úterý 9. března 2021 Františka

Dalibor Uhlíř k cílům hnutí Trikolóra: Jsem přesvědčen, že po podzimních volbách zasedneme v dolní komoře Parlamentu v mnohem větší síle

Hnutí Trikolóra má po roce za sebou volbu svého vedení v jižních Čechách. Pozici předsedy obhájil Dalibor Uhlíř, který je zároveň místopředsedou celostátního hnutí Trikolóra. Pětadevadesáti procentní podpora jihočeských členů je silným mandátem pro letošní rok, ve kterém proběhnou volby do Poslanecké sněmovny. „Ve Sněmovně máme nyní tři poslance a jsem přesvědčen, že po podzimních volbách zasedneme v dolní komoře Parlamentu v mnohem větší síle a budeme hájit české národní zájmy po vzoru Polska a Maďarska,“ říká Uhlíř v rozhovoru a naznačuje, s jakými programovými body bude Trikolóra usilovat o hlasy voličů.

Jak vnímáte to, že vláda rozhodla o dalším zpřísnění protiepidemických opatření?
Slavný index PES sice klesá, ale opatření bohužel zpřísňují. A mnohdy tam, kde to vůbec nedává smysl. Vláda evidentně nepracuje s reálnými daty, která by měla mít vypovídací hodnotu a ostatně i proto byl index PES vyvinut. Na co tedy máme podobné nástroje, které jen oklamávají veřejnost? Jsem zásadně proti jakémukoliv zpřísňování, už tak drakonických opatření.

Další zpřísnění vládních opatření někteří interpretují jako „bič“ na neposlušné občany, kteří si našli způsob, jak obcházet dosavadní nařízení, jako např. služební cesty na horách. Máte stejný postoj?
Hlavně neexistuje žádné odborné vyhodnocení, jak se virus šíří na horách na čerstvém vzduchu, v uzavřených malých restauracích a obchodech a naproti tomu ve stále otevřených nákupních centrech a supermarketech. Kdyby vláda vycházela z jasně empiricky podložených faktů, je možné, že by opatření nevyvolávala takový odpor, jak je tomu dnes. Přesně ušitá opatření, vytvořená během volnějších letních měsíců, kdy naopak vláda spala, by situaci řešila přehledně a pravděpodobně i efektivně. Nemuseli bychom zavírat lidi doma, zmrazit celou ekonomiku, ničit návyky dětí i živobytí tvrdě pracujících lidí. Dělat opatření přesně cílená, je daleko účinnější. Dnes je to bohužel jen a jen chaos. Lidi to nebaví, opatření nefungují a na šíření epidemie mají jen nepatrný vliv. Podívejte se na příklady dalších zemí, které přijímají jiná opatření a virus se šíří úplně stejně. Nesystematický a nemanažerský přístup jen umocňuje názor, že vláda postupuje podle úplně jiných dat, než by měla a že je to jen marketingový projekt s cílem oslovit masu před dalšími volbami. Přesně se to ukázalo na „aféře“ TikTok, která měla jen rozšířit komunikaci o další marketingový nástroj. Chudáci tzv. influenceři, kteří se nechali premiérovými marketingovými čaroději doslova oblbnout. Občan je pro ně až někde na desátém místě...

