy, kromě dalších laboratorních prostor by měly vzniknout i prostory určené více k poloprovoznímu ověřování projektů. Součástí II. etapy budou i konferenční prostory, jedním z plánů rozvoje JVTP je i zvýšení marketingové podpory zasídlených firem. I tuto budovu postavíme tady, vedle kampusu Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie věd ČR.“

Už se těším, až budu pozvána na slavnostní otevření. Než k němu dojde, přeji vám hodně štěstí nejen v JVTP. A děkuji za rozhovor!

Štítky Jihočeský vědeckotechnický park, České Budějovice, Václav Filištein, Václav Král, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jihočeský kraj, Česko, Drbna.cz, technologie, projekt, podnikání, Akademie věd České republiky

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Espedito Spasitel

Aspoň nějaká pozitivní zpráva o činnosti ve městě (po "jobovkách" o úklidu, sportovní hale, městském medu).

Pondělí, 25. února 2013, 19:01Odpovědět

Park, který chce zabránit odlivu mozků z jihu Čech  |  Krimi  |  Budějcká Drbna - zprávy z Českých Budějovic a jižních Čech

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.