neděle 7. června 2020 Iveta

ANKETA: Většina jedniček kandidátek je proti hazardu

Minulý týden dostali lídři osmi vybraných politických stran a hnutí možnost v anketě agentury ČTK vyjádřit svůj názor k zásadním tématům týkajícím se jihočeské krajské metropole. Budějcká Drbna ale oslovila i zbylých devět subjektů - a dnes přináší jejich reakce na stejné otázky.

ČTĚTE TAKÉ: Lídři stran chtějí řešit hlavně parkovací místa

1. Jaký projekt by měl být investiční prioritou města v nadcházejícím volebním období a jak by měl být financován?

Marie Paukejová (České Budějovice Jistota domova): „Vzhledem ke stále se zhoršující sociální situaci občanů České republiky, včetně města České Budějovice, budeme jednoznačně podporovat výstavbu nájemních městských bytů, například pro mladé rodiny, osamělé žijící občany a občanky, seniory a podobně. Dále budeme podporovat výstavbu hospice v Českých Budějovicích. Finance v rozpočtu města už jsme našli - předražené projekty, letiště, splavnění Vltavy a další nesmyslné megalomanské investice a projekty. Je jich v rozpočtu města celá řada.“

Patrik Hejna (Dělnická strana sociální spravedlnosti): „Dálniční obchvat přes město, u kterého by se mělo tlačit na evropské dotace. Těmi by byl spolufinancován.“

Stanislav Rataj (Doma v Budějcích): „Parkovací domy, informační parkovací systém, mateřské školy, výstavba parků, dopravní infrastruktura ve spolufinancování s Jihočeským krajem (1. etapa zanádražní komunikace, Severní spojka).“

Michal Doktor (Politické hnutí Jihočeši 2012 a PRO sport a zdraví): „Výstavba jednotného administrativního centra v areálu Žižkových kasáren za podmínky opuštění budov v Jeronýmově a Kněžské a jejich prodeje, nastěhování městské policie a přilákání dalších institucí státu. Stavbu bude možné financovat z vlastních zdrojů, zdrojů EU i budoucích příjmů z prodeje nemovitostí.“

Svatomír Mlčoch (Společně pro České Budějovice): „Takový, jaký vyberou samotní občané. Nechal bych je vybrat v ‚referendu‘ z variant. Osobně nepodporuji žádný ‚poslanecký urbanismus‘ (staví se tam, kde pan poslanec bydlí).“

Václav Kupilík (Strana svobodných občanů): „Město potřebuje řešit dopravu. Vyvedení tranzitní dopravy z města a vnitroměstskou dopravu mimo centrum.“

Miroslav Beneš (Toryové): „Obchvat města vyžaduje, aby primátor dennodenně kontaktoval ministra. Totéž platí i o jižní dálnici, kterou ministerstvo začalo připravovat. Projekt rekonstrukcí silnic II. a III. třídy kolem Budějovic také vyžaduje spoustu času a energie. Finance na komunikace první třídy budou státní, na silnice druhé třídy dotační.“

Ivan Fabián (Vize Národní socialistů): „Prioritou by měla být úspora financí města. To znamená obec, tam, kde se ušetří, by měla začít podnikat. Vytvořit technický podnik služeb města, obnovit veřejně prospěšné práce, kde by si mohli vyloučené skupiny občanů vydělat. Do služeb města nepatří jen odpady, rozvod vody a osvětlení. Patří sem údržba zeleně, úklid prostranství, menší opravy komunikací a staveb. Konkurencí firmě .A.S.A. a stavebním lobby zlevníme cenu služeb pro město.“

Světlana Procházková (Ženy 2014): „Jednoznačnou prioritou jsou investice v komunikacích a dotažení naplánovaných staveb. Musí se také rozhodnout, zda se město bude zabývat rekonstrukcí KD Slavie nebo KD Vltava. V následujícím období chceme vybudovat hospic a zřídit ‚mobilní‘ mateřské školky, které se přesouvají vždy tam, kde je maminky nejvíce potřebují. V zahraničí tyto koncepty fungují.“

2. Jste pro transparentní zveřejňování informací o veřejné zprávě - smluv, výběrových řízení, objednávek, faktur - na internetu, například na webových stránkách města či Portálu veřejné správy?

