úterý 10. prosince 2019 Julie

Na kotlíkové dotace bude mít letos Jihočeský kraj více než 300 milionů korun

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo třetí kolo kotlíkových dotací . Jižní Čechy získají na výměnu zastaralých kotlů více než 300 milionů korun. Více získá jen Moravskoslezký a Středočeský kraj. O dotaci mohou žádat lidé od září nebo října.

 „Podmínky 3. kola kotlíkových dotací budou obdobné jako v 2. kole, nově ale budou ve 3. kole z podpory zcela vyřazeny veškeré kotle spalující uhlí. Dotaci tak bude možné získat jen na kotel na biomasu s automatickým či ručním přikládáním, na tepelné čerpadlo nebo na plynový kondenzační kotel,“ vysvětlil radní pro veřejné zakázky Antonín Krák s tím, že beze změn zůstává výše dotace, která bude stejná jako v předchozím kole. Bonus ve výši 7 500 korun pak opět obdrží majitelé rodinných domů ve vymezených prioritních obcích.

Zahájení příjmu žádostí v rámci třetího kola kotlíkových dotací se v Jihočeském kraji předpokládá v září, nebo v říjnu 2019. Příjem žádostí bude probíhat stejně jako v předchozích dvou kolech výhradně elektronicky s následným povinným doručením listinného výtisku včetně příloh. O dotaci si mohou požádat vlastníci rodinných domů v celém Jihočeském kraji.

V prvním kole kotlíkových dotací bylo realizováno celkem 2 657 výměn zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Celková dotace na tyto kotle přesáhla 301 milionů korun. Dotaci v 1. kole nakonec získali všichni žadatelé, kteří svou žádost správně podali a správně vyúčtovali.

V rámci druhého kola kotlíkových dotací bylo správně podáno a schváleno radou kraje 3 340 žádostí, disponibilní částka na výměnu zastaralých kotlů ve výši 294 milionů korun ale vystačí na proplacení cca 2 760 žádostí.

V rámci druhého kola vyřešil Jihočeský kraj ve prospěch žadatelů také situaci související s uvedením chybného údaje o emisní třídě na výrobním štítku určitých typů kotlů ATMOS, kdy byla na výrobním štítku uvedena nesprávně emisní třída 1, i když dané typy kotlů mají ve skutečnosti emisní třídu 3 a získání kotlíkové dotace na jejich výměnu tak není možné. Protože byla tato skutečnost zjištěna až po podání a schválení příslušných žádostí o kotlíkovou dotaci na výměnu daných kotlů ATMOS radou kraje a žadatelé neměli možnost chybu na výrobním štítku samostatně rozpoznat, rozhodlo zastupitelstvo kraje na podzim 2018 o financování těchto žádostí z rozpočtu Jihočeského kraje.

Celkově tedy bude 32 žadatelům, kterých se problém s výrobním štítkem u kotlů ATMOS dotkl a kteří by v této fázi měli nárok na získání kotlíkové dotace v rámci své úspěšně podané a původně schválené žádosti, vyplacena v průběhu jara 2019 po doložení požadovaného závěrečného vyúčtování částka v souhrnné výši 3,5 milionu korun.

Foto Jan Luxík

Štítky Jihočeský kraj, kotlíkové dotace, žádost

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.