úterý 26. ledna 2021 Zora

Jedná se o blog, názory redakce se nemusí s názory autora shodovat.

Bráníme zdravý rozum, nikoliv budování dálnice

Informace o nesouhlasu obyvatel Nového Vráta a okolí s plánovanou výstavbou Hlinského přivaděče vyvolala horlivou diskuzi. Členové občanského sdružení Hlinská - klidné bydlení tak i kvůli ní sepsali své argumenty a Budějcká Drbna je uveřejňuje v původním znění.

ČTĚTE TAKÉ: Lidé se bouří proti Hlinskému přivaděči z dálnice D3

Průmyslová zóna kolem Okružní je velká jako 177 českobudějovických náměstí! Ano, je to přesně tak - kolem Okružní a na ní navazujícího dálničního přivaděče do Úsilného na budoucí D3 je rozvojová plocha vedená jako průmyslová zóna o rozloze 300 hektarů.

A tak nám prostě zdravý rozum nebere, proč by ve vedlejší obytné čtvrti Nové Vráto měla vzniknout další průmyslová zóna. Navíc v místě, které je obklopeno rodinnými domy, kde je krásný kus přírody, louky, rybník, potoky a hrdě vyčnívající Dubičák. Ano, toto vše má být nadobro zmařeno. Proč?

V místě má vyrůst Hlinský přivaděč s masivním kruhovým objezdem za stamiliony korun. Ano, dálnici potřebujeme a sjezdy z ní také, ale proč jich Budějovice potřebují šest, když ostatní srovnatelně velká města s fungující koncepcí dopravy mají dva až tři sjezdy?

Podíval se vůbec někdo, kam přivaděč ústí? Řešil někdo, že přivádí tranzit z dálnice do obytných čtvrtí a ústí do přetížené a již teď kapacitně absolutně nedostačující Rudolfovské třídy? Zkoušel jste někdo v poslední době odbočit doleva z Hlinské na Rudolfovskou? Pokud ano, tak víte, že to chce velkou dávku trpělivosti a nakonec i odvahy. Jinak jste odsouzeni čekat věčně na mezeru, která hlavně v ranní špičce neexistuje.

Zamyslel se někdo nad tím, kam všechna ta svedená auta, kamiony pojedou dál? Rudolfovskou k viaduktu? Vždyť budou stát v koloně až do Hlinska! Nebo postavíme ještě jednu Rudolfovskou do patra? Jinak totiž tento dopravní uzel zkolabuje.

Zdravý rozum nám dále říká, že všechna auta svedená Hlinským přivaděčem se tedy budou muset přes zácpu dostat na Okružní. Ale tam už přeci jeden hotový, čtyřproudý přivaděč je postavený, dokonce s kapacitním napojením na vnitřní okruh města, velkou kruhovou křižovatkou, obklopen stovkami hektarů průmyslové zóny...

A tak se ptáme našich zastupitelů zodpovědných za dopravu v tomto městě i paní náměstkyně Popelové: Na co potřebujeme Hlinský přivaděč? Aby svedl dopravu k rodinným domkům na Hlinské, odsud na přetíženou Rudolfovskou a dále na Okružní, kde již jeden přivaděč je?

Logicky se nabízí vysvětlení, že jediný, kdo by měl z přivaděče prospěch, jsou případní investoři, kteří by tak měli sjezd za stamiliony z našich peněz do jejich nové průmyslové zóny.

A tak věřte, že bráníme zdravý rozum, nikoliv postavení dálnice. Bráníme naše peníze, bráníme lidi, kteří v tomhle městě žijí. A to jak ty, kteří investovali v dané lokalitě do bydlení, tak i ty, kteří chtějí Českými Budějovicemi jezdit, nikoliv stát v kolonách. Za ušetřené peníze by se dala vyřešit vnitřní struktura města, okruhy, zkapacitnění místních komunikací, opravy stávajících.

Zjišťovali jsme názory odborníků a ti se shodují: projekt dálničního obchvatu Budějovic je plný chyb. Napojení na dálnici jsou příliš těsná. Pomsta politiků. Ano, i tak označují někteří experti projekt dálničního obchvatu krajského města.

