čtvrtek 28. října 2021 Státní svátek

Staňte se první oceněnou společností přátelskou k zaměstnávání osob starších 55 let

PR článek

Zaměstnat či nezaměstnat lidi starší 55 let řeší řada společností nejen v České republice, ale i celé Evropě. Tyto protichůdné otázky diskutovali odborníci s veřejností 6. června na společném setkání, jehož cílem bylo rozvinout téma zaměstnávání starších osob a jejich potenciálu do budoucna, ale také konfrontovat možnosti společností a samotných osob 55+. Současně byla vyhlášena soutěž „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“, která má problematiku zaměstnávání těchto osob ještě více podpořit.

Soutěž ocení firmy i neziskové organizace

Ohodnotit společnosti, které v současné době přikládají důraz na zaměstnávání osob starších 55 let a vytvářejí jim pozitivní pracovní podmínky, ale také motivovat další zaměstnavatele či šířit informace o této problematice a odstranit předsudky, které panují mezi společnostmi vůči zaměstnávání starších lidí má za cíl soutěž „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“. Do té se mohou přihlásit jak podnikatelské subjekty, tak i neziskové organizace či státní a veřejná správa, které podnikají alespoň jeden rok a mají sídlo či pobočku společnosti na území Jihočeského kraje. Soutěž během Kulatého stolu „Zaměstnávání 55+“ 6. června vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň ve spolupráci s Jihočeským paktem zaměstnanosti, jehož nositelem je Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů.

Diskuze o podpoře zaměstnávání starších osob

Celý Kulatý stůl zahájila diskuze o podpoře zaměstnávání osob starších padesáti pěti let. Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, uvádí: „Stále častěji se hovoří o postupném odchodu do důchodu s cílem, aby starší pracovníci zůstávali na trhu práce co nejdéle. Společnosti mohou tuto věkovou skupinu podpořit například zkrácenými úvazky, dočasnou prací či sdíleným místem. Naopak zaměstnavatelé mohou například využít podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na takzvané společensky účelné pracovní místo.“

Starší pracovníci – hlavní hráči na trhu práce

„V rámci předpokládané predikce sociodemografického vývoje je důležité věnovat se právě zaměstnávání starších pracovníků, kteří budou patřit v budoucnu mezi tzv. hlavní hráče na trhu práce. Pokud se nepodaří v dohledné době zvýšit zaměstnanost osob starších padesáti pěti let, může to mít za následek velké zvýšení ekonomicky závislých osob,“ dodává Alena Bártíková, koordinátorka projektu  Implementace politiky stárnutí pro Jihočeský kraj z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zaměstnávání osob 55+ může být pro firmy výhodou

Další témata, která se prolínala celou akcí, byla vyzdvižení pozitiv zaměstnávání starších pracovníků, odbourávání předsudků ze strany zaměstnavatelů vůči zaměstnávání starších pracovníků a důraz na mezigenerační dialog ve společnosti. Blanka Beníšková, ze vzdělávací společnosti Educo Prosperity, mimo jiné zmínila, že se stále u svých klientů setkává s věkovou diskriminací při výběru pracovníků: „Mnoho zaměstnavatelů si neuvědomuje pozitiva v zaměstnávání této věkové skupiny. Tito lidé mají nedocenitelné jak profesní, tak i životní zkušenosti, bývají velmi loajální k firmě, jsou zodpovědnější a váží si projevené důvěry,“ zmínila Beníšková. Jana Barešová, HR Business partner senior z České pojišťovny, při své prezentaci příkladů dobré praxe v rámci přizpůsobení pracovních podmínek těmto osobám zdůraznila, že pro udržitelnost firmy je důležitá věková rozmanitost, kde každá věková kategorie má své nezastupitelné místo a vzájemně se doplňuje.

Podmínky a pravidla soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+ jsou zveřejněna na stránkách www.jcpakt.cz/, https://www.jsrlz.cz/, seniorivkrajich.mpsv.cz/ či na Sociálním portále Jihočeského kraje socialniportal.kraj-jihocesky.cz/.

Jedná se o PR článek. Více info k PR článkům můžete najít ZDE.

Štítky Jihočeský kraj, firmy, soutěž, zaměstnání

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.