sobota 23. října 2021 Teodor

Bývalý ředitel teplárny Zdeněk Blažek: Konec mlčení

Industriální areál s průmyslově strohými budovami, v té největší z nich pro laika složitá technologická zařízení, turbíny, velín se sítí panelů, monitorů a měřičů nepřetržitě sledovaných pozornými techniky. A nad tím vším typická dominanta – vysoký komín s nezbytnou „ozdobou“ stoupajícího kouře. To je reálný pohled z venku tak, jak ho my Budějčáci známe.

Teplárna České Budějovice a.s., majoritní vlastník, minoritní vlastník, turbína, odkaliště, anonymní dopisy, žaloby. To je mediální obraz teplárny v posledním roce. Obraz, který se objevil i v prvním tištěném vydání Budějcké Drbny, v článku ´Dvanáct měsíců bojů v budějcké teplárně´, jehož obsah vycházel ze stanoviska akciové společnosti Forum Energy.

Obraz je spojený i se jménem bývalého generálního ředitele teplárny Zdeňka Blažka, který se v květnu 2011 vzdal funkce ředitele i členství v představenstvu společnosti. Kromě několika strohých vyjádření byla jeho komunikace s médii nulová, proto jsme při žádosti o reakci na článek v Budějcké Drbně očekávali odmítnutí.

K našemu překvapení však Zdeněk Blažek s rozhovorem souhlasil. První otázka tedy logicky směřovala k překvapivému souhlasu a byla stručná.

Proč jste s rozhovorem souhlasil?

„Všechno má svůj čas. Jsem zvyklý věci posuzovat v širších souvislostech a z mého pohledu nastal čas skončit s mlčením k záležitostem a přímým i nepřímým obviněním, která se týkají nejen mého působení v teplárně.“

Není ten konec mlčení motivován vaší možnou kandidaturou na senátora za ODS?

„Ne, to není. Zatím žádné rozhodnutí o mojí nominaci nepadlo, a i když vím, že profesní a politickou sféru nelze v naší zemi oddělit, nerad bych tyto dvě záležitosti dával do kontextu. Paradoxně proto, že právě politické důvody mne přivedly k rozhodnutí v teplárně skončit, protože jsem věděl, že nová radniční koalice začala uplatňovat svou moc v podnicích vlastněných městem. Věděl jsem i to, že jejich rozhodování nebude odborné, profesně fundované, ale jen a jen politické. Proto jsem na vlastní žádost skončil a s odstupem času vím, že to bylo rozhodnutí správné a jediné možné.“

Proč si to myslíte?

„Nemyslím si to. Vím. Mimo jiné i proto, že v době, o které mluvím, v době po volbách, radniční koalice prohlašovala, že městské podniky je třeba řídit úplně jinak, než dosud, pochopitelně mnohem lépe, a že ve všech podnicích budou provedeny forenzní audity. Z těch tehdejších prohlášení zbylo jen to, že forenzní audit se za nemalé peníze konal pouze v jediném podniku, a to v teplárně. Nikde jinde.“

To je ten forenzní audit, o kterém je uváděno, že není nikomu přístupný a je zamčen v trezoru?

„Ano, to je přesně ten audit. Jeho výsledky jsem viděl, vím, co v něm je a proto mohu otevřeně a klidně prohlásit, že audit prokázal, že nedošlo k zásadním pochybením při řízení společnosti za působení předešlého představenstva. To, že někdo používá pro veřejnost polopravdy vytržené ze souvislostí, ovlivnit nemohu, ale myslím si, že i někteří členové stávající radniční koalice by si měli uvědomit, že i oni byli v představenstvu a dozorčí radě, jejichž působení audit hodnotil.

Velmi mne udivuje, že výpady proti teplárně nechávají v klidu současného primátora Thomu, který byl předsedou dozorčí rady. On na většinu výpadů nereaguje, já už nereagovat nemohu, protože, jak už jsem řekl, všechno má své hranice a svůj čas. Domnívám se, že jestli je výsledek forenzního auditu opravdu někde v trezoru – údajně v trezoru, pak zejména proto, že jeho zveřejněním by vyšlo najevo, že jsme nepochybili. A to by patrně nezapadalo do hry, ve které se možná hraje o otázku: Je skutečně pravda, že některá politická skupina má stejný zájem jako minoritní akcionář?“

Není vaše otázka snahou o odvedení pozornosti od negativních informací, které se k vašemu působení ve vedení teplárny vztahují?

