středa 7. prosince 2022 Ambrož

Dálnice D3 je prioritou, ale nesoustředí se jen na ni

Nový heliport by měl být od příštího roku na letišti Planá u Budějc. Rada Jihočeského kraje na svém jednání rozhodla o vypsání veřejné soutěže na jeho výstavbu. Toto rozhodnutí vyvolalo diskusi nejen o potřebnosti nebo nepotřebnosti nového heliportu, ale o efektivitě investic do letiště vůbec.

O informace Budějcká Drbna požádala Ing. Václava Krále, radního Jihočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje, investiční činnosti, dopravní obslužnosti a silničního hospodářství, územního plánování, stavebního a územního řízení.

Heliport pro vrtulník letecké záchranné služby je na letišti Hosín. Potřebuje Jihočeský kraj nový heliport, není to zbytečná investice?

„Heliport na Hosíně je, to souhlasí. Ale! Na hosínském letišti máme jak heliport, tak budovy - zázemí pro záchranáře - v nájmu. Navíc, budovy jsou zastaralé, celkově to není ideální. Investovat do jejich modernizace by znamenalo investovat do cizího majetku, což je ekonomicky nesmyslný krok.

Určitou nevýhodu představuje i dojezdová vzdálenost. Nový heliport na letišti u Plané však bude se základnou pro vrtulník letecké záchranné služby blíže budějcké nemocnici, navíc zde vybudujeme tři nová výjezdová místa pro sanitní vozy. To znamená významné  zkrácení dojezdových časů k pacientům na Českokrumlovsku, respektive jihu a jihovýchodě Českobudějovicka.

Také se podstatně zlepší zázemí pro lékařské pracovníky a za neméně důležité považuji i to, že heliport budou využívat i další složky Záchranného integrovaného systému Jihočeského kraje. A v dlouhodobějším horizontu bude mít heliport právě v této oblasti velký význam v souvislosti s trasou dálnice D3, která bude v blízkosti. Případné zásahy záchranářů na dálnici se tak urychlí.“

Dočkáme se vůbec dálnice, když kraj investuje tu do projektu mezinárodního letiště, tam do splavnění Vltavy?

„S touto otázkou se setkávám často a pokaždé mi potvrdí, jak málo zřetelná nebo veřejnosti známá je působnost Jihočeského kraje a ekonomické, investiční i další souvislosti. Splavnění Vltavy je naprosto typickým příkladem. Tento projekt byl financován hlavně z fondů Evropské unie. Fondů, které jsou striktně účelově vázány na realizaci vodních cest. Nemohou být použity na nic jiného, a kdyby nebylo zainvestováno do splavnění Vltavy v úseku Praha - České Budějovice, šly by peníze jinam, ale zase jen do vodních cest, ne do silnic, ne do dálnice, nemohou být použity jako podpora zemědělcům.

Tento problém nesvobodného přerozdělování našich peněz, které se k nám vrací z Bruselu, mě trápí. Vlastně jsem pro drastické snížení míry přerozdělování, ale to nechme na jiný rozhovor. Je evidentní, že v určité době někdo v médiích veřejnosti předložil zkreslenou informaci, ve které byla myšlenka možnosti využití peněz na něco jiného obsažena a od té doby se tenhle nesmysl v nejrůznějších diskusích a otázkách objevuje.

Co mě ale překvapuje nejvíc, je fakt, že se omílá splavnění řeky, ale zároveň se neuznává a neocení důležitý aspekt tohoto projektu, a tím jsou protipovodňová opatření! Je to deset let od povodní, v srpnu jsme si hrozné dny záplav připomínali, mnoha lidem se zase vybavily nehezké vzpomínky. Stačí snad připomenout, že na území Jihočeského kraje bylo záplavami postiženo 333 obcí a měst. Před televizními kamerami a v novinách všichni slibovali, jak udělají maximum pro to, aby se už nikdy podobné hrůzy nestaly. To byl rok 2002.

A v roce 2012 bude zpochybňováno něco, co má podobným katastrofám zabránit? Fakt máme tak krátkou paměť? A s letištěm je to podobné. Historicky existuje od roku 1937, mělo svůj vývoj a význam. Existuje a jen jeho ´zakonzervování´ a údržba by představovaly hodně vysoké náklady. Proč tedy jeho existenci nevyužít? Projekt jeho efektivní modernizace představuje velký potenciál pro zlepšení dostupnosti Jihočeského kraje a v opačném sledu pak zkvalitnění dostupnosti zahraničních destinací pro nás, Jihočechy.