Marie Paukejová (České Budějovice Jistota domova): „Jednoznačně. Elektronický způsob zveřejňování však nemohou využívat všichni občané města. Proto bychom navrhovali také listinnou podobu zveřejňování zásadních informací, která nebude v žádném případě sloužit jako prezentace politiků - vedení radnice - za veřejné peníze.“

Patrik Hejna (Dělnická strana sociální spravedlnosti): „Ano, určitě. Každý občan by měl mít právo k těmto informacím na webových stránkách nahlédnout.“

Stanislav Rataj (Doma v Budějcích): „Samozřejmě, včetně určité formy transparentního účtu.“

Michal Doktor (Politické hnutí Jihočeši 2012 a PRO sport a zdraví): „Takový druh otevřenosti považujeme za minimum. Jihočeši 2012 veřejně dokládají své výdaje i příjmy. Město musí zřídit interaktivní mapu městského majetku a pod veřejnou kontrolou musí být i příjmy města z něj plynoucí.“

Svatomír Mlčoch (Společně pro České Budějovice): „Ano, nynější systém je neúplný a nepřehledný.“

Václav Kupilík (Strana svobodných občanů): „Svobodní jsou pro transparentní zveřejňování. Magistrát se nesmí odvolávat na obchodní tajemství a nezveřejňovat informace.“

Miroslav Beneš (Toryové): „Ano. Díky tomu jsem se dozvěděl o rozhazování peněz. Cena za sběr, svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu pro firmu .A.S.A. za 12 let narostla z 2200 Kč na 3400 Kč za tunu. To je sprostota.“

Ivan Fabián (Vize Národní socialistů): „To by mělo být samozřejmostí. Nadto bychom posílili občanskou kontrolu nad veřejnými zakázkami (akcemi), zavedením občanských komisí z uznávaných občanů (laiků) pro výběr priorit a dodavatelů (vzor v anglosaském právu, přímý manuál zpracoval profesor Dienel z University Berx).“

Světlana Procházková (Ženy 2014): „To se již děje, ale zveřejnění smluv, objednávek a výběrových řízení ještě neznamená, že se tím vyhneme klientelismu. Smlouvy se zveřejňují po uzavření.“

3. Jste pro vyhlášku omezující hazard na území města, která by zakázala či dramaticky omezila provozování výherních automatů a kasin?

Marie Paukejová (České Budějovice Jistota domova): „Vyhlášku, která zakazuje provozovat hazard na území města a výherní automaty, jednoznačně podporujeme, a to bez výjimky. Na území města České Budějovice je vyhláška zákonem, jehož dodržování je třeba důsledně a přísně kontrolovat. Tento způsob ‚podnikání‘ s lidským neštěstím odmítáme.“

Patrik Hejna (Dělnická strana sociální spravedlnosti): „Jednoznačně zakázat hazard jednou pro vždy.“

Stanislav Rataj (Doma v Budějcích): „Jsem proti hazardu. Toto zastupitelstvo již vyhlášku na území města schválilo.“

Michal Doktor (Politické hnutí Jihočeši 2012 a PRO sport a zdraví): „V každém pořádném domě má každá věc své místo. Je-li takovým ‚domem‘ město, je to stejné, hazard a kasina nevyjímaje. Nač pokrytecky spoléhat na to, že absolutní zákaz lze přežít i návštěvami u sousedů? Vyhláškou města je třeba říci - tady je to tolerované či určené místo...“

Svatomír Mlčoch (Společně pro České Budějovice): „Ano, ta už ale platí. Jsem pro jednání z okolními obcemi, aby platila i u nich. Jinak se problém přesouvá jen pár metrů vedle a dosáhne i do města.“

Václav Kupilík (Strana svobodných občanů): „Jsem proti vyhlášce zakazující hazard. Vyhláška hazardu nezabrání. Pouze se přenese jinam a také vzniká prostor pro nelegální činnost a organizovaný zločin. Město také přichází o několik desítek milionů příjmů do rozpočtu.“

Miroslav Beneš (Toryové): „Ano. Jenom upozorňuji, že je to malinko s křížkem po funuse, neboť internetové technologie pokročily.“

Ivan Fabián (Vize Národní socialistů): „Rozhodně ano, jsme pro toto omezení. V přijatelném termínu zrušit podnikání v této branži ve městě. Umožnit jen jednotlivé, soutěžní automaty (typu šipky) v běžných restauracích.“

Světlana Procházková (Ženy 2014): „Nejsme pro striktní zákaz, úlohu města vidíme především v regulaci, kde je bude možné provozovat. Myslíme si, že zrušení heren a kasin bohužel nepovede k vymýcení tohoto jevu. Dojde naopak k jeho přesunu do nekontrolované ‚šedé ekonomiky‘.“

4. Vyhovuje vám současný stav financování MHD? Nebo uvažujete o jeho zvýšení, snížení nebo dokonce o úplném zrušení jízdného?

