sobota 13. srpna 2022 Alena

Jedná se o PR článek. Více info k PR článkům můžete najít ZDE.

Střední škola obchodní otevírá v pátek své dveře zájemcům o studium

PR článek

Přemýšlí vaše děti, kam půjdou studovat po skončení základní školy? Mají zájem o podnikání a chtějí obstát v konkurenci? Jednou z možností je Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, která je vybavena tou nejmodernější technikou. V pátek otevírá své dveře zájemcům o studium.

První návštěvníci mohou do školy přijít ve 13 hodin. Den otevřených dveří pak potrvá do 16:30. Během něj si budou moci žáci vyzkoušet své znalosti při přijímacích zkouškách nanečisto. Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 má ve své vzdělávací nabídce čtyřleté obory Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání nebo Obchodník. Tři roky trvá výuka oboru Prodavač. Pro tyto absolventy je připraveno nástavbové studium Obchodník.

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 vstoupila před 25 lety na trh vzdělávání. V dnešních dnech si připomíná svou historii, vývoj i současnost. Škola má regionální působnost a po celých pětadvacet let prochází postupnými etapami modernizace a zkvalitňování studijního prostředí. Významně k tomu pomáhají navíc získané finanční prostředky z ESF. Škola tak patří k těm nejmoderněji vybaveným středním školám v regionu.

Technické vybavení, které je na vynikající úrovni, pomáhá zajišťovat vysokou kvalitu vzdělávání a přibližuje jej požadavkům trhu práce, podporuje všestranný rozvoj žáků včetně podnikatelských dovedností.  

Škola se může pochlubit nejen nejmoderněji vybavenými počítačovými učebnami a ostatními odbornými učebnami, pro zkvalitnění výuky byly na škole navíc vybudovány i dvě odborné učebny pro výuku předmětu Fiktivní firma - Fiktivní obchodní firma a Fiktivní cestovní kancelář.

V předmětu Fiktivní firma si žáci mohou vyzkoušet simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního hospodářství. Během tří let si žáci nejprve založí firmu v určitém oboru podnikání a jako její zaměstnanci řeší různé problémové situace nejenom uvnitř daného podniku, ale obchodují i s jinými firmami, tuzemskými i zahraničními. Zdokonalují své odborné znalosti a dovednosti, učí se tyto dovednosti využívat v praxi.

Každoročně se žáci třetích ročníků účastní Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, na němž si ověřují své odborné a jazykové znalosti a praktické dovednosti obchodováním „naživo“ s fiktivními firmami jiných škol. V posledních letech se žáci umístili na předních místech v různých disciplínách.

Již dvouletou tradici má Veletrh fiktivních firem i v Českých Budějovicích, který Střední škola obchodní při příležitosti výstavy Vzdělání a řemeslo pořádá. „Žáci z různých středních škol zde mohou porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si přímou metodu propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami. Žáci prokazují svoji samostatnost, týmovou práci, zodpovědnost, rozvíjí své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka školy. 

V praxi si ověřují své znalosti a dovednosti i žáci oboru Cestovní ruch. V polovině května odjíždějí žáci 3. ročníků na zahraniční praxi do Itálie. V cestovní agentuře se seznamují s pracovní náplní pracovníka agentury, průvodce či delegáta. Sami si práci delegáta a průvodce vyzkouší, navštíví významné destinace v severní Itálii.

Dvakrát do roka odjíždějí i žáci oboru Prodavač a Obchodník na čtyřtýdenní odbornou stáž do Bratislavy. V rámci projektu Mobility 2014 s podporou programu Erasmus+ se v letošním školním roce opět zúčastnila odborné stáže v zahraničí skupina 20 žáků. Běžný pracovní den se sestával z praxe v hypermarketu, kde se vystřídali na různých úsecích, administrativou prodejny počínaje a kontaktem se zákazníkem konče. Svůj volný čas pak maximálně využili k poznávání historie a kultury hostitelské země.

Jedním z cílů ve výuce cizích jazyků je naučit jazyk tak, aby byl co nejvíce uplatnitelný v budoucí profesi absolventa. Jazyková příprava je úzce navázána na výuku odborných předmětů, v žácích jsou rozvíjeny komunikační dovednosti ve všech oblastech jejich odborné činnosti. Učí se komunikovat se zákazníkem, provádět činnosti související s cestovním ruchem, řešit problémy ve firmě. 

Vybavení školy a úzká vazba teoretické výuky na požadavky trhu práce zvyšují možnosti uplatnění absolventů školy v praxi.

Kvalita vzdělávání a velké množství poznávacích a odborně vzdělávacích akcí však nejsou vším. Důležité je také, aby se žáci ve škole cítili dobře, byli spokojení a měli pocit, že se jim krom vzdělání dostává dostatek porozumění a možností seberealizace. Podle jejich slov k jejich spokojenosti nejvíce přispívá příjemné prostředí, dobré zázemí a nadstandardní technické vybavení školy. Za podstatné také považují dobré vztahy s učiteli, jejich ochotu, vstřícnost a odbornou způsobilost.

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.