středa 3. června 2020 Tamara

Jedná se o PR článek. Více info k PR článkům můžete najít ZDE.

Jiří Švec, lídr koalice PRO JIŽNÍ ČECHY: Nechceme říkat prázdné fráze, ale mít skutečné výsledky

Koalice PRO JIŽNÍ ČECHY vznikla v březnu tohoto roku. Memorandum o společném postupu pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje podepsali za Starosty a nezávislé Jiří Švec, za HOPB Ivo Moravec a za TOP 09 Tomáš Bouzek. Hlavním cílem uskupení je sjednotit kraj v jednotném postupu například vůči státu v zájmu prosazení vlekoucí se dostavby D3 a dalších dopravních staveb potřebných pro naše občany. Nejen na to, jak toho chce koalice PRO JIŽNÍ ČECHY docílit, jsme se zeptali jejího lídra, starosty města Lišov, Jiřího Švece.

Čeho chce koalice PRO JIŽNÍ ČECHY na kraji dosáhnout? Jak byste ji představil?
Každý, koho se zeptáte, čeho by chtěl ve vedení kraje dosáhnout, vám řekne, že bude usilovat o lepší silnice, dostupnější zdravotnictví a totéž i v dalších oblastech. My máme samozřejmě stejné cíle, ale s tím rozdílem, že u nás najdete hodně starostů, místostarostů a jiných komunálních politiků, kteří v obecních volbách už několikrát prošli „testem důvěryhodnosti“. A my bychom chtěli náš kraj vést stejně zodpovědně jako naše obce. Naši lidé mají praktické zkušenosti s prací pro obce a své zkušenosti promítli i do volebních cílů koalice PRO JIŽNÍ ČECHY. Nechceme říkat prázdné fráze, ale dosáhnout skutečných výsledků.

Myslíte si, že se Jihočechům žije dobře?
Jihočeši jsou patrioti, svůj kraj milují a nedají na něj dopustit. Určitě se zde nežije špatně, ale to neznamená, že by se nám nemohlo žít lépe. Jihočechy trápí celá řada věcí, což dokazuje třeba nedávný odborný průzkum, který porovnával kvalitu života ve všech krajích České republiky (http://goo.gl/zhBi4X). Jihočeský kraj v něm skončil až devátý. Problematika kraje se nedá zúžit na jednu oblast, ale jedním z největších problémů je bezesporu doprava. Ať už bydlíme na venkově, nebo ve městě, všichni nějaký druh dopravy používáme, a všechny nás trápí neustálé uzavírky, nedostupné a drahé parkování nebo třeba špatná návaznost spojů do menších obcí. Stav v dopravě tak rozhodně není ideální, v některých případech je doslova tristní. Kraj se příliš málo zajímá o potřeby obyvatel venkova i měst. Existuje zde ještě mnoho nevyřešených problémů.

Co máte na mysli?
Lidem, kteří jsou závislí na autobusové nebo železniční dopravě a na koordinaci různých způsobů dopravy, například citelně chybí integrovaný dopravní systém, který v jiných krajích funguje už léta a přináší cestujícím úsporu času i peněz. Jde o logickou návaznost jednoho typu spoje na další s možností využití jednoho jízdného pro více spojů různého druhu. Pokud tento systém používáte, přináší vám to ekonomické výhody. Tohle náš kraj naprosto zanedbal a vezmeme-li v úvahu, že se jedná o kraj založený na turistickém ruchu a kraj s mnoha malými obcemi, pak je zarážející, že jsou zde tak málo podporovány způsoby dopravy šetrné k životnímu prostředí, tedy hromadná doprava.