Marie Paukejová (České Budějovice Jistota domova): „MHD je veřejná služba občanům města. Přesunutí občanů z aut do prostředků MHD by jednoznačně a jednoduše vyřešilo problémy s vnitřní dopravou ve městě a navazujícími problémy s parkováním. Pokrytí města linkami MHD je dostačující. Jsme pro zlevnění jízdného, ale dovedeme si představit s ohledem na výše uvedené jízdné symbolické.“

Patrik Hejna (Dělnická strana sociální spravedlnosti): „Určitě by chtělo přepočítat odborníky veškeré financování. Každopádně jsme pro snížení jízdného, aby byla MHD více využívaná, ulehčilo by to dopravě i peněžence cestujícího.“

Stanislav Rataj (Doma v Budějcích): „Zrušení jízdného v MHD by bylo dle mého názoru populistické a neekonomické rozhodnutí. Úhrada této veřejné služby musí být hrazena z městského rozpočtu.“

Michal Doktor (Politické hnutí Jihočeši 2012 a PRO sport a zdraví): „Městskou hromadnou dopravu je potřeba zatraktivnit. Myslet si, že lidi nacpeme do autobusů a trolejbusů regulací individuální automobilové dopravy, je bláhovost. Budějce jsou místem cílovým - dojezdovým a tento trend dále sílí a sílit bude! Zavedeme bonusový program pro majitele předplatného.“

Svatomír Mlčoch (Společně pro České Budějovice): „Udržení nebo snížení jízdného je naším cílem. Do MHD by se mohly přesunout peníze na provoz letiště z městského rozpočtu (ročně cca 15 milionů korun), pak by se jízdné zlevnilo.“

Václav Kupilík (Strana svobodných občanů): „Cituji z našeho programu: Svobodní chtějí vytvořit podmínky pro vznik konkurenčního prostředí a umožnit vstup soukromým dopravcům. Od tohoto kroku si slibujeme zkvalitnění služeb, tlak na cenu jízdného a přizpůsobení se hromadné dopravy přáním a potřebám cestujících.“

Miroslav Beneš (Toryové): „Prosadíme snížení jízdného o 40 %, neboť dopravní podnik má dost rezerv, což prokázal vnitřní audit. O úplném zrušení jízdného budeme diskutovat, neboť může být řešením tíživé dopravní situace ve městě, jako tomu bylo ve Frýdku-Místku.“

Ivan Fabián (Vize Národní socialistů): „Současný stav financování MHD bychom neměnili.“

Světlana Procházková (Ženy 2014): „Ženy 2014 jsou zásadně proti dalšímu zvyšování ceny jízdného. MHD nás stojí cca 170 milionů korun ročně, ale je to jedna z nejdůležitějších služeb, které musí město svým obyvatelům poskytnout.“

5. Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst v centru města a jeho blízkém okolí?

Marie Paukejová (České Budějovice Jistota domova): „Historické jádro města České Budějovice - městskou památkovou rezervaci - určitě ‚nenafoukneme‘. Další stavby v centru města a jeho okolí si nedovedeme představit, pokud nechceme, abychom měli v tomto historicky cenném území velké parkoviště. V okolí centra je několik záchytných parkovišť, které lze využívat. Docházková vzdálenost z těchto parkovišť je minimální. Nelíbí se nám však rezignace města, pokud se týká parkování v dalších částech města, například sídliště Máj, kde dokonce vedení města navrhuje změnu územního plánu města s cílem zrušit plochy pro případná parkoviště podél ulice E. Rošického na pozemcích bývalých kasáren.“

Patrik Hejna (Dělnická strana sociální spravedlnosti): „Vytvořit nová parkovací místa na nevyužitém prostoru, či podpořit výstavbu parkovacích domů.“

Stanislav Rataj (Doma v Budějcích): „Jednoznačně výstavbou nadzemního parkoviště u stávající Sportovní haly a podzemního parkoviště na Senovážném náměstí.“

Michal Doktor (Politické hnutí Jihočeši 2012 a PRO sport a zdraví): „Výstavbou podzemního parkovacího domu na Senovážném náměstí. Stavba by ulevila náměstí Přemysla Otakara a zhodnotila i již dnes fungující infrastrukturu - vždyť například na zimák je to odtud jen pár kroků.“

Svatomír Mlčoch (Společně pro České Budějovice): „Regulací vjezdu osobních aut do centra, například nízkoemisní zónou. Méně aut, více kol je náš program pro centrum i město.“