„Ne. Není důvod odvádět pozornost. Respektive, není od čeho odvádět pozornost. Je potřeba říci, jak věci reálně jsou. Samozřejmě, pokud někdo chce účelově zkreslit informace a i využít toho, že oblast teplárenství a energetiky není laické veřejnosti příliš známá, pak se mu to dobře podanými, zdánlivě zasvěcenými informacemi může podařit. Příklad? Objevily se informace o našem údajně špatném kroku – nákupu a zprovoznění turbíny. Nikdo už ale neřekl nebo nenapsal, že turbína nebyl nápad našeho vedení! My jsme jen dotáhli a zrealizovali nápad našich předchůdců, kteří turbínu poměrně dlouho plánovali. A my jsme to, co oni měli poměrně dlouhou dobu jen na papíru, zrealizovali. Ty plány jsme pozorně analyzovali. Analýza potvrdila, že plán má svou logiku, protože prodej elektřiny může pokrýt sezonní propad hospodaření teplárny.

To je opět oblast, ve které se laici nevyznají, takže zjednodušeně vysvětlím – produkce teplárny ve smyslu výroby tepla je prostě záležitost sezony, teplo se do domácností a firem dodává v chladném období, podzim, zima. V létě samozřejmě odběr tepla není a tím může vzniknout a teplárně vznikal určitý propad. Prognózy a analýzy předpokládaly, zcela správně, i to, že s rozvojem zateplování domů a bytů bude spotřeba odběru tepla menší, takže další propad. Ten měl být vyrovnán distribucí elektřiny, kterou produkovala turbína. Ano, efektivita návratnosti investice do turbíny je dlouhodobější, ale to je každá velká investice!

A pozor – všechna naše rozhodnutí a kroky byly činěny v souladu s normálními zvyklostmi v podobných firmách, o naší činnosti věděla prokazatelně dozorčí rada. Včetně toho, že jak představenstvo, tak dozorčí rada věděly, že v naší práci navazujeme na předchozí strategii teplárny, která byla vytvořena dlouhodobě před naším příchodem do vedení. Mluvím v množném čísle, protože mluvím i za své kolegy. To není alibismus, aby to zas někdo nezkreslil pro svou potřebu, to je prostě jen konstatování faktů, které se, chápu, nemusí někomu líbit. Všechna opatření, která jsme udělali od našeho nástupu, včetně změny organizačního modelu, byla efektivní, a to nejen pro firmu, ale i pro její zaměstnance.“

Ale právě dopisy nespokojených zaměstnanců, kteří nesouhlasili s poměry v teplárně, vyvolaly kritiku vašeho vedení…

„To je informace, které se usmívám. Je veřejným tajemstvím, kdo a proč tyto dopisy napsal a zaštítil se anonymními zaměstnanci. Zaměstnanci je opravdu nepsali. Dopisy jsou z dílny minoritního akcionáře, byly sepsané za vydatné pomoci konkrétní osoby, majitele firmy, která celá léta pracuje pro TČB, sídlí v TČB a shodou okolností svůj produkt prodává do jiných tepláren, na jejichž vlastnictví se zprostředkovaně podílí stejní lidé jako ve Forum Energy. Konkrétní osoba, o které mluvím, před volbami poskytovala informace o TČB dvěma členům TOP 09 – těm členům, kteří jsou dnes členy dozorčí rady teplárny.“

Na začátku našeho rozhovoru jste uvedl, že nechcete míchat profesní pohled a politický. Vaše slova ale teď dokazují, že to asi není možné. Přesto – domníváte se, že běžný občan se může v těchto spletitých vztazích orientovat a upřímně – že ho zajímají?