A rozhodně to není možné vnímat tak, že když nezainvestujeme do letiště, bude víc peněz na dálnici, to je opravdu omyl. Pro Jihočeský kraj je dálnice jednoznačnou prioritou, pro mě osobně je její realizace výzvou, kvůli které pohnu ´nebem i zemí´, ale stejně tak budu podporovat i rozumnou modernizaci letiště, protože i ta představuje podstatný přínos nejenom pro jihočeskou dopravu a podnikání v regionu.“

V jaké fázi projekt dálnice D3 je?

„Řekl bych - opět v nadějné. (usmívá se) Je budována etapa mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí, termín dokončení je červen 2013, další úsek bude mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem, ten by měl být zprovozněn na podzim roku 2015. Na jaře začne výstavba etapy mezi Borkem a Úsilným. Jde ´jen´ o 1180 metrů dlouhý úsek, zdánlivě nepodstatná část, ale pro další výstavbu klíčová. Jedná se o jeden z nejsložitějších úseků a jeho vybudování s předstihem urychlí výstavbu dálničního obchvatu Budějc.

Když se podíváme na mapu, tak celková trasa dálnice od Prahy k rakouským hranicím má přibližně 170 kilometrů a představuje celkovou investici asi 60 miliard. Je jasné, že průtahy, které její existenci provázely, nikoho z nás Jihočechů netěší a všichni doufáme, že teď už bude vývoj rychlejší. Jsem opravdu rád, že mám možnost nejen doufat, ale i pro to něco udělat. Rychlost projektové a územní přípravy, výkupů pozemků můžeme ovlivnit. Stačí jenom chtít.“

ČTĚTE TAKÉ: Kdo chce dálnici D3? V Jihočeském kraji téměř všichni!

Není ale pozornost Jihočeského kraje, respektive vaše, soustředěna jen na dálnici? Dopravní situace a stav komunikací na mnoha místech regionu nepatří k nejlepším a dá se říct, že hodně Jihočechů kudy jezdí, tam nadává. Tím trochu parafrázuji vaše úvahy o nadávání na silnicích, které máte na svých webových stránkách. Jaká je vlastně koncepce dopravy Jihočeského kraje?

„Moje webovky jsou ostře sledovány Drbnou? Děkuji, jsem poctěn. (směje se) Ale k otázce. Ani náhodou není pozornost kraje nebo má pozornost soustředěna jen na dálnici. Rozvoj regionu a koncepce dopravy úzce souvisí, a přestože většina z nás vnímá dálnici jako skutečně prioritní a nutnost její realizace nikdo nezpochybňuje, v reálném životě nejvíc vnímáme a za potřebné považujeme to, s čím se setkáváme denně. Konkrétně v dopravě to jsou třeba rozbité silnice, po kterých jezdíme každý den do práce nebo návaznost spojů veřejné dopravy.

Vize dálnice je důležitá, ale stejně tak je pro obyvatele Trhových Svinů důležité otevření rekonstruované silnice ve městě, pro obyvatele Dačic zprovoznění mostu, pro obyvatele Lišova výstavba obchvatu, který by měl zklidnit dopravní situaci ve městě. A to jsou jen tři příklady z mnoha.

V době od října do konce roku 2012 máme na území kraje naplánovány desítky oprav, rekonstrukcí a tedy s nimi spojených uzavírek a dopravních omezení. Jde o opravy silnic II. a III. třídy včetně mnoha mostů i železničních přejezdů. V letošním roce mluvíme o akcích s objemem přes dvě miliardy korun, které jsou investovány do silniční sítě na území Jihočeského kraje.“

Můžete konkrétně uvést místa v oblasti Budějc? Máte vůbec přehled o tom, kde je co opravováno nebo plánováno?

„Jasně, že mám. Z nejaktuálnějších bych jmenoval otevření mostu ve Starých Hodějovicích, ve směru na Trhové Sviny, tam se podařilo práce realizovat s předstihem a trasa je zprovozněna před termínem, i když s určitým omezením a...“

...moment - to je akce Jihočeského kraje? Zveřejněné informace vyznívaly jinak.

„Tomu rozumím. Ano, v médiích se objevují články a sdělení o úspěšně dokončených opravách. Jen v nich tak nějak většinou chybí informace, že rekonstrukce platí, realizuje nebo se na nich spolupodílí Jihočeský kraj nebo třeba i Regionální operační program. Náhoda to asi nebude, chlubení se cizím peřím je tak trochu český národní sport, že? No, každému, co jeho jest. (s pobaveným úsměvem)

Ale teď opět vážně. Samozřejmě, že mám přehled. Nejen ´papírový´, průběh prací v různých lokalitách si ověřuji a prověřuji na kontrolních inspekčních cestách. Pokud jde o Budějce, v zásadě jednou z nejdůležitějších akcí je a bude takzvaná ´Zanádražka´. Aktuální je zahájení 4. etapy této stavby, úsek mezi Dobrovodskou ulicí a Mladým, respektive Hodějovicemi.

