úterý 18. února 2020 Gizela

V sobotu bude v budějckém středověkém městečku slavnostně přivítán císař Karel IV.

Také v letošním roce se České Budějovice připojí k Mezinárodnímu dni památek. V sobotu 16. dubna se tak lidé mohou těšit na plno zajímavých akcí.

Letošní rok je významný - připomíná 700. výročí od narození krále českého a císaře římského - Karla IV. Letošní ročník tak má podtitul Budějovice za vlády Otce vlasti. Ostatně organizátoři, což je Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice a agentura Kultur - Kontakt, uvádějí, že Karel IV. měl k městu pravděpodobně velmi kladný vztah.

„O tom nás přesvědčuje nejen řada jeho návštěv v královském městě, ale i významná privilegia, která našemu městu udělil,“ dodávají.

Celá řada akcí

Nudit se v sobotu opravdu nebudete, naopak pravděpodobně nebudete vědět, kam vyrazit dříve. Program je rozdělen do několika částí a je opravdu bohatý. Ostatně stačí se mrknout níže.

Zájem bude jistě o komentované prohlídky, v rámci kterých se můžete podívat do vodárenské věže či třeba kostela Obětování Panny Marie. Prohlídky městem budou věnovány gotice a životu v tehdejších Českých Budějovicích.

Další část programu se bude odehrávat v objektech, které se k události připojí. Zdarma můžete navštívit například výstavy Alšovy jihočeské galerie ve Wortnerově domě, přednášky Heleny Stejskalové o sběratelských vášních Karla IV. v Jihočeském muzeu, výstavu návrhů gotických kostýmů Inge Švandové-Koutecké v domě U Beránka a tak dále.

Na Mezinárodní den památek se připravil i Národní památkový ústav. Na dvoře NPÚ vznikne Středověké městečko U Ferusů, kde bude slavnostně přivítán císař Karel IV. Mimo jiné zde bude možné sledovat řemeslné práce kováře, kameníka a hrnčíře.

A pokud budete mít stále málo, můžete vyrazit na volně přístupné objekty. „Jak je již naším zvykem, i letos se lidé podívají na místa, která jsou veřejnosti obvykle uzavřená. Kromě již tradičních volných vstupů do Železné panny, Rabenštejnské věže a Biskupské zahrady letos otevíráme brány i unikátního gotického srubu v Široké ulici, dostaneme se i do kaple zasvěcené sv. Marii Magdaleně v historickém Čermákově domě, nebo se podíváme do soukromého bytu v Kanovnické 2, kde se nachází rekonstruovaný gotický trámový strop,“ uvedl produkční akce Miroslav Mareš. 

Organizátoři upozorňují, že se prohlídek můžete zúčastnit pouze s platnou vstupenkou. Tu je možné si rezervovat na www.cbsystem.cz a vyzvednout si ji v Turistickém informačním centru na náměstí Přemysla Otakara II. Vstupenka je bezplatná.

S rezervací je třeba neotálet, zájem o akci je velký, je tedy možné, že se na vás již nedostane. Prohlídky jsou kapacitně omezené. 

Program Mezinárodního dne památek v Českých Budějovicích

I. Komentované prohlídky  -  vstup pouze s platnou vstupenkou!!!
 • Prohlídka českobudějovické radnice s kostýmovaným průvodcem

Prohlídky v 9:30 / 10:30 / 11:30 / 13:30 / 14:30 /15:30. Délka 55 minut, kapacita 25 osob.
Povíme si o úřadu rychtáře i purkmistra v dobách gotických. Nahlédneme do obřadní síně s nástropní freskou Šalamounova soudu, vystoupáme nejen na vyhlídkovou věž, ale i na střechu radnice k sochám Josefa Dietricha a dozvíme se mnohé zajímavosti o architektuře této významné stavby. 

 • Prohlídka vodárenské věže

Prohlídky v 9:00 / 10:00 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00. Délka 50 minut, kapacita 20 osob.
O historii zásobování města pitnou vodou od dob jeho založení až po současnost se dozvíme nejen z působivých video prezentací, ale především z výkladu kostýmovaného průvodce v nové interaktivní expozici věže i v přilehlém areálu.  

 • Prohlídka kostela Obětování Panny Marie a Dominikánského kláštera

Prohlídky v 9:00 / 11:00 / 14:30. Délka 60 minut, kapacita 50 osob.
Jiří Míchal nás zavede na místa, kudy kráčela historie města, ale bezpochyby i český král Karel IV. Studniční kaple, gotická nika, freska Panny Marie Ochranitelky s vyobrazením Karla IV. i jeho syna Václava stejně jako kružba oken v křížové chodbě Dominikánského kláštera, panování Otce vlasti jistě pamatují.