Je smutným paradoxem, že město v rovině, s ideálními geomorfologickými podmínkami pro plánování struktury dopravy, má jednu z nejhorších dopravních situací v republice, a to jak uvnitř města, tak vně. Přece je logické, že hierarchie dopravy je dálnice, přivaděč, vnější okruh města, vnitřní okruh města a pak struktura.

Tato koncepce je totiž v Budějovicích rozdrobena, narušena nekoncepčními zásahy, jako jsou například rozdělování průtahů a městských okruhů nesmyslnými křižovatkami s jasně patrným vlivem developerů  a jejich zájmů (křižovatka na Dlouhé Louce pro napojení sodovkárny, plánovaná křižovatka na Husově třídě kvůli plánované výstavbě bytových domů U Kapličky, křižovatka u Sconta na Strakonické a tak dále). Okruh města Strakonická - Dlouhá Louka je dávno zničen křižovatkami, které zpomalují a kapacitně nedostačují.

Principiální dopravní řešení by mělo vznikat spoluprací architekta urbanisty a dopravního inženýra, nikoliv jen za účasti dopravního inženýra, který se soustředí na výpočty kapacit, ale co to způsobí celému městu, už neřeší.

Že je nám paní Popelovou pořád dokola předhazováno, že vše je podle schváleného územního plánu a proč situaci řešíme až nyní, když územní plán města byl schválen už před 15 lety?

Rádi bychom vzkázali paní Popelové, že jednotlivci i odborníci se snaží v této věci něco změnit po celou dobu. Jejich námitky ale padají pod stůl. A tak jsme spojili své síly a voláme po změně společně. Přichází nová generace a ta se upíná k odkazu osobností, za kterých v tomto státě věci fungovaly a vládl zdravý selský rozum.

A tak jako občané říkáme nahlas svůj nesouhlas a vzkazujeme, že chceme vést dialog, nikoliv poslouchat váš monolog. Chceme a jasně vidíme Nové Vráto jako místo pro život. Nikoliv jako „místo na dožití.“

Napsali Ing. Karel Turek a Ing. Radek David, Ph.D.
Hlinská - klidné bydlení, o.s.

Souhlasíte s argumenty nespokojených obyvatel, kteří Hlinský přivaděč odmítají?