„Především: nerad s vámi musím souhlasit, že oddělit profesní a politický rozměr asi nelze. Tím spíš, že teplárenství je opravdu obor, který je složitý a občanům mimo obor možná málo srozumitelný. Rozumím tomu, že většina informací o teplárně občanům připadá jako dohady několika málo zainteresovaných, kteří hrají nějaké hry o vlastnictví. Jenže to je omyl. Zainteresovaní jsou všichni, protože budou-li výsledkem zmíněných ´dohadů´ změny ve vlastnictví TČB, může to mít přímý a nekontrolovatelný dopad na ceny tepla a teplé vody. To už by se netýkalo několika málo zainteresovaných hráčů, ale velké části obyvatel města. Tohle je třeba říci a je to i jeden z důvodů, proč už nehodlám nadále mlčet. A ještě zdaleka jsem neřekl všechno…“

Další část rozhovoru se Zdeňkem Blažkem Budějcká Drbna připravuje.

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Giuliano Giannetti

Rád bych jako tiskový mluvčí menšinového vlastníka teplárny reagoval na některé výroky pana Blažka.
Předně se chci velmi ostře ohradit proti nařčení, že Forum Energy napsala anonymní dopisy zaměstnanců – tento výrok je absurdní především s ohledem na fakt, že v té době jsme v teplárně působili zhruba měsíc a pouze jsme se začínali orientovat v místních poměrech. Informace o investicích, které dopisy obsahovaly, jsou navíc natolik pečlivě střeženým tajemstvím, že když jsme vyslali do teplárny našeho zástupce se soudním rozhodnutím ukládající tyto informace poskytnout, nám jmenovitě pan Zdeněk Blažek odmítl otevřít trezor s dokumenty a nakonec sám utekl před přivolanou policií.
Je pravda že kondenzační turbína TG-6 může mít technické opodstatnění, nikoliv ale ekonomické. Zásadní problém zde zmíněné turbíny je bohužel v tom, že místo toho aby stála standardních max. 250 milionů stála o 150 milionů víc a její návratnost také handicapuje zákonné omezení, díky kterému může turbína běžet (a tedy vydělávat) pouhé tři měsíce v roce. Pod oběma těmito parametry je podepsán pan Blažek, který je tehdy jako tehdejší generální ředitel a předseda představenstva takto nevýhodně pro teplárnu vyjednal. Investice do turbíny TG-6 je tak bez diskuse jednoznačně PRO TEPLÁRNU NENÁVRATNOU, protože diskontovaná čistá hodnota této investice je záporná a prostá (nediskontovaná) návratnost přesahuje živnost této turbíny. I kdyby však návratnost této investice díky nějakému ekonomického zázraku existovala, bude i tak jednat o investici PRO TEPLÁRNU NEVÝHODNOU, protože taková její návratnost bude přesahovat v energetice všeobecně respektovanou maximální 12 letou návratnost dobrovolné rozvojové investice.
Otázky proč analýzy k investici dělala stejná firma, která posléze zakázku realizovala (a tudíž neměla zájem upozornit na její nevýhodnost), proč celá zakázka šla mimo režim zákona o veřejných zakázkách, či proč teplárna se rozhodla postavit turbínu v době, kdy bylo již jasné, že se bude přecházet z páry na horkou vodu je nad rámec tohoto komentáře, nicméně rád bych čtenáře odkázal na web www.forumeneregy.cz a na výpočet zaměstnance teplárny, na kterého pan Blažek zřejmě upozorňuje.
K motivaci zaměstnanců upozornit na problémy v teplárně bych jenom chtěl poznamenat, že ač je to v některých kruzích zřejmě nepochopitelné stále existují lidé, kteří se jsou ochotni z principu postavit proti tomu, aby byl podnik, ve kterém několik desítek let pracovali, ruinován neschopným managementem. A to i navzdory úplatku v podobě dočasně zvýšených platů, který dostali za své mlčení.
S panem Blažkem musím nakonec v jedné věci souhlasit – forenzní audit musí být zveřejněn: sami jsme neměli možnost nahlédnout do jeho příloh, a tak se pouze můžeme domnívat, jaké informace z dob působení primátora Českých Budějovice v teplárně jsou ještě skryty. Navíc pokud má pan Blažek pravdu a zveřejnění auditu prokáže, že některá politická strana má stejný zájem jako Forum Energy – tj.napravit škody vzniklé v teplárně a spravovat tento podnik profesionálně, tak to pouze uvítáme.

pondělí, 30. ledna 2012, 14:49

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.