neděle 24. října 2021 Nina

„Strážníkovu kauzu je třeba vnímat objektivně!“ tvrdí Dlouhý

S městem Hluboká nad Vltavou jsou spojena různá synonyma - Perla jižních Čech, jihočeský Hollywood a podobně. Se začátkem nového roku získalo jihočeské městečko možná další označení - Město, kde strážník točí porno. Rozsáhlou informaci o videozáznamu, který natočil vrchní strážník městské policie, přinesl Českobudějovický deník.

V záležitosti, která přímo nabízí ideální prostor pro spekulace, dohady a drby, jde o videozáznam erotiky, který natočil vrchní strážník Městské policie Hluboká nad Vltavou Karel Hubinger údajně na služebně MP, a to bez souhlasu ženy, která o natáčení nevěděla. Videozáznam mu byl odcizen z počítače, údajně měl být šířen nejdříve pouze na hlubocké radnici a od konce prosince i mezi veřejností. Mediální zveřejnění odstartovalo anonymní zaslání videonahrávky redakci Deníku, který informaci 5. ledna zveřejnil. O den později Karel Hubinger podal rezignaci na svou funkci.

Se zájmem sledovaná aférka má několik nejasných okolností. O vyjádření k některým z nich Budějcká Drbna požádala místostarostu Hluboké nad Vltavou Pavla Dlouhého, který je zároveň velitelem městské policie.

Pane místostarosto, jste velitelem městské policie, v článcích o ´pornu na Hluboké´ se píše někdy o vrchním strážníkovi, někdy ale o veliteli. Ne každý to umí rozlišit. Neobáváte se, že nakonec budete oním ´pornokameramanem´ vy?

 „Vidíte, to mne nenapadlo. Asi i proto, že nejsem velitelem městské policie, ale jsem rozhodnutím zastupitelstva Města Hluboká nad Vltavou pověřen řízením městské policie. Ale pro zjednodušení můžeme říkat velitel městské policie. Takže to, co jste nastínila v otázce, je docela možné - že dojde k mylné nebo i chtěné záměně pojmů velitel a vrchní strážník. O mně už se napsalo tolik informací, které si asi někdo ´omylem´ spletl, že ani tohle by mne nepřekvapilo. Takže se klidně může za pár týdnů někde psát, že jsem na Hluboké natáčel a režíroval porno velkofilm, za který získám desítky milionů.“

Jste pověřen řízením městské policie, jste tedy nadřízeným pana Hubingera. Jaký je váš názor na celou situaci, která není pro městskou policii, a potažmo Hlubokou nad Vltavou, zrovna pozitivní?

„Především je třeba říci, že věc, která je předmětem vašeho zájmu, se odehrála před téměř třemi měsíci, respektive před třemi měsíci se objevila informace, že předmětné video mělo být natočeno. Tím nechci věc bagatelizovat, jak se mi někteří snaží podsouvat, ale samozřejmě je asi potřeba se v této souvislosti zamyslet nad tím, kdo měl důvod nahrávku poslat Deníku až na začátku ledna 2012. Jeden z možných pohledů je i ten, jestli by stejná věc byla tak významně v centru pozornosti médií, kdyby se odehrála jinde než v Hluboké nad Vltavou, která je tradičním terčem různých mediálních negací.“

To je ale, promiňte, víc spekulace, než argument!

„Jistě! Je to jedna z mnoha spekulací, které se kolem věci objevily. Například: informace hovoří o tom, že video bylo natočeno na služebně městské policie. Vy jste to video viděla?“

Ne.

„Tak. A stejně mi na tuto otázku odpověděl nezanedbatelný počet lidí, občanů Hluboké, kterých jsem se ptal. Neboli - neznám v tuto chvíli jediného člověka, ani nikoho ze zastupitelů, který to video shlédl. A podobných spíš dojmů než prokazatelných informací je víc! Tím opravdu nechci zlehčovat situaci, ale je potřeba říci, že současná intenzivní pozornost médií, několik měsíců po aktuální době a na základě pouhých neprokázaných dohadů, mi připadá hodně zvláštní.