Celkem hlasovalo591 čtenářů

Štítky Hlinský přivaděč, dálnice D3, České Budějovice, Nové Vráto, Hlinsko

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Richard Cirhan

Vážení spoluobčané tohoto města, které zatím patří k těm příjemným a hezkým místům pro život v porovnání s jinými městy v Čechách. Bohužel také patří k těm nejhůře dopravně řešeným městům, což každý den zažíváme skoro všichni a všichni tím také trpíme. Není to pouze problém dostat se včas z bodu A do bodu B, což jde v našem městě přes den málokdy bez problémů, ale přináší to s sebou spoustu dalších negativních projevů, jako např. znečištění ovzduší exhalacemi a zvířeným prachem, který se z naší kotliny jen tak neodfoukne a všichni ho musíme dýchat. Popřemýšlejte všichni o tom, proč to tak je a jak toto řešit. To je opravdu důležité. Zamyslet se!! Zamyslet se nad tím, zdali vyřeší 6 plánovaných přivaděčů do města naší velikosti mizernou dopravní situaci, která v něm panuje. Četl jsem argumentaci, že jsou 4, což je pravda, když se podíváme pouze na katastr Českých Budějovic a budeme přehlížet okolní obce, ale ve skutečnosti je jich 6. Ano, přivést a odvést dopravu do a z města je nutné, ale musíme kvůli tomu zničit celé jeho přilehlé centrum? Řeknete si asi, jak to centrum? Podívejte se do mapy. Naši radní bojují za to, vést dálnici 2,5 km od centra města !! To je v této době naprosto nevídané, stejně jako počet přivaděčů, průměrně cca 2,5 km vzdálených od sebe. Ale dejme tomu. Pokud toto projde, nebudeme mít sice kde klidně žít, ale budeme mít spoustu možností jak se z dálnice dostat do města, třeba Hlinským přivaděčem. Ale dostaneme se tam skutečně? Kam vlastně ústí tento přivaděč a jakou zónu bude obsluhovat? Tento přivaděč nejenom že má vést kousek od obytných domů, ale má ústit do Hlinské ulice a po cca 200 metrech do Rudolfovské ulice. Nikdo zatím nedokázal odpovědět na otázku, jak projede několikanásobně více dopravy, navíc i těžkých kamionů, touto ulicí, která je již nyní ve špičkách neprůjezdná a zacpaná až k Okružní. Vlastně jsem opomněl zmínit argument, že pojedou většinou na Okružní. Ptám se, proč by se měl zničit kus přírody a jedno z posledních míst v našem městě, které by se dalo využít pro krásné bydlení, když je přímo na Okružní, 2 km odtud, vzdálen další sjezd s již vyřešeným přivaděčem s dostatečnou kapacitou? Ptám se, jak se zajistí zprůjezdnění Rudolfovské ulice a jak se zvýší její kapacita, která již nyní kriticky nedostačuje? Sousedé, ať z Máje, z Vltavy a dalších koutů města. Zamyslete se a ptejte se. Ptejte se radních, kteří mají za toto odpovědnost. Ptejte se, proč jsou hlavní dopravní tepny města zastavovány na každém kroku semafory kvůli příjezdům k obchodním domům a dalším komerčním stavbám? Proč radní při jejich povolování netrvali na mimoúrovňových připojeních těchto staveb, které by nezastavovalo dopravu a které jsou běžné v jiných městech? Proč nejsou nejvytíženější dopravní uzly města vyřešeny kruhovými objezdy, nebo mimoúrovňovými křižovatkami? Není náhodou toto ten nejpodstatnější problém dopravy v našem městě a špatné svědomí našich radních, pokud ho mají, že něco takového dopustili? Toto nevyřeší ani 10 přivaděčů, protože když si ucpete nějakou z hlavních tepen, dlouho nevydržíte. Jsem moc rád, že toto už také nevydrželi někteří naši spoluobčané, kteří snad otevřou oči většině. Doprava se poté v našem městě snad konečně začne řešit rozumně a koncepčně. Nebude se při tom dávat přednost zájmům jednotlivců a developerů, ale převáží zájem obyvatel našeho města. Pokud bude postaveno o pár sjezdů méně, bude se přemýšlet nad nejvhodnějšími způsoby napojení dálnice na okruhy města, které budou za ušetřené prostředky zprůjezdněny odstraněním nesmyslných zátek v podobě sjezdů k obchodním domům, jež budou nahrazeny mimoúrovňovými napojeními, bude naše město i nadále krásné pro život. Věřím, že zvítězí zdravý rozum a ne ekonomické zájmy několika jednotlivců, z nichž někteří za nás dokonce dnes rozhodují na radnici.

pátek, 23. května 2014, 10:08

Karel Turek

Myslím, že se vám vůbec nechce zamyslet se nad našimi argumenty. Jednodušší je uvěřit jedné větě těch, kteří vás ale ve skutečnosti ignorují a arogantně přehlížejí: „Oni brzdí dálnici, oni nechtějí silnici pod svými okny“. Jak lehce se necháváme našimi „politiky“ manipulovat. Arogance, opovržení, nadřazenost, manipulování, MONOLOG – to vás čeká, až za nimi přijdete a s něčím nebudete souhlasit.

Vaše argumenty NEBUDOU NIKOHO zajímat. Mají své zájmy!

My jsme s nimi šli diskutovat, oni se schovávali v zadních řadách jednací místnosti, nikdo z nich nedokázal na naše argumenty reagovat, projektant z Brna vůbec nevěděl co má říct na to, kam ty auta z přivaděče pojedou. Na Rudolfovskou pod viadukt? Znáte to tam?

Nakonec utekli, aniž by naše otázky zodpověděli. Ano, čtete dobře, utekli.