Ministr Havlíček i Blatný opakovaně mluvili o tom, že připravují podmínky pro otevření ski areálů. Nakonec k jejich otevření nedošlo a vláda ani o návrhu ministra průmyslu nehlasoval. Je podle vás správné bránit lidem v lyžování?
Nejde ani tak o lyžování, bobování a sáňkování, a to říkám jako aktivní lyžař, ale o princip. Na jedné straně jedou na lanovce dva až čtyři lidé, kteří se většinou znají, jsou z rodiny nebo jsou to přátelé. Šance se nakazit masovým stykem lidí, kteří se neznají, není podle mého tak vysoká. Na druhé straně lyžařské areály mají úvěry na technologie, ubytovatelé už sotva přežívají a řada z nich žádné náhrady, komunikované vládou v médiích, nikdy neviděla. Čerstvý zdravý vzduch ještě nikomu neublížil a my naopak izolujeme lidi doma.
Víte, jak vypadá situace v lyžařských střediscích a na horách? Lidé stejně vyhledávají pobyt na čerstvém vzduchu, ale už nikdo logisticky nevyhodnotil, že si lidé díky uzavřeným provozovnám ani nemají kam odskočit na toaletu. To považuji za krajně nedůstojné, ale není to kritika provozovatelů areálů, které drží vláda pod krkem a smrtelně je dusí. Opatření nevyšla a namísto toho, aby se upravila tak, aby fungovala, vláda ještě stejným směrem přitvrdí. Z nesmyslných opatření jde hlava kolem. Vláda nemá právo bránit lidem v pohybu a ve sportování na čerstvém vzduchu.

Zástupci lyžařských areálů společně se skupinou senátorů se obrátili se svou stížností na ústavní soud. Je to podle vás cesta, jak čelit restriktivním vládním opatřením?
Všechny cesty k návratu do normálního stavu jsou legitimní. Vláda ale už několikrát postupovala protiústavně a je potřeba na to neustále upozorňovat. Nejsme ve válečném ohrožení, aby vláda mohla zakazovat vycházení a dělala jedno nesmyslné opatření za druhým. Občanský odpor v tuto chvíli považuji za legitimní a možný.

Hnutí Trikolóra patří k nejhlasitějším hlasům volajícím po otevření Česka. Přesto v nemocnicích jsou tisíce lidí hospitalizovaných pro COVID-19 a zdravotníci jedou z posledních sil. Přeci jen, nejde o velké riziko otevřít školy, ochody a restaurace a riskovat, že dojde ke skutečnému kolapsu zdravotního systému?
Kolapsem, armagedonem a mrazáky v ulicích jsme už byli strašeni. Nic z toho nenastalo. Statistika úmrtí za loňský rok je srovnatelná, ne-li nižší, než v uplynulých letech. Ministr zdravotnictví Blatný dokonce přiznal, že z evidovaných úmrtí na Covid-19 jich ve skutečnosti bylo 30 procent, protože se do počtu úmrtí započítávaly například i smrtelné dopravní nehody. Jsem si vědom, že řada „covidových“ oddělení je přeplněna, ale ostatní oddělení v nemocnicích nesmí vykonávat své úkony, a tak vlastně nefungují. Je to tedy často otázka logistiky, managementu a schopnosti zvládnout krizové řízení.
Jak to, že do základních škol mohou docházet prvňáčci a druháci, ale vyšší ročníky už ne? Je mezi nimi více nakažených nebo je to více riziková skupina? Myslím, že na to nikdo nedokáže odpovědět, takže si vládla vlastně o to, kdo bude chodit do školy asi zahrála jen hru kámen, nůžky a papír nebo si prostě hodila korunou... Podle mého o tom příliš nikdo nepřemýšlel stejně, jako o efektivních opatřeních v restauracích, které jsou bezmyšlenkovitě plošně uzavřené. A jak vidíte, ani současní vrcholní představitelé opatřením příliš nevěří a účastní se masivně obsazených oslav a večírků.

Kdyby bylo hnutí Trikolóra nyní součástí vlády, jak byste přistupovali k boji s epidemií? Když se člověk rozhlédne po Evropě, většina států postupuje velmi obdobně. Máte tedy jiný recept?
Podle všech dostupných studií je virus nebezpečný pro starší a nemocné lidi. Nikdy v historii se přece neuzavřela celá zdravá společnost a nečekala, jestli to dobře dopadne. Ochránit například izolací se musí ohrožené skupiny a ti, kteří mají obavu a strach z nákazy. Mladí, zdraví a silní jedinci musí pracovat, sportovat, normálně žít. Stejně tak děti mají chodit do škol i za cenu přísnějších hygienických opatření. Služby, maloobchody, fitness centra nebo restaurace a hotely či penziony mají být za jasných podmínek otevřeny. Vláda to ale dělá naprosto opačně a vypadá to, že to je snad cílené destrukční chování. Vláda nemá úspory a zdroje, aby všechny odškodnila a neuvědomuje si, že takto nechá zničit vše, na čem jsme všichni pracovali.