Největší téma, které se týká jihočeské dopravy, jsou samozřejmě vlekoucí se práce na dálnici D3. Pokud by někdo chtěl vidět, jak se staví dálnice, tak stačí, aby se dojel podívat čtrnáct kilometrů za Dolní Dvořiště. To, co Rakušané dokázali vybudovat za dva roky, my nejsme schopní postavit ani za deset let. Na tom má velký díl viny stát, ale i krajští politici, protože kraj má páky, jak na stát tlačit. Nehledě na to, že strana nejsilněji zastoupená v současném krajském zastupitelstvu má i post premiéra vlády této země a já, jako občan, logicky očekávám, že problémy mého kraje dokáže vládě předložit. Neuspokojivá situace v dopravě poškozuje náš kraj především ekonomicky, protože dobrá dopravní obslužnost regionů má přímý vliv na zájem investorů. A dobrou vizitkou není ani statisticky největší nehodovost.

Vy byste tedy ta jednání urychlili? Ale jak?
Kraj má mimo jiné možnost využít zákonodárné iniciativy. Tu mohl uplatnit i při přípravě zákonů, které téměř zastavily práce na dopravních stavbách v celé zemi. Ať si každý, koho to zajímá, prověří, kolikrát v historii náš kraj využil možnost iniciovat úpravu jakéhokoli zákona. Chápu ale, že starostí o dopravu nenaženete zdaleka takovou popularitu, jako předloženou iniciativou týkající se církevních restitucí.

Ale k věci, kraj může sám o sobě například vyčlenit peníze na to, aby vykupoval pozemky pro obchvaty klidně i osm let dopředu, aby pak stavby zbytečné nevázly. Ovšem kraj o tom pouze čas od času mluví. Kolik pozemků ale v praxi vykoupil? To jsou věci, které by se rozhodně daly zlepšit.

Když jste zmínil obchvaty, jste starostou Lišova. Jak to vypadá s přípravami obchvatu vašeho města?
Každý, kdo v jižních Čechách jezdí po trase Jindřichův Hradec, Třeboň a České Budějovice přes Lišov, ví, jak velké komplikace způsobí sebemenší oprava nějaké poruchy nebo třeba dopravní nehoda v Lišově. Okamžitě se začnou tvořit mnohasetmetrové a někdy i kilometrové kolony. Já jsem mnohokrát slyšel prohlášení o tom, jak je vedení kraje odhodláno nám pomáhat s výkupy pozemků a s tlakem na státní instituce. Vždy však zůstalo jen u prázdných slibů. A přesto, že je obchvat města Lišov především záležitostí Ředitelství silnic a dálnic, protože se jedná o silnici I. třídy, i kraj by mohl účinně pomoci s vyjednáváním s ministerstvy. Argumentovat může stejně jako my Lišováci například tím, že nepřehledná a nebezpečná silnice mezi Lišovem a Štěpánovicemi si v posledních deseti letech vyžádala mimo jiné 247 nehod, z toho několik smrtelných, a ekonomické škody při těchto nehodách, které zahrnují hmotné škody, náklady na zdravotní péči nebo výdaje na práci záchranářů, přesáhly částku 170 milionů korun.

Dalším důležitým volebním tématem je cestovní ruch. Jak byste atraktivitu jižních Čech pro turisty chtěli posílit?
Podle mého názoru je cestovní ruch v kraji opomíjené téma, přestože se dost lidí ohání řečmi o cestovním ruchu a každá druhá brožurka o něm obsahuje zmínku. Kraj dokonce zřizuje příspěvkovou organizaci, která má za úkol otázky cestovního ruchu řešit, ale praxe ukazuje, že ne všechny lokality jsou podporovány a jejich potenciál tak zůstává nevyužitý. Jižní Čechy rozhodně patří k nejatraktivnějším lokalitám, co se týká kvality životního prostředí a možností, které zde máme. Jsme krajem rybníků a máme Šumavu. To je obrovský dar, který nám těžko někdo vezme, ale my jej bohužel, na rozdíl od Rakušanů či Němců, umíme zatím jen málo využít.

Jak bychom ten potenciál měli lépe vytěžit?
Kraj by měl na cestovní ruch vyčlenit mnohem více prostředků a tyto prostředky pak směřovat také do lokalit, které skutečně potřebují podpořit. Neinvestovat většinu veřejných prostředků pouze do atraktivních lokalit, jako je například Lipensko, ale pomoci třeba příspěvkem na opravy stávajících místních komunikací a cyklotras v turisticky chudších regionech s krásnou přírodou.

