Počasí dnes11 °C, zítra8 °C
Čtvrtek 22. února 2024  |  Svátek má Petr
Bez reklam

Jedná se o PR článek. Více info k PR článkům můžete najít ZDE.

Našim klientům dokážeme účinně pomáhat, říká ředitel PREVENTu 99

PR článek

Týdně využívají stovky lidí širokou škálu odborných a sociálních služeb, které nabízí PREVENT 99. V šesti městech Jihočeského kraje provozuje celkem šestnáct různých zařízeních, kde pracuje osm desítek zaměstnanců a několik desítek externistů. Organizaci už dvacet let vede Michal Němec.

Jak byste představil PREVENT 99?
Často jsme vnímáni jako poskytovatelé služeb, zejména služeb sociální prevence. Ten pohled je ale neúplný. PREVENT 99 je v první řadě nestátní nezisková organizace plnící jednu z funkcí občanské společnosti. Ano, poskytujeme služby, ale naše práce začíná mnohem dříve. Pro nás je důležité, aby se všem lidem dostávalo důstojné a dostatečné pomoci. Všímáme si, kterým skupinám lidí systém neposkytuje adekvátní péči a upozorňujeme na to zodpovědné instituce. Současně nabízíme pomoc a řešení co do nastavování lepších podmínek i samotného poskytování pomoci. Na tomto principu vznikly a stále vznikají služby, které poskytujeme. Důležité je ještě zmínit, že jsme Jihočeši, a ve středu našeho zájmu je zejména Jihočeský kraj.

Název organizace vychází ze slova „prevence“. Jak důležité jsou služby sociální prevence?
Služby sociální prevence jsou velmi důležité a velmi málo viditelné. Například o tom, že na území většiny jihočeských měst operují terénní programy pro závislé lidi nebo pro osoby bez domova, většina lidí vůbec netuší. Ale pro relativně klidný a bezpečný život všech jsou nepostradatelné. Služby sociální prevence mají dva základní cíle, pomáhat konkrétním lidem zasažených problémem a minimalizovat dopady sociálních problémů těchto lidí na jejich okolí, potažmo společnost jako takovou.

Organizace pomáhá náhradním rodinám i rodinám s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. Jak s nimi pracujete?
V náhradní rodinné péči pracujeme s dětmi, s náhradními a někdy i s biologickými rodiči. Dítě, které nevyrůstá v harmonickém rodinném prostředí, si s sebou nese „ranec“ menších či větších traumat, která je nutné „hojit“. V této oblasti pracujeme se širokou škálou metod a přístupů, které aplikují jak sociální pracovníci, tak přeneseně samotní náhradní rodiče. Samostatnou disciplínou je v této oblasti podpora samotných náhradních rodičů (pěstounů i osvojitelů), jejichž „terapeutické rodičovství“ je velmi náročné. V sekci pro rodiny a děti pracujeme s rodinami, které nejsou schopny nebo nemají možnost poskytovat dítěti vhodné rodinné prostředí pro jejich zdravý a důstojný vývoj a se samotnými dětmi, které následkem většinou nevhodných rodinných podmínek propadávají sítem společenských norem.

Od svého vzniku poskytuje organizace služby pro závislé. Jak moc jsou potřebné?
V sekci snižování rizik pracujeme na tom, aby si lidé, kteří aktuálně nechtějí nebo nedokáží přerušit rizikové užívání drog nebo alkoholu (…a ty důvody jsou většinou velmi závažné, s kořeny v dětství), co nejméně svým jednáním poškozovali své tělo a ohrožovali okolí. Pracujeme na motivaci k bezpečnějšímu způsobu užívání a ohleduplném jednání na veřejnosti. Máme důvěrné a dlouholeté vztahy se závislými lidmi a velmi často jsme přítomni momentu, kdy klient začíná uvažovat o radikální změně – léčbě. Byť toto není primárním cílem služeb zaměřených na snižování rizik, bývá to často tématem a mnozí klienti do tohoto bodu doputují. Z pohledu veřejného pořádku hrají tyto služby významnou roli zejména tím, že dokáží velmi významně ovlivňovat chování svých klientů na veřejnosti. Sekce léčby závislostí pracuje s lidmi, kteří se chtějí své závislosti zbavit, nebo ji dostat pod kontrolu, ale velmi často také s rodinou a blízkými těchto lidí. Pracujeme na několika úrovních léčby, od ambulancí přes substituční léčbu po rezidenční doléčovací program. V posledních letech významně posilujeme oblast nelátkových závislostí (gambling, sázky apod.). Služby léčby závislostí jsou pravidelně a nevýjimečně svědky tvrzení, že závislost se dá zvládnout a pomáhat závislým je důležité.

Je financování adiktologických služeb podhodnoceno dlouhodobě?
Ano, velmi. Dlouhodobě se s podobnými organizacemi shodujeme na tom, že finanční prostředky určené na adiktologické služby jsou zhruba na 60-70% optima. Výsledkem je, že služby každý rok bojují o přežití. Nemůžeme dostatečně ohodnotit pracovníky a limitujeme služby pro klienty. Nejde to popsat jinak, než že stát zneužívá sociálního cítění poskytovatelů služeb. Stát řeší problematiku tím, že ji přenechává k řešení nevládním organizacím jako jsme my, ovšem ve výsledku jsme to zase jen my, komu jde o výsledky a kdo se doprošuje o finance.

