čtvrtek 1. prosince 2022 Iva

K Budějicům cesta. Dálnice to ale není...

Ano, dálnice D3 k Českým Budějovicím pořád nevede. A kdy povede, to stále zůstává otázkou. Odpověď na ni dává i jednání, které, jak už jsme vás informovali, iniciovalo Sdružení pro výstavbu D3 a R4.

Zástupci odpovědných subjektů se sešli v pondělí 17. prosince a hlavním důvodem jejich setkání byla koordinace procesů, na jejichž konci se možná časem někdy objeví na mapě budějcké dopravní mapy dálnice.

Nad plány a dokumenty se na českobudějovické radnici sešli zástupci Sdružení pro výstavbu D3 a R4, předseda sdružení - senátor Mgr. Pavel Eybert, místopředseda - poslanec Ing. Václav Baštýř, a tajemník sdružení Pavel Braha, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, zástupkyně Ministerstva dopravy Ing. Marie Soukalová a primátor města České Budějovice dr. Juraj Thoma.

Příležitost seznámit se s problematikou výstavby D3 využil také nově zvolený senátor Jiří Šesták. Jednání se překvapivě nezúčastnil zástupce Generálního ředitelství silnic a dálnic, generální ředitel David Čermák, i když to ještě v pátek sliboval, ale pouze pracovník Oblastního ředitelství ŘSD České Budějovice.

Podstatná část jednání se týkala úseku, Budějcím nejbližšímu, tedy úseku Úsilné - Krasejovka, na který dosud není vydáno stavební povolení. Přes nedávné optimistické proklamace o brzkém zahájení výstavby nebyl dosud ŘSD zahájen výkup pozemků pod trasou budoucí stavby. Výkup by měl být zahájen v průběhu druhého čtvrtletí roku 2013.

„Důvodů, proč dochází k průtahům, je několik. Jedním je relativně malý počet pracovníků ŘSD a složitost procesů,“ uvedl k věci senátor Pavel Eybert. „Zahájení výkupů komplikuje i fakt, že je rozpor mezi cenou za takzvanou ´zemědělskou´ půdu a cenou, která je obvyklá za výkup pozemků určených územním rozhodnutím ke stavbě komunikace ve veřejném zájmu. S žádostí o vyřešení tohoto problému se obrátím na Ministerstvo financí ČR, které oficiálním dopisem požádám o vydání takového stanoviska, které by rozpor eliminovalo,“ doplnil Pavel Eybert.

Podle původního harmonogramu měly být zahájeny stavební práce v úseku Úsilné - Borek ještě v letošním roce a plánovaný termín dokončení byl na začátku roku 2015. Změna v harmonogramu a tedy i termínu dokončení je evidentní a pravděpodobně dojde i k posunu termínů u dalších úseků.

„Je třeba si uvědomit, že není možné soustředit pozornost jen na jeden nebo dva úseky, kroky musí být kontinuální a podstatná je i součinnost všech subjektů, které se na přípravě, případně výstavbě nejen D3, ale i R4, podílí. V tomto kontextu je velmi dobrou zprávou, že u úseků D3 ve Středočeském kraji byl dokončen proces EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí - pozn. autora) a v současné době se soutěží zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na všechny úseky ve středočeském kraji. Pro nás ovšem zůstává prioritou jihočeská část D3 a samozřejmě i R4,“ konstatoval senátor Eybert.

„Pro České Budějovice bude klíčová nejen dálnice jako taková, ale také jako obchvat města. Důležité proto bude zahájení ověřování vlastníků pozemků v oblasti plánované trasy obchvatu. Jde o důležitou přípravnou fázi, která může významně přispět k urychlení pozdějšího procesu dalších přípravných prací,“ vysvětlil senátor.

„Jde o to, že dohledání skutečných vlastníků pozemků bývá často velmi komplikované, někteří vlastníci mohou žít dlouhodobě v zahraničí, u některých pozemků může dojít ke změně vlastnických práv, například úmrtím původního vlastníka a převodem na vlastníka jiného v dědickém řízení, které nemusí být ukončeno a tím se vlastnická práva a tedy i případná jednání o výkupu pozemků komplikují. Je tedy nutné začít pracovat na zjištění identity vlastníků u konkrétních pozemků tak, aby v době pro výkup pozemků aktuální bylo možné jednat s právoplatnými a identifikovanými vlastníky,“ dodal Pavel Eybert.

Jednání se také zabývalo i dalšími klíčovými body jihočeské dopravní infrastruktury, například plánovanou opravou Žďákovského mostu u Písku, úsekem R4 u křižovatky Lety a dalšími stavbami.

Štítky dálnice D3, jednání, radnice

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.