 • Prohlídky městem Křížem krážem s památkářem

a) Roman Lavička - Karel IV. a jeho královské Budějovice. Přednášková místnost v dominikánském klášteře, sraz u bočního vstupu do kláštera - Piaristické náměstí. Délka 90 minut. Kapacita 50 osob.

45 minut - obrazová prezentace na téma: Jak Karel IV. během svých návštěv viděl a jak svými privilegii změnil České Budějovice a ovlivnil budoucnost města. Přiblížíme si podobu farního kostela sv. Mikuláše, vzhled a rozestavěnost dominikánského kláštera, dláždění náměstí a ulic, stěhování a vznik masných a chlebných krámů, podobu významných městských domů.

45 minut - vycházka: klášter - masné krámy - náměstí - katedrála sv. Mikuláše

b) Vladimír Musil - Gotické sruby, dřevěné stropy a jiné objevy z gotické architektury města.  Procházka městem, při které uvidíte nejen nejstarší gotický srub ve městě, ale i pozdně gotické či raně renesanční trámové stropy, které přečkaly veškeré pozdější přestavby objektů. Z úst zasvěceného průvodce se dozvíte mnohé zajímavosti spojené s objevením a záchrannou těchto památek. Délka 90 minut. Kapacita 30 osob. Sraz na radničním nádvoří.

c) Jiří Chvojka - Gotické sruby, dřevěné stropy a jiné objevy z gotické architektury města. Jak se vyvíjelo město v období středověku, čemu muselo čelit a jaké památky se nám z té doby zachovaly, se dozvíme z úst nejpovolanějších. Naším průvodcem bude historik Jiří Chvojka.  Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Sraz na radničním nádvoří. Vycházka pouze ve 14:00.

d) David Mičan - Urbanismus a parcelace gotického města a jeho fortifikace. Jak vznikalo a dále se rozvíjelo město. O způsobu jeho ochrany a i tom, jak probíhala stavba opevnění, budeme zjišťovat při vycházce s Davidem Mičanem. Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Sraz na radničním nádvoří.

e) Libuše Bicanová - Gotika v architektuře města. Vycházka městem se zaměřením na gotickou architekturu. Zůstalo nám ještě něco z období gotiky, nebo vše překryly pozdější stavební slohy? Pojďte s námi a sami uvidíte. Stačí se jen pozorně dívat. Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Sraz na radničním nádvoří.

Všechny prohlídky začínají v 10:00 a 14:00. Délka 90 minut. Prohlídka Jiřího Chvojky je pouze ve 14:00.

 • Putování historií města pro rodiny s dětmi

Prohlídky v 9:30 a 14:30. Délka 60 min. Kapacita 30 osob. Sraz na radničním nádvoří.
Vybaveni pracovními listy se za doprovodu průvodce Švadleny vydáme objevovat pamětihodnosti a bájnou historii královského města České Budějovice. A to od založení města až po panování Karla IV.

II. Objekty s doprovodným programem
 • Státní okresní archiv České Budějovice - Rudolfovská 40 - výstava Jan + Karel + Václav + Zikmund. Lucemburkové, Budějovice a jižní Čechy 

Výstava o Českých Budějovicích v době středověku a o vztahu lucemburských králů k jižním Čechám. Na této mimořádné výstavě, uspořádané u příležitosti Mezinárodního dne památek, budou k vidění také originální listiny lucemburských panovníků. Výstavu bude možné navštívit v čase: od 9:00 do 17:00 hod. Vstup volný. Výstava bude otevřena ještě celý následující týden ve všedních dnech.

 • Polygonální bašta dvůr - Piaristické náměstí - Ateliér Tvor

„Tvořivé dílničky pro kluky i holčičky“. Přijďte si vyrobit hezký dáreček či suvenýr. Vstup volný. V případě nepřízně počasí se program přesouvá do Polygonální bašty. Od 13:00 do 16:00.

16:00 - Pohádky Téměř divadelní společnosti Viktora Pirošuka Čarodějnice z kumbálu a Dva klíče. Loutkové divadelní představení. Délka 40 minut. Vstup pouze s platnou vstupenkou.   

 • Jihočeské muzeum - přednáška Heleny Stejskalové - Karel IV. - sběratel 

O největší zálibě a vášni císaře, kterou se stalo shromažďování svatých relikvií, vzácných minerálů, mincí, knih a obrazů pohovoří nad sbírkovými předměty Jihočeského muzea paní Mgr. Helena Stejskalová. Vstup pouze s platnou vstupenkou. Přednášky v 9:00 a 12:30.

 • Wortnerův dům AJG - výstava fotografií budějovického patriota a fotografa Milana Bindera - Stavební slohy Českých Budějovic - gotika.