Václav Kupilík (Strana svobodných občanů): „Centrum města je hustě zastavěné pro stavbu velkých parkovišť. Nedostatek chceme řešit rozšiřováním parkovacích míst v blízkém okolí při rekonstrukci ulic či podporou soukromých investorů při stavbě parkovacích domů.“

Miroslav Beneš (Toryové): „Podporou výstavby podzemních či patrových garáží na Senovážném a Mariánském náměstí s parkovným v prvních hodinách zdarma.“

Ivan Fabián (Vize Národní socialistů): „Nedostatek parkovacích míst se měl řešit stavbou parkovacích domů v místech, jako je dnes obchodně-kancelářské centrum E.ON u zimního stadionu. Nápravu dnes sjednáme výstavbou parkhausů u Sportovní haly, na Mariánském náměstí nebo v Žižkových kasárnách.“

Světlana Procházková (Ženy 2014): „Musíme rozlišovat parkování pro obyvatele bydlící v centru, parkování pro obyvatele, kteří dojíždějí do centra za prací do svých firem a provozoven a parkování pro turisty. Všechny tyto skupiny mají jiné nároky a možnosti. Sladit je bude vždy v historickém centru obtížné. Možná by stačilo uvolnit po skončení pracovní doby parkovací místa úřadů a institucí. V Linci to mají vyzkoušené...“

6. Magistrát dlouhodobě výrazně nepodporuje profesionální sport v kategorii dospělých. Pokračovali byste v této strategii, nebo si myslíte, že by město mělo směřovat více financí do sportu?

Marie Paukejová (České Budějovice Jistota domova): „Nesouhlasím s tvrzením, že město nepodporuje profesionální sport. Není to pravda. Město má ve svém majetku fotbalový stadion, sportovní halu i zimní stadion. Do těchto sportovních stánků investovalo z prostředků nás všech značné částky a tím vytvářilo a vytváří podmínky pro sportování na vrcholové úrovni. Kromě toho hradí provoz těchto zařízení. Vše další je otázka priorit a finančních možností města. V každém případě jsem pro finanční podporu mládežnického sportování a sportování dětí ve městě.“

Patrik Hejna (Dělnická strana sociální spravedlnosti): „Jsme pro podporu sportu, ale v současné době bychom finance směřovali na důležitější místa (doprava, sociální zabezpečení, školky).“

Stanislav Rataj (Doma v Budějcích): „Nikoliv magistrát, ale Statutární město České Budějovice v letošním roce výrazně zlepšilo přístup k financování profesionálního sportu (hokej, kopaná, volejbal). Důležité bude, aby stejným úsilím financovalo i ostatní sporty a více než stovku sportovních klubů.“

Michal Doktor (Politické hnutí Jihočeši 2012 a PRO sport a zdraví): „Magistrát čaruje s penězi! Znáte skutečnou hodnotu exkluzivního pojmenování stavby charakteru zimního stadionu v našem městě po jediné firmě? Město se nám i sportovcům chechtá přímo do očí, výsady takových pokřivení kasírují jednotlivci.“

Svatomír Mlčoch (Společně pro České Budějovice): „Sport je otázka individuální volby. Podporujeme sportování dětí a mládeže, profesionální sport z rozpočtu města není naší prioritou.“

Václav Kupilík (Strana svobodných občanů): „Jsme proti podpoře profesionálního sportu z rozpočtu města.“

Miroslav Beneš (Toryové): „V roce 1995 jsem zavedl systematickou podporu mládežnického sportu. V té budeme pokračovat. Město se také musí starat o svá sportovní zařízení, z čehož těží i vrcholové týmy.“

Ivan Fabián (Vize Národní socialistů): „Stávající podporu sportovních profesionálů ve městě bychom příliš nezvyšovali. Co ve městě podpoříme více, je mládežnický a amatérský sport. Bylo by na místě zřízení komunitních center mládeže pro sportovní a klubovou činnost. Chceme podpořit finančně i programy a tělocvičny jednoty Sokol.“

Světlana Procházková (Ženy 2014): „Myslíme si, že tento druh sportu je podporován dostatečně - ať už poskytováním financí, výhodnými nájmy či poskytováním sportovišť. Chceme se ale více věnovat ‚malým‘ sportům a otevřít sportovní zařízení základních škol i po pracovní době. Výnosy z pronájmu musí jít konkrétní základní školy. Za důležité považujeme navýšení dotačních titulů pro dětský a mládežnický sport.“

Štítky anketa, volby, lídři politických stran, aktuální problémy, České Budějovice

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.