pondělí 9. prosince 2019 Vratislav

Horký podzim 1938 v jihočeském pohraničí – 5. část

Velení čs. armády bylo jasné, že v případě pohraničních nepokojů často na uklidnění situace nebude stačit ani Stráž obrany státu. V předvečer války ale bylo třeba, aby předpolí hlavní obranné linie bylo udrženo v našich rukou. Během léta tak byly stavěny asistenční oddíly armády, které měly v případě potřeby v pohraničí zasáhnout.

Pro oblast 5. pěší divize v jižních Čechách byl přidělen oddíl pod velením štábního kapitána Bohumíra Uhlíka. V září 1938 se této jednotce začalo přezdívat Uhlíkův létací oddíl. Tvořily ho dvě čety pěchoty, četa tří tančíků vz. 33 (každý měl posádku dvou mužů a byl vyzbrojen dvěma lehkými kulomety), několik těžkých kulometů a nákladních automobilů, aby se oddíl mohl velmi rychle přesunovat. 14. září 1938 začal Uhlík působit na Krumlovsku. O několik dní později zasahoval ve Vyšším Brodě, kde na přání místních úřadů demonstroval sílu čs. branné moci. Ve městě Uhlík přikázal sejmutí praporů s hákovými kříži z vyšebrodských domů. Později Uhlík vzpomínal, že Vyšší Brod tehdy vypadal jako Norimberk během nacistického sjezdu. Prapory byly sejmuty, až když Uhlík pohrozil, že jinak budou sundány střelbou jeho vojáků. Následně musel oddíl zasahovat ve Světlíkách, Dolní Vltavici, Cetvinách, Chvalšinách, Horní Plané, Černé, Frymburku a Rožmberku.

Pohraniční obec Cetviny v Novohradských horách měla v roce 1938 151 domů s asi 500 obyvateli německé národnosti. V září 1938 zde bylo umístěno jedno družstvo SOS a několik rezortních příslušníků místní četnické stanice a oddělení finanční stráže. Na tak velkou obec přímo na státní hranici to ale bylo žalostně málo a tak sosáci byli v malých hlídkách roztroušeni po celých Cetvinách. Kolem poledne 22. září 1938 přebrodilo hraniční říčku Malši 150 příslušníků Freikorpsu a vkradli se do Cetvin, kde obklíčili poštu a četnickou stanici. Kolem 13. hodiny spustili proti těmto budovám prudkou palbu a prakticky během chvíle odzbrojili a odvlekli na území Říše většinu sosáků a četníků. Jen několika vojákům se podařilo ustoupit a v noci i s manželkou nacistům uprchl vrchní respicient finanční stráže Josef Smrčina. Střelba v Cetvinách byla slyšet až na stanoviště 13. družstva SOS na kótě U tří bab. Jednotlivá družstva měla mezi sebou domluveno, že pokud některé bude muset ustoupit, vystřelí na znamení signální raketu. Nad Cetvinami se ale žádná neobjevil,  a tak velitel 13. družstva poslal na místo dvojici pátračů. Dobrovolně se přihlásili dozorce finanční stráže Václav Klimeš a četař Karel Boneš. Na místo vyrazili na motocyklu, a když projeli obcí Tichá, spatřili v dálce u lesa skupinu postav v českých uniformách. Pokračovali tedy v cestě, ale netušili, že jde o dezertéry německé a maďarské národnosti. Ti začali po pátračích střílet a Klimeš s Bonešem museli seskočit z motorky a palbu opětovat. Dezertéři byli ve značné přesile a dvojici začali obkličovat. Boj dvou sosáků trval neuvěřitelných šest hodin. V jednu chvíli byl Klimeš zasažen do nohy, v leknutí se posadil a byl střelen do břicha. Zemřel během chvíle. Boneš se plížil kamarádovi na pomoc, ale byl zasažen do plic a ztratil vědomí. Dezertéři chtěli Boneše ubít, ale byl mezi nimi Němec Prokesch, který s Bonešem sloužil na vojně, a tak zajistil jeho převoz do rakouské nemocnice a tím mu zachránil život.

Cetviny se 23. září 1938 pokusil dobýt zpět četnický pohotovostní oddíl. Četníci bodákovým útokem zahnali Freikorps za hranici, ale když postupovali v rojnici obcí, začal po nich střílet těžký kulomet obsluhovaný německými vojáky na německém území. Četníci měli zákaz střílet na říšské území a tak museli z Cetvin opět ustoupit. Freikorpsu narostl hřebínek a velitel cetvinských teroristů Oskar Köhl vzkázal po parlamentáři do Kaplice, že pokud bude útok proti Cetvinám opakován, nechá zastřelit všechna rukojmí. Ve večerních hodinách toho dne prezident vyhlásil mobilizaci a v tuto chvíli armáda nemohla potřebovat sudetoněmecké záškodníky ve svém předpolí. Do Cetvin tak byl povolán Uhlíkův létací oddíl.

Uhlíka zastihl rozkaz k obsazení Cetvin v Rožmberku. Přes Tichou dorazil 24. září 1938 k Mikulovu a rozmístil své těžké kulomety tak, aby jejich střely nedopadaly na říšské území. Palba byla zahájena nejdříve proti březovému hájku severně od Cetvin, kde si teroristé zřídili předsunuté obranné postavení. Zároveň vyrazila vpřed četa tančíků a rojnice pěchoty. Samotná obec byla dobývána ručními granáty. Boj trval pouhých 15 až 20 minut a henleinovci se dali na bezhlavý útěk. Uhlík dalekohledem napočítal asi 70 záškodníků jak prchají přes Malši. Celá obec byla vylidněna. Na návsi bylo nalezeno několik mrtvých teroristů a další krvavé stopy vedly k řece. Večer musel Uhlík zasahovat opět na jiném místě a v Cetvinách byl ponechán jen slabý oddíl SOS. Po několika dnech byl raději stažen a Cetviny již byly ponechány svému osudu.

Někdy ve stejné době odráželo útok Freikorpsu družstvo SOS Lukov u Hojnovodského pralesa. Po tomto boji dodnes nalezneme stopy v podobě prostřílených zabetonovaných kolejnic, které tvořily zátaras na lesní cestě vedoucí přes hranici a které měli bránit právě sosáci.

Brzy ráno 23. září 1938 asi 200 teroristů napadlo celnici hraničního přechodu Studánky. Tamní 22. družstvo SOS muselo ustoupit, ale kolem 5. hodiny ranní se sosákům podařilo pomocí ručních granátů a lehkého kulometu dobýt celnici zpět. Před několikanásobnou přesilu museli znovu ustoupit v 8:45 a následně se plných šest hodin probojovávali k Vyššímu Brodu.

Autoři

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.