středa 20. října 2021 Vendelín

O zvýšené hodnotě azbestu úředníci věděli už v červenci

Jak už jsme vás informovali, poslední jednání budějckého zastupitelstva v letošním roce má na programu několik závažných bodů, které se týkají budoucnosti našeho města.

V průběhu prvních tří hodin jednání 35 přítomných zastupitelů věnovalo pozornost a připomínky především informacím o situaci kolem nadlimitních hodnot azbestu ve školách na Máji, především pak podezření na pochybení v postupu zainteresovaných firem a kompetentních úředníků.

O ohledem na stavební dokumentaci z průběhu realizace zateplení základních škol Máj I a II je podle náměstka primátora pro investice a správu veřejných statků Kamila Calty nezpochybnitelné, že minimálně dva zaměstnanci investičního odboru magistrátu města měli o zvýšených hodnotách minerálních vláken včetně azbestu na školách povědomí již od července 2011. Předběžnou informaci o výsledku měření Zdravotním ústavem v Plzni, které proběhlo počátkem listopadu, se však vedení města dozvědělo až v pátek 25. listopadu a až poté rozhodlo o uzavření škol.

„Za naprosto zarážející považuji laxní přístup některých zaměstnanců magistrátu města, kteří mi nepředali tak zásadní informace o naměření nadlimitních hodnot azbestu. Na nejbližším zasedání rady města proto budu požadovat prošetření celé situace a vyvození důsledků včetně personálního,“ uvedl náměstek primátora Kamil Calta.

Toto tvrzení v závěru diskuze provázela emotivní konfrontace mezi primátorem Jurajem Thomou a zastupitelem Vladimírem Brůhou (ODS), kdy nejvyšší představitel města členům opozice, kteří se snažili zpochybnit jeho tvrzení, mimo jiné řekl, že ze sebe dělají kašpary.

Dalším poměrně dlouze projednávaným bodem byl návrh rozpočtu města na rok 2012. K tomuto bodu se v diskusi vyjádřili zástupci opozice, tzn. ODS a KSČM. Ve svých příspěvcích se zabývali konkrétními investičními akcemi, především záměrem stavět volejbalové haly a návrhem na vybudování nové budovy mateřské školky v Suchém Vrbném. K realizaci této stavby by měla být využita kontejnerová technologie výstavby, zastupitel František Jelen (ODS) zpochybnil finanční i morální efektivitu tohoto typu výstavby.

Další diskuzní příspěvky se týkaly rekonstrukce objektu Na Zlaté stoce, ve kterém by mělo vzniknout zařízení s dvaceti lůžky pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Část debaty se týkala i takzvaná Zanádražní komunikace a související projektové dokumentace.

Z diskuse vzešel pouze jediný návrh na změnu rozpočtu v příjmové i výdajové části. Návrh, který představoval úsporná opatření v několika investičních záměrech a naopak v některých bodech navýšení investic, předložil Stanislav Křída (KSČM). Návrh nebyl zastupitelstvem přijat.

Po zhruba dvouhodinové diskusi byl návrh rozpočtu na rok 2012 schválen 27 hlasy, 12 zastupitelů se zdrželo hlasování.

Krátce po poledni začalo jednání zastupitelstva k dalšímu bodu, a tím je návrh Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, která by měla omezit jak žebrání či prostituci v centru města a na dalších veřejných místech, a také by měla upravit provozní dobu provozoven občerstvení „přes ulici“.

Také k tomuto bodu se rozvinula diskuse, ve které zastupitelé definovali různé možnosti pohledů na tuto problematiku, včetně možností reálného uplatnění vyhlášky, tak i otázky spojené s dopady, které by z vyhlášky plynuly. V příspěvcích zastupitelů byly konstatovány jak zájmy obyvatel, kteří v centru města bydlí, a zákazníci občerstvoven je především ve večerních a nočních hodinách ruší hlukem a nepořádkem, tak zájmy provozovatelů provozoven občerstvení.

Mimo jiné byla poměrně kriticky zmiňována i práce městské policie, v jejíž kompetenci by zajištění klidu ve městě mělo být a bylo doporučeno, aby kritická místa, u kterých dochází k rušení klidu, monitorovala častěji.

Jednání nadále sledujeme a budeme vás informovat.

Na textu spolupracoval Pavel Kacerovský

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.