sobota 23. října 2021 Teodor

Retrospektiva k ožehavé kauze: Azbest na Máji

Velmi zajímavý vývoj má situace kolem nadlimitních hodnot minerálních a azbestových vláken ve školách na Máji. A přestože je azbest odborně definován jako „světlý až tmavozelený minerál ze skupiny silikátů (křemičitanů), který nemá charakteristický zápach“, je evidentní, že kolem azbestu na Máji něco pěkně páchne.

Budějcká Drbna situaci po celou dobu sleduje a podařilo se jí získat nové, zajímavé informace. Před jejich zveřejněním ale provedeme rekapitulaci vývoje událostí.

25. listopadu 2011

Statutární město České Budějovice prostřednictvím webových stránek poprvé vydává informaci o podezření na nadlimitní hodnoty minerálních a azbestových vláken v objektech základních škol Máj I a Máj II. Nadlimitní hodnoty byly naměřeny v době od 1. do 4. listopadu, kontrolní měření prováděl Státní zdravotní ústav.

Za příčinu nadlimitního výskytu vláken je označena rekonstrukce budov v létě 2011, při níž byly odstraněny takzvané boletické panely, které azbest obsahují. Jako preventivní (!) opatření je ohlášeno přerušení provozu v obou školách, místo výuky náhradní program mimo kontaminované prostory, aby nedošlo k ohrožení zdraví dětí, pedagogů a dalších pracovníků.

28. listopadu 2011

Žáci a pedagogové ZŠ Máj I, ZŠ Máj II a Waldorfské základní školy mají místo výuky náhradní program mimo budovy, od středy 30. listopadu 2011 budou mít ředitelské volno. Školní družina funguje v objektu tzv. Domečku, který rekonstruován nebyl. Město ve svých informacích deklaruje, že budou-li nadlimitní hodnoty oficiálně potvrzeny, zahájí okamžitě sanační práce. V odpoledních hodinách jsou  nadlimitní hodnoty koncentrace azbestu Státním zdravotním ústavem oficiálně potvrzeny, na webu města jsou zveřejněny kopie protokolů měření a výsledků. Jedná se o kontrolu z 1. až 4. listopadu 2011.

Na základě této informace město oznamuje, že pro žáky 3. až 9. ročníků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II budou zajištěny náhradní prostory pro výuku v jiných budějckých školách, Waldorfská škola bude v základní škole a Townshend Internationnal School v Hluboké nad Vltavou. Žáci 1. a 2. ročníků májských škol budou mít výuku v Domečku. Doprava žáků do náhradních škol bude zajištěna speciálními autobusy Dopravního podniku města České Budějovice. Nestandardní situace se týká 1 100 žáků a asi stovky pedagogických a technicko-hospodářských pracovníků škol.

2. prosince 2011

Poprvé žáci a pedagogové nastupují do připravených autobusů a odjíždí do náhradních prostor v ZŠ Bezdrevská, O. Nedbala, Pohůrecká, J. Š. Baara a Nerudova. Sílí hlasy nespokojených rodičů, kteří kritizují dlouhou prodlevu mezi kontrolním měřením a zveřejněním výsledků. Objevují se první otázky spojené se zaviněním celé situace a také otázky, kdo uhradí vzniklé škody, především sanaci prostor, ale i náklady na zajištění dopravy zvláštními autobusy atd. Město zadává kontrolní audit autorizované inspekční společnosti Foster Bohemia. Audit má prokázat zdroj minerálních vláken!

Město deklaruje snahu zahájit okamžitě sanační práce ve školách tak, aby výuka mohla co nejdříve probíhat normálně.

6. prosince 2011

Město obdrželo výsledky inspekce. Ze zprávy jednoznačně vyplývá, že azbest je prokazatelně obsažen v obvodových pláštích z boletických panelů a těsnících šňůrách v přírubách vzduchotechnického potrubí. Pravděpodobně je i v podkladových deskách pod elektroinstalacemi a několika dalších materiálech a konstrukčních prvcích. Ve zprávě inspekční společnosti se dále uvádí, že pokud nejsou azbestové materiály nijak narušovány, je pravděpodobnost uvolňováníazbestových vláken do vzduchu malá. K uvolnění vláken dochází při vrtání, lámání, broušení nebo trhání azbestových materiálů, tedy při jejich neodborném odstraňování.

8. prosince 2011

Město prostřednictvím webových stránek a médií oznamuje záměr nezahájit původně plánované sanační práce, ale zahájit další etapu rekonstrukce budov májských škol, která byla původně plánována na prázdniny roku 2012. Po ukončení rekonstrukce budou provedeny sanační práce. Termínem pro realizaci obou akcí je konec školního roku. Znamená to tedy, že žáci májských škol budou v náhradních školách i po celé druhé pololetí.

Proti tomuto rozhodnutí vznáší ostré protesty rodiče, kteří chtějí podat v celé záležitosti trestní oznámení. V otevřeném dopise primátorovi Juraji Thomovi rodiče kritizují dosavadní vývoj situace, přístup vedení města i skutečnost, že další fázi rekonstrukce má provádět stejný dodavatel, který realizoval etapy předchozí a který pravděpodobným nedodržením technologických postupů havarijní situaci způsobil. K dopisu jsou přiloženy i výsledky ankety mezi rodiči, kteří požadují okamžité, účinné a transparentní řešení situace. Anketa je signována 1007 podpisy rodičů.

