pátek 22. října 2021 Sabina

Projekt rekonstrukce májských škol s azbestem počítal

Jak už jsme vás v předchozí retrospektivě vývoje událostí v kauze azbest informovali, podařilo se nám získat exkluzivní informace, které pravděpodobně dávají odpovědi na mnohé otázky, které dosud nebyly veřejně položeny, natož zodpovězeny. Je to náhoda?

 Pozornost veřejnosti a médií je směrována pouze na termíny, ve kterých kompetentní úředníci měli nebo neměli vědět, že hodnoty azbestu ve školách na Máji jsou nadlimitní. Chybí klíčová odpověď na otázku: Kdo je primárním viníkem? Vznikla chyba už v projektové dokumentaci, nebo až v průběhu realizace?

Historie kauzy azbest nezačíná datem 25. listopadu 2011, kdy se veřejnost o nadlimitních hodnotách azbestu dozvídá. Historie kauzy začíná už v roce 2008, kdy Rada města České Budějovice přijímá usnesení o zahájení příprav projektu rekonstrukce a zateplení objektů škol Máj I a Máj II. Akce bude rozdělena několik etap.

Hlavním cílem projektu je zateplení obvodového pláště, střechy, výměna oken a dveří u budovy Základní školy Máj I a Máj II. Jedná se o dvě základní školy, tyto objekty jsou propojeny takzvaným krčkem, takže tvoří jednu budovu, která se skládá z osmi pavilonů.

Opatření ke zlepšení současného stavu zahrnuje stavební úpravy zaměřené na zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem použitím fasády na bázi silikátu. Dále budou realizovány práce spojené se zateplením střechy polystyrénem v rámci vnitřního prostoru střechy včetně oplechování. Budou vyměněna stávající dřevěná okna za nová plastová a stávající venkovní dveře za nové hliníkové. Meziokenní vložky a montované obvodové dílce (boletické panely) budou vybourány a nahrazeny vyzdívkami z porobetonových tvárnic. Projekt byl zařazen do IPRM Levý břeh Vltavy.

Celkové náklady: 47.703.430,-
Přidělená dotace: 37.006.710,-

Na zpracování projektové dokumentace bylo vypsáno výběrové řízení. Zakázku ve výběrovém řízení získala firma MANE Engineering s.r.o.

Na základě projektové dokumentace byla rekonstrukce objektů ZŠ Máj I a ZŠ Máj II zadána jako veřejná zakázka, dne 9. února 2011, v tomto znění:

Kompletní zateplení pavilonů ZŠ Máj I a II V rámci stavebních úprav se provede zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem s fasádou na bázi silikátu, barevný odstín bude upřesněn. Na sokl se provede vrchní mozaiková omítka. Dále bude zateplen vnitřní prostor střechy. Provede se výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová a stávajících venkovních dveří za nová hliníková. Meziokenní vložky a montované obvodové dílce (boletické panely) budou vybourány a nahrazeny vyzdívkami z porobetonových tvárnic. Objekt bude zateplen a výplně otvorů budou mít tepelně izolační vlastnosti dle ČSN. Původní hromosvod bude dle předpisů znovu připojen. Všechny klempířské výrobky budou z poplastovaného plechu. Při stavbě nebudou používány technologie nešetrné k životnímu prostředí.

Zadavatelem zakázky bylo Statutární město České Budějovice. Cena veřejné zakázky činila 65 336 035 Kč.

Jednou z podmínek účasti v soutěži o veřejnou zakázku byla podmínka, že zhotovitel musí prokázat obrat za tři zúčtovatelná roční období ve výši 150 milionů korun a musí doložit, že v posledních pěti letech provedl tři zakázky na zateplení, výměnu oken a dveří, každou za minimálně 40 milionů korun bez DPH. Tuto podmínku jako výrazně limitující kritizovala radniční opozice, zejména ODS.

Zakázku získala firma OHL ŽS a.s., divize 7 České Budějovice.

O vyjádření k projektu jsme aktuálně v prosinci 2011 požádali zástupce MANE Engineering s.r.o., ing. Ottu Eibla.

Jakou formou vaše firma zakázku na projekt zateplení ZŠ Máj I a Máj II získala?

„Město České Budějovice vypsalo na zpracování projektové dokumentace výběrové řízení. Výběrového řízení jsme se zúčastnili a naše nabídka byla při splnění všech požadovaných kriterií vyhodnocena jako nejvýhodnější.“

Bylo zadání projektu něčím neobvyklé?

„Naprosto ne, šlo o běžnou zakázku. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byl energetický audit, zpracovaný Technickým a zkušebním ústavem v březnu roku 2005. V auditu byly podrobně popsány požadavky na zateplení objektů školy. Audit nechalo zpracovat město České Budějovice před svým rozhodnutím provést zateplení školy. Samozřejmě ale vím, kam svou otázkou směřujete.“

Ano, zajímá nás, zda projekt vycházel z faktu, že objekty jsou postaveny z takzvaných boletických panelů, které azbestová vlákna obsahují.

„Pochopitelně. Tato skutečnost nám byla známa, takže v projektu jsou zapracována i nutná doporučení, týkající se bezpečnosti práce a technologických postupů, včetně nutnosti zajištění odsávání a odvětrání při mechanické likvidaci panelů. V plánu BOZP, který je součástí projektu stavby Zateplení Základní školy Máj I a Máj II jsou definována konkrétní místa, kde je třeba zřídit takzvané kontrolované pásmo, ve kterých budou dodržována opatření k ochraně zdraví i k zamezení šíření azbestu z demontovaných konstrukcí do objektu. Určeny jsou i postupy po ukončení prací, včetně jasného zadání – provedení měření úrovně azbestu. V plánu BOZP je jednoznačně uvedeno, že před odstraňováním materiálu s azbestem musí být vypracován plán prací a práce musí provádět odborná firma s dostatečně proškolenými zaměstnanci. Upozornění na práci s azbestem je uvedeno i ve všech technických zprávách jednotlivých stavebních objektů, kterých se to týká.“

Je ve vaší kompetenci kontrola dodržování postupů a bezpečnostních opatření, určených projektem?

„Ne, to už je v kompetenci zhotovitele stavby a stavebního dozoru.“

Jaký je váš názor na celou situaci? Co bylo podle vás důvodem nadměrného výskytu azbestu v objektu?

„Za nejdůležitější považuji zjistit zdroj zamoření azbestem. Škola byla postavena v letech, kdy azbest byl standardním schváleným stavebním materiálem a byl pro své vlastnosti používán poměrně široce. Vyskytuje se proto jako pomocný materiál například ve vzduchotechnice, elektroinstalaci a podobně. Pokud se s takovými součástmi stavby manipuluje, dochází k jeho uvolňování. Příčin nadměrného výskytu azbestu proto může být více a prokázat je může jen odborná expertiza. Za společnost Mane Engineering s.r.o. mohu jen konstatovat, že náš projekt s přítomností azbestu počítal a proto v něm byla navržena příslušná opatření k zamezení jeho šíření i k ochraně zdraví pracovníků, provádějících stavební práce.“

Konstatování Otty Eibla dokazují kopie projektové dokumentace, které má Budějcká Drbna k dispozici.

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Zatím zde nejsou vloženy žádné komentáře.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.