Kraj by měl více spolupracovat také se svazky obcí a účinně podporovat jejich projekty zaměřené na rozvoj turistického ruchu. Obyvatelé konkrétních lokalit nejsou hloupí a umí připravit smysluplné projekty. Chybí jim bohužel jen více prostředků. Je třeba podporovat i rozvoj stále oblíbenější elektrocyklistiky a budování tras, které mohou využívat například vozíčkáři. Někdo může namítnout, že existují dotační programy na jejich stavbu, ale řekněte mi, kolik nových cyklostezek za poslední léta vzniklo? Pro stavbu nové cyklostezky podle ministerských měřítek musíte vykoupit pozemky od stovek vlastníků, což je v praxi prakticky neřešitelné. Proto je praktických výsledků poskrovnu. Přitom je v celém kraji mnoho stovek kilometrů místních komunikací, které jsou sice cyklotrasami, ale většinou se jedná o obecní komunikace využívané pro pohyb zemědělců a místních obyvatel. Obcím ale nikdo peníze na jejich opravy nedá a ze svých rozpočtů je rozhodně opravit nemohou, protože na to zkrátka nemají. Přitom právě po těchto komunikacích mohou na kolech přijet cyklisté do místní hospůdky a za místní přírodou či památkami.

V programu zmiňujete podporu alternativních druhů vzdělávání. Co si pod tím máme představit? Odkazujete tam i na Waldorfské lyceum v Českých Budějovicích, jehož založení vytrvale odmítá současné krajské vedení.
Předpokládám, že doby, kdy pojem alternativní školství znamenal, že se vzdáme našeho oblíbeného vzoru učitele Igora Hnízda a nahradíme jej neřízeným chaosem, už jsou pryč. Alternativní školy dostatečně prokázaly, že dokážou vychovávat a vzdělávat děti stejně dobře, jako školy tradiční, ne-li lépe. Znám osobně rodiče, kteří chtějí do takové školy svoje děti dát a jsou přesvědčeni o správnosti svého rozhodnutí. Myslím si, že kraj by měl vytvořit podmínky k tomu, aby zde taková možnost existovala. Jsou kraje, které Waldorfské školy podporují. S úspěchem tyto školy fungují například v Praze či Příbrami. Bránit vzniku jakéhokoliv alternativního řešení je zpátečnické a vedení kraje nedůstojné.

Koalice PRO JIŽNÍ ČECHY v programu prohlašuje, že udělá všechno pro to, aby lékaři v kraji zůstali a cítili podporu. Jak toho na úrovni kraje chcete docílit?
To je samozřejmě hlavně kompetencí státu. Ze strany kraje tu ale nějaké možnosti podpory také jsou. Když budu jako starosta města chtít, aby v obci působil praktický lékař, tak je v mém zájmu vytvořit mu pro to ideální podmínky. Ať už třeba formou výhodného pronájmu ordinace v obecních prostorách či přidělením obecního bytu. Každá obec ale má jiné finanční možnosti a nemusí disponovat vhodným majetkem. Tady je prostor pro kraj, který může pomoci dotačním titulem.

V případě problémů s odchody lékařů a sester z naší Jihočeské nemocnice, lze zase hledat úspory pro vyšší odměny v lepší koordinaci mezi jednotlivými nemocnicemi, ať už jde o nákupy přístrojů a vybavení či poskytovanou péči. Osobně se domnívám, že na pomoc ze strany státu nemůžeme po zrušení poplatků v nemocnicích spoléhat. Každý z nás si musí uvědomit, že naše zdraví něco stojí.

PR text | Foto Dominik Svoboda

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Hawky

A jak je to tedy s tím Lišovem? Kdy se začne stavět obchvat? Nejde jen o to, že se tvoří v případě jakékoli překážky kolony, ale také o obyvatele Lišova. Když jim nedám na přechodu přednost, tak skoro nepřejdou. A to nemluvím o dětech.

úterý, 6. září 2016, 12:54

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.