Počasí dnes24 °C, zítra19 °C
Pátek 29. září 2023  |  Svátek má Michal
Bez reklam

Co nového v osobních bankrotech?

V dubnu letošního roku jsme přinesli rozhovor s Ing. Pavlem Mocem z Poradny pro dlužníky, kterým byli naši čtenáři seznámeni se základními pojmy a postupy při řešení dluhů fyzických osob soudní cestou tzv. oddlužením. Protože toto téma čtenáře velice zajímá, položili jsme Ing. Mocovi další dotazy.

 

V minulém rozhovoru jste zmínil problematiku možnosti využití institutu oddlužení pro fyzické osoby podnikatele. Změnilo se něco v této oblasti?
Do jisté míry ano. Nejvyšší soud České republiky rozhodnutím z února letošního roku rozhodl, že „insolvenční soud při rozhodování, zda je překážkou bránící uplatnění institutu oddlužení neuhrazený dluh z dlužníkova dřívějšího podnikání, vždy uváží a přihlédne k době vzniku konkrétního dlužníkova závazku z podnikání, době ukončení dlužníkova podnikání, četnosti neuhrazených dlužníkových závazků z podnikání, výši konkrétního dlužníkova závazku z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků a tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení.“ Jinými slovy řečeno, návrhu na povolení oddlužení může být soudem vyhověno v případě, že fyzická osoba v době podání návrhu na oddlužení již není podnikatelem (ukončil živnost či ji přerušil a nebude ji obnovovat po dobu trvání oddlužení), jeho dluhy z podnikání jsou četností i rozsahem v jeho skladbě dluhů nevýznamné, dluhy z podnikání jsou staršího data a věřitel, o jehož pohledávku jde, bude souhlasit (či nebude odporovat), aby tato jeho pohledávka byla podrobena režimu oddlužení. Je proto vhodné s věřiteli pohledávek pocházejících z podnikatelské činnosti navrhovatele postup řešení uspokojení jejich pohledávek formou oddlužení projednat před tím, než bude podán návrh na povolení oddlužení.  

Minule jsme též zmínil problematiku oddlužení manželů. Jsou tady nějaké změny?
V této oblasti se ustálil názor soudů na požadavek na minimální výši uspokojení tzv. nezajištěných věřitelů (věřitelé, kteří nemají své pohledávky zajištěny některým ze zajišťovacích instrumentů, např. zástavním právem na majetku dlužníka). Soudy, v případě sloučení samostatných návrhů manžela a manželky do jednoho insolvenčního řízení, respektují, že uspokojení výše uvedených věřitelů bude činit z prodeje majetku spadajícího do společného jmění manželů či splátkovými kalendáři z příjmů obou manželů v následujících 5 letech minimálně 30 % jejich zjištěných pohledávek. Dříve soudy požadovaly, aby uspokojení věřitelů bylo minimálně 30 % od každého z manželů. Společné insolvenční řízení je pro manžele výhodné i finančně, protože řízení je vedeno jedním insolvenčním správcem, kterému náleží jedna odměna a jedna náhrada hotových výdajů (měsíčně tato částka činí 1 080,- Kč včetně DPH).  Je třeba si však uvědomit, že spojení dvou samostatných návrhů manželů na povolení oddlužení do jednoho řízení má své podmínky. Veškeré dluhy manželů by měly vzniknout pouze v době trvání jejich manželství a majetková podstata u obou dlužníků je tvořena pouze majetkem ve společném jmění manželů. Půjde-li tedy i o dluhy, které vznikly u dlužníka v době před manželstvím,  či jeden z dlužníků vlastní majetek, který je v jeho výlučném vlastnictví, pak není společné oddlužení realizovatelné   a oddlužení manželů probíhá u každého samostatně.

Jak je to vůbec se současným stavem povolených řešení úpadku oddlužením v našem kraji a jaký je vývoj?
Zatímco v roce 2008, kdy vstoupil v účinnost insolvenční zákon, povolil Krajský soud v Českých Budějovicích řešení úpadku oddlužením v 21 případech, v roce 2009  již bylo povoleno 71 případů oddlužení, v roce 2010 pak 222 případů a jen za období od 1. ledna do 31. srpna 2011 bylo povoleno řešit úpadek formou oddlužení u 290 případů. Je tedy vidět výrazný nárůst oddlužení a vzhledem ke známému  stavu zadlužení domácností v ČR a celkové ekonomické situaci lze předpokládat, že počet dlužníků, kteří budou řešit svoji finanční situaci návrhem soudu na oddlužení bude v nejbližším období nadále narůstat. Jen pro zajímavost doplním, že z počtu povolených oddlužení za prvních osm měsíců letošního roku připadá 149 povolených oddlužení na ženy a 141 na muže.  

Poradnu pro dlužníky provozujete necelý rok. Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti?
Během této doby jsme projednávali desítky případů. Bohužel některé případy nejsou formou oddlužení řešitelné (již zmíněné dluhy fyzických osob podnikatelů, případy osob bez příjmů či s příjmy nedostačujícími apod.) případně by byly řešitelné, kdyby dlužníci přišli včas a nenechali své závazky neúměrně narůst z titulu příslušenství půjček, nákladů na soudní a exekuční řízení. Zajímavá je i statistika naší klientely. 90 % našich klientů zatím tvoří ženy. Je vidět, že ženy jsou k životu a k řešení životních problémů odpovědnější a chtějí problémy řešit. Nejsou vzácné i případy, kdy k nám přicházejí ženy s žádostí o vyřešení finančních problémů jejich manželů či přítelů. Určitý problém nastává v situaci, kdy dlužník chce svůj problém vyřešit, ale pro uspokojení věřitelů chce použít pouze splátky ze svého platu a nechce se vzdát svého majetku. Tyto problémy nastávají především při jednání s dlužníky – muži, kteří si nechtějí připustit variantu, že oddlužení může být řešeno prodejem jejich majetku a ne splátkovým kalendářem. O formě oddlužení rozhodují věřitelé a ti si samozřejmě vyberou tu, která je pro ně výhodnější. Převážná většina případů však dosud řešitelná byla a zatím se nám nestalo, aby námi zpracovanému návrhu na povolení oddlužení soud nevyhověl a aby věc neskončila povolením oddlužení. Záleží však též na dlužnících, aby přišli včas a spolupracovali s námi. Všichni dlužníci by si měli uvědomit, že takto výhodná zákonná šance vyřešení jejich dluhů formou oddlužení tu ještě nebyla.


Máte tedy ještě dostatečně volnou kapacitu k projednání žádostí dlužníků o povolení oddlužení?
Ano. Je však vhodné předem se objednat na telefonním čísle 602152981 či 606350347 k odsouhlasení nejbližšího termínu k projednání případu a možnosti jeho řešení. Při tomto telefonickém hovoru budou zájemci informováni i o podkladech, které je nutné přinést na první schůzku, aby věc mohla být rychle a kvalitně projednána. Termín schůzky je možno též samozřejmě dojednat při osobní návštěvě naší Poradny v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 2.  

Děkuji za rozhovor a věřím, že mnoha lidem, kteří se do dluhového spirály již dostali a neví jak z ní, pomůže.

Čtěte také: Osobní bankrot-oddlužení

Autoři

Štítky oddlužení, dlužník, manželé, Česko, Nejvyšší soud České republiky, České Budějovice

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Co nového v osobních bankrotech?  |  Radilka  |  Drbna  |  Budějcká Drbna - zprávy z Českých Budějovic a jižních Čech

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.