Jste jako největší poskytovatelé adiktologických služeb v jižních Čechách schopni při stávající výši financování zajistit a naplnit potřeby a poptávku v regionu a obcích? Vidíte poptávku po rozšíření vašich služeb?
Jsme schopni poskytovat jen nejzákladnější péči, v mnohých případech nikoli všem. Čím dál častěji se stává, že se klient do služby nedostane, anebo dlouho čeká v pořadníku. To není dobré ani pro klienta, ani pro společnost. Aktuálně je situace ještě neutěšenější, protože se naše republika vypořádává s dopady covidového období a válečného konfliktu na Ukrajině. Takové napětí ve společnosti vždy generuje větší počet lidí s potížemi a prohlubuje potíže tam, kde nebyly tak závažné. Zrovna v problematice užívání alkoholu a dalších drog je to velmi patrné. Podobný trend má oblast tzv. nelátkových závislostí, zejména online hazard, který v období covidu vybujel do ohromných rozměrů. Dopady covidu a krize na Ukrajině zažíváme velmi silně také ve službách pro rodiny a děti. Mnohé rodiny to napětí nezvládají, což často eskaluje v domácí násilí a zanedbávání dětí.

Museli jste některé služby omezovat ne proto, že by o ně nebyl zájem a klienti je nepotřebovali, ale kvůli nedostatečnému financování? Např. substituční centrum má na klienty už řadu let pořadník.
Nikdy jsme neomezovali služby kvůli nezájmu. Historicky jsme za téměř 25 let pouze jednu přesouvali do výhodnější lokality. Kvůli nedostatečnému financování jsou naše služby více či méně limitované permanentně. Ano, pořadníky jsou čím dál delší a častější a už to není záležitost pouze substitučního centra. Například českobudějovická adiktologická ambulance má v pořadníku více než 50 lidí.

Jste organizací, která zná sociální problémy jihočeského regionu. Jaké jsou nejpalčivější problémy vašich klientů, s jejichž řešením jim pomáháte?
V naší práci se setkáváme jak s těmi méně závažnými problémy, jako jsou například experimenty s návykovými látkami, drobné delikty, záškoláctví, výtržnosti, ulpívání v online prostředí, tak i s těmi nejzávažnějšími, které si člověk dovede představit. Všechny problémy jsou v určitém objemu přítomné neustále a všude. Pro většinu problémů již existují specifické služby. Nejpalčivějším problémem je to, že některé typy služeb buď v regionu neexistují, nebo jsou jen velmi řídce rozmístěné po kraji. A k tomu jsou tu oblasti, které doposud nejsou systémově vyřešené, tudíž v jejich rámci nejsou definované adekvátní intervence. Ve velké míře postrádáme v jižních Čechách některé typy služeb pro bezdomovce, zejména pro případy, kdy je bezdomovectví spojeno se závislostí. Velmi by se všem ulevilo, kdyby se to změnilo. Máme nebezpečně poddimenzovanou kapacitu služeb pro rodiny a děti, což aktuálně vnímám jako snad největší potíž. Nejsme připraveni na problémy, které nám přináší online svět. V oblasti náhradní rodinné péče nemáme systémově uchopenou terapeutickou podporu pro osvojitelské rodiny, nemáme dostatek pěstounů a podpora těch stávajících je státem bagatelizovaná. Toto jsou témata, na která aktuálně naše organizace dlouhodobě upozorňuje a navrhuje vhodné přístupy.

Řadě klientů služby poskytované organizací mění život, po léčbě nebo terapii si najdou práci, bydlení. Náhradní rodiče absolvují kurzy příprav a stávají se pěstouny a osvojiteli a doprovázíte je tak, aby mohli žít s přijatými dětmi běžný život. Naplňují vás nadějí příběhy klientů, kterým se dnes daří lépe?
Vnímám příběhy ze všech našich služeb a dává mi to energii. A myslím, že to takto vnímají i další pracovníci v zázemí organizace, například v administrativě. Práce v neziskovce není lukrativní, je nejistá a je jí až nad hlavu. Tak potřebujeme nějakou přidanou hodnotu. Tou je pro nás to, že jako organizace dokážeme efektivně pomáhat. Nevím, jestli si každý uvědomuje, jak ohromnou úsporu přinášíme státní kase.

Zjistěte více o organizaci na webových stránkách.

Hodnocení článku je 60 %. Ohodnoť článek i Ty!

Štítky PREVENT 99, Jihočeský kraj, nezisková organizace, sociální služby, rozhovor

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Našim klientům dokážeme účinně pomáhat, říká ředitel PREVENTu 99  |  Společnost  |  Zprávy  |  Budějcká Drbna - zprávy z Českých Budějovic a jižních Čech

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.