Možnost prodeje knih o městě z vydavatelství Milan Binder. Možnost navštívení výstav Adrenalin! Umění a sport v českém umění 20. století a Stíny života- Josef Bartuška a fotografická tvorba ze 30. let 20. století. Vstup volný. Od 9:00 do 14:30.

15:00 - Komentovaná prezentace fotografií gotické architektury města České Budějovice. Milan Binder - přednáškový sál AJG. Vstup volný.

 • Dvůr u Beránka - Krajinská 35

Výstava návrhů gotických kostýmů Inge Švandové-Koutecké - Tajemný příběh Bílé paní Perchty z Rožmberka. Focení v dobových kostýmech.

14:30 -  Móda nejen v dobách Otce vlasti - Mgr. Kateřina Cichrová - přednáška o odívání v době gotické spojená s ukázkou středověkých kostýmů. Vstup pouze s platnou vstupenkou.

 • Prindlův dům - Piaristická 10

Prohlídka interiéru s odborným výkladem. Klasicistní fasáda až do nedávna skrývala opravdový poklad. Dva gotické lomené oblouky i krásné gotické ostění okna z přelomu 14. a 15. století včetně fragmentu fresky Klanění tří králů. Vstup pouze s platnou vstupenkou. Ve 12:00 a ve 12:30.

III. Velká pátrací hra po městě – průvodce pro odvážné badatele

Na infocentru na radnici si vyzvednete pracovní listy, které vás navedou ke gotickým památkám. Budete pátrat po městě a hledat fragmenty, které pamatují dobu gotickou. Tam, kde budou památky skryty vašim očím, si budete muset vystačit s psaným textem a fotografiemi interiérů. 

IV. Středověké městečko u Ferusů
 • Dvůr Národního památkového ústavu - Den ve středověku - špeditérství U Ferusů, Senovážné náměstí 6

Přednášky v přednáškovém sále NPÚ v 11:00 a v 15:00 s Jarmilou Hansovou - Život ve středověkém klášteře. Vstup pouze s platnou vstupenkou. Výstava: Krajinářský park v Červeném dvoře - vstup volný.

Program Středověkého městečka U Ferusů - vstup volný

13:45 - středověká hudba
14:00 - slavnostní přivítání císaře Karla IV. v Českých Budějovicích spojené s představením středověkých řemesel (kameník, kovář, hrnčíř)
10:30, 14:30, 16:30 - komentovaná ukázka práce restaurátora středověkých deskových obrazů Karla Hrubeše z Českého Krumlova.

skriptorium - písařská dílna, psaní gotického písma husím brkem
stojan na kramářské písně - s pověstí o založení masných krámů v Českých Budějovicích Karlem IV.
ukázky řemesel - kameník, kovář, hrnčíř​
výtvarné aktivity pro nejmenší

Mimořádná událost: křest komiksu Hany Jinderlové - 10:00, 15:00 - Cesta Karla IV. na císařský dvůr - vstup volný.

V. Volně přístupné objekty

Všechny tyto objekty jsou otevřeny od 9:00 do 17:00. Není-li uvedeno jinak. Vstup volný. Respektujte prosím, že vstupujete většinou na soukromý pozemek. Veškeré vstupy do objektů jsou označeny plakátem Den památek. Některé objekty budou obsazeny kostýmovanou postavou, která vám podá informace o památce a programu MDP.

 • Věž Železná panna - Zátkovo nábřeží 15

Možnost prohlídky věže s výstavou o Přemyslu Otakaru II. a založení města.

 • Rabenštejnská věž - Panská 14

Možnost prohlídky věže s výstavou dobové zbroje.

 • Polygonální bašta - Piaristické náměstí - Ateliér Tvor.

Možnost prohlídky bašty pouze v čase od 9:00 do 13:00.

 • Biskupská zahrada - Zátkovo nábřeží

Zahrada vzniklá v prostoru bývalého parkánu, který byl součástí fortifikačního systému města. 

 • Gotický srub Široká - Široká 37

Jeden ze dvou dochovaných gotických srubů na území města. Dřevo na jeho stavbu bylo pokáceno mezi lety 1406-1409. Prohlídky od 10 do 14 hodin.

 • Čermákův dům - náměstí Přemysla Otakara II. 55

Původně dvouposchoďový pozdně gotický městský palác pozoruhodný kvalitou kamenických prací. V roce 1493 byla zdejší kaple zasvěcena sv. Marii Magdaleně.

 • Kanovnická 2

Dům tvoří původní zástavbu náměstí Přemysla Otakara II. a patří k nejstarším zastavěným prostorám v Českých Budějovicích. V prvním patře se nachází rekonstruovaný gotický trámový strop. Od 9:00 do 12:00.

Autoři | Foto Dominik Svoboda

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.