Samozřejmě zbývá dokončit také úsek od Vodní k Plynárenské ulici. Potom už by zbývalo opravit ´pouze´ Dobrovodskou ulici a postavit etapu 1.1, tedy mezi propojením okruhů a ulicí Pekárenská.

Rád bych zmínil i důležitou úlohu města, které by mělo připravit pozemky pro tuto stavbu a zajistit finančně i realizaci staveb, které bezprostředně souvisí s vybaveností města. Nikdo asi nepochybuje o tom, že dokončení ´Zanádražky´ přispěje k odlehčení dopravy v Budějcích. A náš plán na dokončení nových kilometrů na této silnici do poloviny roku 2015 je docela odvážný, nebo ne?

Z dalších aktuálních akcí bych jmenoval opravu mostu u Bavorovic, na tahu z Budějc do Týna nad Vltavou, tato oprava by měla být dokončena do 11. října, takže pak i tam nadávajících řidičů snad ubude.“

Jenže od 25. září se začne nadávat v oblasti Lidické ulice. Nezkomplikuje tato rekonstrukce už tak složitou situaci v Budějcích?

„Určitě ji nezjednoduší, v tom s vámi souhlasím. Jde sice o akci Jihočeského kraje, respektive Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, stavba je součástí investičního plánu pro letošní rok, ale na jejím plánování participovalo město České Budějovice. V průběhu jednání jsem na riziko dalších komplikací už tak komplikované dopravy v Budějcích upozorňoval, ctím ale konečné rozhodnutí města, že stavba bude realizována ještě letos.

Zahájena bude 25. září, potrvá do 18. listopadu. Její součástí bude vybudování preferenčního pruhu pro vozy MHD. K jejich přínosu jsem vzhledem k plánovanému rozsahu docela skeptický, ale uvidíme... Do té doby jsem rád, že se nám podařilo alespoň prosadit možnost parkovat na nich mimo dopravní špičku. Pokud by se možnost parkování úplně zrušila, zkomplikovalo by to situaci lidem, kteří tam nakupují, bydlí nebo potřebují zásobovat své provozovny.

Ještě doplním, že v době rekonstrukce bude doprava odkloněna do ulice Boženy Němcové, ale pouze ze směru od Rožnova do centra, v opačném směru zůstane Lidická dál průjezdná pro všechna vozidla do šesti tun, vozidla nad šest tun budou také nucena jet náhradní trasou v ulici Boženy Němcové. Jde o dočasné opatření, bez kterého by nebylo možné rekonstrukci udělat, ale stejně je mi jasné, že pro řidiče i obyvatele ulice Boženy Němcové to bude důvod ke stížnostem a kritice.“

Řekněte rovnou, že k nadávání. To asi nebude nic proti tomu, jak kriticky je přijímán záměr vést pod okny domů, kde bydlí tisíce obyvatel Budějc, čtyřproudovou výpadovku. Myslíte, že kritizují právem?

„Vaše otázka se týká spojky mezi Vltavou a Májem, konkrétně ulic Strakonická a Milady Horákové. Plánům města České Budějovice na vybudování čtyřproudé komunikace s nesmyslně drahými nadchody řekl Jihočeský kraj jako hlavní investor stavby jasné ´ne´! A za tímto rozhodnutím stojím, stejně jako za dodržováním hlukových limitů na sídlišti.

Ulice Milady Horákové by měla zůstat tím, čím je, tedy místní komunikací. V současné době ještě město nemá vykoupené pozemky, bez kterých spojku vybudovat nelze. Mojí rolí je najít na tento projekt peníze a to udělám v okamžiku, až mi budějcký magistrát předloží platné stavební povolení. Ale to, že silnice bude mít jen dva pruhy, mohu garantovat už teď.“

A nebojíte se nadávání těch, kteří si od čtyřproudovky slibovali významné zlepšení budějcké dopravy?

„Ne, to se fakt nebojím. Budějckou dopravu nevyřeší jedna dílčí etapa a navíc - kdo se bojí, nesmí ani do lesa, natož pak do resortu dopravy Jihočeského kraje.“

Díky za rozhovor.

Foto: askew x & archiv Václava Krále

Práce na dálnici D3 mezi Táborem a Veselím

čtvrtek, 20. září 2012, 10:35

Práce na dálnici D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí
Práce na dálnici D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí

Štítky Václav Král, Jihočeský kraj, radní, doprava, rozhovor

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.