10. prosince 2011

Objevují se informace, že nadlimitní hodnoty azbestu byly v některých místech májských škol naměřeny už v červenci a následně v září a v říjnu. O této skutečnosti měli vědět kompetentní úředníci magistrátu, konkrétně nejméně dva zaměstnanci investičního odboru. Stále je pozornost soustředěna na termíny kontrolních měření. Primární příčina vzniku celé situace – pochybení v projektovém zadání nebo hrubé porušení postupů v průběhu rekonstrukce – zůstává bez povšimnutí.

15. prosince 2011

Na jednání zastupitelstva vedení města oznamuje, že odvolává rozhodnutí o zahájení další etapy rekonstrukce objektů škol na Máji a vrací se k původnímu plánu, tzn. zahájení sanačních prací, po jejichž ukončení a dalších kontrolních měření výskytu azbestu se budou moci žáci a pedagogové do škol vrátit. Je zcela nepochybné, že toto rozhodnutí vedení města učinilo na základě ostrého tlaku a kritiky nejen rodičovské veřejnosti.

Náměstek Kamil Calta k celé situaci vydává vyjádření, ve kterém jsou podstatné skutečnosti. Proto vyjádření zveřejňujeme v plném rozsahu:

Podle stavební dokumentace z průběhu realizace zateplení základních škol Máj I a II je nezpochybnitelné, že minimálně dva zaměstnanci investičního odboru magistrátu města měli o zvýšených hodnotách minerálních vláken včetně azbestu povědomí již od července letošního roku.

Zpochybnit nelze ani to, že všechny výsledky měření koncentrace těchto vláken měli zcela jistě od 5. října, patrně však již od poloviny září k dispozici také pracovníci Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Těm je předala společnost MAPOZ Zliv, která demontáž tak zvaných boletických panelů v areálu májských škol od 26. do 29. července prováděla.

Ve středu 5. října se v prostorách základních škol na Máji z popudu Krajské hygienické stanice konalo jednání mimo jiné k výskytu nadlimitních hodnot azbestových vláken, kterého se dále zúčastnili také ředitelé obou městských základních škol, pracovníci investičního odboru a odboru školství a tělovýchovy magistrátu města. Výsledkem tohoto jednání byl požadavek Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje na provedení dvou kontrolních měření v deseti třídách. Hned tentýž den proto vedoucí odboru školství a tělovýchovy oslovila Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, který měření provádí, a požádala o zaslání cenové nabídky.

V pondělí 10. října bylo o průběhu kontroly KHS a dohodnutých závěrech informováno vedení města, které mi a náměstku Petru Podholovi uložilo, abychom v této věci neprodleně konalia v souladu s požadavkem Krajské hygienické stanice objednali kontrolní měřenípožadované Krajskou hygienickou stanicí.

Zdravotní ústav se sídlem v Plzni objednané měření v areálu obou májských škol provedl ve dnech 1. až 4. listopadu. Analýza odebraných vzorků byla pracovníky Zdravotního ústavu zahájena 14. listopadu. Předběžnou informaci o výsledku měřeníse vedení měst dozvědělo v pátek 25. listopadua rozhodlo o preventivním uzavřeníobou základních škol. Současně byla zahájena organizace výuky žáků v náhradních prostorách.

Jsem přesvědčen, že kdyby koncentrace minerálních a azbestových vláken, které byly naměřeny v obou májských školách, dosáhly hodnot bezprostředně ohrožujících zdraví dětí a zaměstnanců škol, nepochybně by Krajská hygienická stanice nejpozději 5. října přijala taková opatření, která by zamezila pohybu osob v těchto prostorách. Jelikož se tak nestalo, dovozuji, že děti ani zaměstnanci školy ani na jednu minutu bezprostředně ohroženy na svém zdraví nebyly.

Za naprosto zarážející však považuji laxní přístup některých zaměstnanců magistrátu města, kteří mi nepředali tak zásadní informace o naměření nadlimitních hodnot azbestu. Na nejbližším zasedání rady města proto budu požadovat prošetření celé situace a vyvození důsledků včetně personálního.

Na jednání rady města 7. prosince byl přijat postup řešení spočívající v tom, že bude provedena 2. etapa zateplení májských škol a poté celková sanace areálu. Na základě požadavků rodičů na rychlejší řešení celé situacea i s ohledem na to, že zhotovitel nedodal ve slíbeném termínu upravený harmonogram stanovených prací, navrhnu toto usnesení rady zrušit a provést rovnou sanaci. Podle informací od pracovníků investičního odboru slíbila odborná firma dodat přesný postup prací pro sanaci do zítřejšího dne, nejpozději však na začátku příštího týdne.

Kamil Calta, náměstek primátora

Ani toto relativně otevřené vyjádření nepřináší odpověď na základní otázku – kdo je primárním viníkem situace a kde došlo k pochybení? V projektu? Nebo v průběhu rekonstrukce? Kdo zaplatí vysoké náklady v řádech milionů, spojené jak se zajištěním prostor v náhradních školách, tak se zajištěním dopravy – jen doprava bude stát 200 tisíc za měsíc, pronájmy náhradních prostor 80 tisíc korun! Kdo zaplatí sanační práce?

Co je příčinou toho, že azbest, minerál bez zápachu, na budějckém Máji smrdí? Odpovědi na tyto otázky pro vás připravujeme!

A retrospektivu doplňujeme aktuálními informacemi: na jednání 22. prosince 2011 Rada města rozhodla o urychleném zahájení sanace objektů škol na Máji. Dále vedení města oznámilo, že ve čtvrtek 5. ledna v 18 hodink tématu uspořádá veřejnou debatu v budějcké Sportovní hale.

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.