Stejně jako fakt, že negativní pohled části veřejnosti, který pochopitelně vnímám, je směřován k panu Hubingerovi, ale stranou nějakého hodnocení zůstávají ti, kteří video z počítače odcizili a vynesli na veřejnost. Podíváme-li se na věc bez přehnaných emocí, tak můžeme konstatovat, že video pan Hubinger určitě nenatočil se záměrem někomu tím uškodit. Odcizit video z počítače a někde ho veřejně šířit, to vnímám tak, že mohlo být učiněno s jediným cílem - někomu uškodit.“

Vaše slova působí dojmem, jako byste pana Hubingera hájil…

„Nemohou působit takovým dojmem, protože ho nehájím. Na věc je třeba dívat se objektivně. Vyvolat proti někomu dehonestující kampaň není složité, stačí několik vhodně podaných informací. Pro správné posouzení a rozhodnutí je ale potřeba hodnotit věci v širším kontextu a znát souvislosti a skutečný stav věci.“

Dobře, vraťme se do doby, kdy - jak říkáte - byla záležitost aktuální, tedy do období začátku podzimu. Vznikla situace, vy jste ji řešil?

„Ano. Jsem rozhodnutím zastupitelstva města pověřen řízením městské policie, z této pozice jsem tedy situaci řešil. Zabýval jsem se všemi aspekty hodně důkladně, aniž jsem tušil, že po několika měsících se v tisku dočtu doporučení pana policejního ředitele, že věc je třeba řádně prošetřit. Musím říci, že toto doporučení mne pobavilo v té souvislosti, že celou záležitost šetřili na základě trestního oznámení jeho lidé, policisté, jeho podřízení, takže i z tohoto hlediska byla věc jistě prošetřena velmi řádně.

Vrátím se ale zpátky. V aktuální době jsem se záležitostí intenzivně zabýval. Samotnou podstatu věci jsem vnímal a stále vnímám jako záležitost mezi dvěma dospělými, svéprávnými lidmi, kteří nemají závazky, jsou oba rozvedeni. Navíc záležitost, která je mezi dospělými lidmi zcela běžná, takže nazývat ji pornem mi připadá terminologicky i fakticky nesprávné. Jak už jsem uvedl, video jsem neviděl, protože sice se o něm mluvilo, ale nikdo konkrétně neřekl: ´Je k vidění tady nebo tam!´ A na rovinu říkám, že bych ho ani vidět nechtěl, už kvůli respektu k soukromí těch dvou zúčastněných. Rámcově jsem obsah videa znal, víc jsem k posouzení celé věci nepotřeboval.

Navíc, ve svém hodnocení a zvažování jsem nemohl situaci posuzovat bez vyhodnocení profesních výsledků pana Hubingera. Čtyřleté období jeho výkonu práce městského nadstrážmistra jsem vyhodnotil bez výhrad, a myslím, že je o mně známo, že jsem k podřízeným poměrně hodně kritický a nekompromisní. Takže na pomyslné misce mých vah byla jedna ojedinělá, přímým důkazem nepotvrzená, byť ne úplně standardní záležitost, na druhé misce vah byly čtyři roky dobrého pracovního výkonu, kdy zejména v začátcích, když jsme městskou policii iniciovali a začínali od nuly, byly nároky na pana Hubingera a jeho práci dost vysoké. A skutečně hodně jsem zvažoval, jestli jedna událost může převážit čtyři roky dobré práce, jestli to, co se stalo, vypovídá o tom, jestli pan Hubinger je nebo není dobrým městským strážníkem.

Jsem zvyklý pracovat s přesnými informacemi a ne na základě nějakých dohadů typu ´možná´, ´asi to tak bylo´, ´slyšel jsem, že…´ a podobně. Navíc tato i lidsky nejednoduchá záležitost vyžaduje maximální míru objektivity. Udělat ukvapené rozhodnutí je špatné a následky bývají nevratné. A jestliže dnes v nějaké vyvolané vlně chce někdo uvážlivé posuzování a rozhodování nazývat snahou zamést něco pod koberec, pak k tomu nemám, co bych dodal…“

Veřejnost ale mluví o morálce, ztrátě autority, diskreditaci v očích podřízených i občanů, což může mít značný vliv na respekt k úkonům, které bude jako strážník provádět. Mluví se o celkové ztrátě autority městské policie. To vám nevadí?