Nevaříme z vody, to co říkáme máme podložené odborníky. Naše slova potvrzují i hlasy, které se ozývají v posledních dnech z ministerstva dopravy. Ale jednodušší je to neslyšet a být věřící. My jsme radši vědoucí a tak nepřestaneme bojovat. Tady už nejde jen o přivaděč, tady jde o mnohem víc! Vy, kdo se necháváte opít rohlíkem a myslíte si, že dálnice může suplovat obchvat a že 6 přivaděčů ČB spasí brzy zjistíte, že jste několika developerům ze svých peněz zaplatili luxusní sjezd do jejich nové průmyslové zóny a budete dál stát v kolonách a nadávat. Z města vám pak odpoví, že to vše dělali odborníci, ne oni a že se nikdo neozval.

O tom jak funguje politika v ČB si cvrdlikají vrabci na střeše, všichni jsou z toho znechucení, ale přesto většina hlasuje proti argumentaci normálních lidí, kteří to místo dobře znají... Paradoxní a smutné...

Také se často říká, nehas co Tě nepálí... Jenže v tomhle vážení platí krutě tato poučka:

Nejdřív přišli pro komunisty, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista.
Pak přišli pro Židy, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid.
Pak přišli pro odboráře, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář.
Pak přišli pro katolíky, a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant.
Pak přišli pro mě a tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat.

(Martin Niemöller)

pátek, 23. května 2014, 00:13

Vít Profant

Já opakuji, co už jsem napsal k předchozímu článku: MÚK Hlinsko a přivaděč by samy o sobě nebyly problém. Že se ale na místo kolem něj třesou developeři, to už samozřejmě problém je.

čtvrtek, 22. května 2014, 10:43

Radek DAVID

Před psaním názorů a kritiky (aby diskuze nesklouzla do hospodského povídání)by vždy měla předcházet analýza dostupných podkladů. Z veřejně dostupných informací je zřejmé, že aglomerace Českých Budějovic je v návrhu obsloužena sjezdy z D3/R3 v pořadí od Prahy: MÚK Úsilné,(km 131), MÚK Hlinsko(134), MÚK Pohůrka (km 136,5), MÚK Hodějovice, (km138), MÚK Roudné a MÚK Krasejovka. Pro chápání o jaké loklality se jedná a kudy je trasa vedená je doporučeníhodné zajet se do těchto míst podívat a zjstit, že trasa je nesmyslně vedena přímo vedle obytných domů. Nelze obhajovat jakýkoliv záměr čehokoliv, popřením základních práv na klidný života někoho jiného. Díky tomu neobstojí ani obhajoba že vše je dle územního plánu. Ten stávající je 15 let starý , a již nepostihuje dnešní stav věci a pritority.
Město není místo pro dopravu ale pro život občanů, růstu jejich potomků, jejich radosti atd..., toto nelze nikdy ztratit ze zřetele!!

čtvrtek, 22. května 2014, 09:09

Jirka Havel

Problém není jen začlenění dálnice do současné struktury, problém je celá struktura. Na město se 100 tisíci obyvateli mít 3 mosty z jedné strany Vltavy na druhou je dost málo. A to není jediná věc. Co třeba propojka Máj-Vltava? Půl kilometru silnice nahradí minimálně 10 minut utrpení při čekání v koloně na křižovatce u kasáren, zvlášť teď. A co Mánesova a na Sadech? Věčně ucpané celé město. A proč? Protože tu není městský okruh, co plánovali už komunisti. Kdyby byl, tak lidi z Rudolfova určitě nepojedou na Máj přes město, ale objedou to okolo. Teď nemají šanci...

čtvrtek, 22. května 2014, 08:56

Jirka Havel

Plno lidí teď říká tohle, ale je mi jasné, že třeba půlka z nich potom bude prskat, proč není nějaký přivaděč blíž, že musí při cestě z Prahy project půl města od nejbližšího přivaděče, aby se dostali domů, když budou mít dálnici třeba 100 metrů od baráku...

čtvrtek, 22. května 2014, 08:52

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.