„A mluví v tomto smyslu opravdu veřejnost, nebo hlavně média s nějakým záměrem? Slyšel jsem samozřejmě různé názory spoluobčanů a zdaleka nebyly tak jednotné nebo jednoznačné, aby se z nich dal udělat nějaký závěr a říci: ´Ano, autorita městské policie je ohrožena.´ Reakce a názory veřejnosti pečlivě sleduji a ve svém hodnocení situace k nim přihlížím, protože od začátku vzniku městské policie je mým krédem, že městská policie je tu pro občany, pro město, pro zajištění pořádku a bezpečnosti.“

V době, kdy jste záležitost řešil, oslovil vás někdo z kolegů zastupitelů s tím, že přijaté řešení - pan Hubinger dostal napomenutí a omluvil se na poradě zaměstnanců městského úřadu - považuje za nedostatečné a navrhuje jiné, přísnější opatření?

„Ne. Ani tehdy, ani v současné době nikdo z kolegů zastupitelů nic podobného nenavrhl.“

Je možné, že tehdy o věci nevěděli?

„Především nemohu vědět, co moji kolegové věděli nebo nevěděli. Od inkriminované doby se konala tři jednání zastupitelstva, nikdo tuto záležitost nenavrhl zařadit do programu jednání, ani nebyla řešena v diskusi. A opravdu nevím, jestli proto, že nevěděli, nebo proto, že nepovažovali za nutné to řešit. Co ale vím, je to, že my všichni se tady moudře dohadujeme o něčem, co bylo napsáno, pouze napsáno, v Deníku, který sice zveřejnil i podrobnosti intimního styku dvou milenců, ale je to pořád jen pouhý popis, slova, nikoliv důkaz. Ostatně, vyznění článku i užívání silných výrazů, jako je porno a podobně, také o něčem svědčí.“

V době, o které mluvíte, tedy zhruba před třemi měsíci, vám pan Hubinger nabídl rezignaci na funkci. Tehdy jste jeho rezignaci nepřijal, teď aktuálně v pátek 6. ledna už ano. Proč jste změnil názor?

„Ano, minulý pátek mi pan Hubinger předal oficiální písemnou rezignaci, kterou jsem přijal a akceptoval. V době před půl rokem jsem jeho rozhodnutí vnímal jen jako určité gesto, a to jsem odmítl. Dnes je situace taková, že rozhodnutí pana Hubingera je sice podmíněno současnou medializací a určitým tlakem, ale zároveň je v něm několik měsíců času, ve kterém nepochybně celou věc pro sebe on sám vyhodnotil a zvážil a současný tlak už jen jeho rozhodnutí posunul k určitému kroku.“

To ovšem může znamenat, že nepřímo potvrzujete jeho určité provinění.

„Ne. To pouze znamená, že jeho rozhodnutí respektuji. Je potřeba dodat, že i vzhledem k tomu, že se v záležitosti mluví i o některých nových souvislostech, které na podzim nebyly známy, ztotožnil jsem se s názorem pana krajského policejního ředitele Heřmana, že je potřeba vše řádně prošetřit a dopracovat se všech relevantních skutečností. Včetně toho, jakou roli ve věci sehrála Policie ČR nebo následně státní zastupitelství, a poté stanovit míru porušení pracovních povinností, případně trestní odpovědnost jednotlivých účastníků. Pak můžeme hodnotit a k věci se kvalifikovaně vyjadřovat - na základě důkazů a prokazatelných a prokázaných skutků.“

Budějcká Drbna děkuje za rozhovor.

AKTUÁLNĚ: V pondělí 9. ledna byla věc projednávána na jednání zastupitelstva Hluboké nad Vltavou. O podrobnostech vás budeme informovat.

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.