Velkým tématem posledních dnů je očkování. Vakcín má Česká republika stále velký nedostatek. Přitom očkování mělo být jednou z cest, jak se dostat ven z lockdownu. Kde se podle vás stala chyba? A co je možné s tím v tuto chvíli dělat?
K bez nadsázky velkému selhání došlo na národní úrovni, na půdě Ministerstva zdravotnictví. Časté výměny ministrů vedly z tomu, že nikdo nebyl připraven podepsat objednávky a jasně sdělit, kolik vakcín bude Česká republika potřebovat a požadovat. Významné selhání lze připsat i Evropské unii, která nedokázala zajistit potřebný počet vakcín pro členské státy, zatímco je nutila k jedinému možnému postupu. Právě na základě těchto střípků během krize se ukazuje, jak projekt EU není efektivní a nelze se na něj spolehnout v případě, že členské státy potřebují dostatečnou podporu a ochranu. Moloch tak dál krachuje…
Přestože se některé kraje, včetně jihočeského, nespoléhaly na vládu a vybudovaly si vlastní očkovací centra, tato zejí prázdnotou, protože není čím občany očkovat. Lidé žili ve falešné naději, jak bude vše fungovat a že očkování je jedno z východisek současné situace. Hrdé Maďarsko a Velká Británie, která už hraje sama za sebe a je mimo struktury EU, šly vlastní cestou, zajistily si vakcíny bez participace EU a jsou mnohem dál. Z očkování se bohužel stalo politické téma s jasným zadáním ve prospěch jednoho dodavatele očkovací látky. Jak by celý systém i jednotliví lidé nyní ocenili, kdyby měli na výběr z několika možností, ať jde o dodávky ze západu nebo východu.

Trikolóra prosazuje to, aby očkování proti Covid-19 zůstalo výlučně dobrovolné. Bude ale vůbec pak k něčemu, když velká skupina obyvatel nebude očkována a bude tedy hrozit další šíření epidemie? Vy sám, necháte se očkovat?
Očkování musí být striktně dobrovolné. Z každé povinnosti vyplývá nedůvěra a každý občan by se měl mít možnost svobodně rozhodnout, zda je pro něj očkování výhodné či nikoliv. V návaznosti na to není absolutně přípustné, pokud se někdo očkovat nebude, aby z tohoto svobodného rozhodnutí vyplývaly jakékoliv restrikce! Omezení cestování, volného pohybu, návštěv nejrůznějších institucí lze považovat za zásah do ústavních práv. Nejsem jednoznačně pro zavádění „covid pasů“ nebo dalších nesmyslů.
Ochrana veřejného zdraví spočívá v kombinaci promořenosti, která by měla být u nás podle odborníků na úrovni 3 – 5 milionů, a také proočkovanosti. Neplatí tedy, že by se celá společnost musela očkovat.
Osobně jsem onemocnění koronavirem prodělal a očkovat se nenechám. Věřím v přirozenou sílu imunitního systému.

Českou republiku stojí boj s epidemií stovky miliard korun. Jsou podle vás tyto finanční prostředky dobře investovány? Pokud ne, kde by byly podle vás ty správné priority?
Stovky miliard jsou pryč. Senioři a ohrožené skupiny ale stále nejsou ochráněny. Střední třída je prakticky zničena. Může za to tato neschopná vláda, která nám rok lže, nesmyslně vyhazuje peníze v nouzovém stavu, který jí pro ochranu jejího vládnutí vyhovuje. Pokud by skutečně byla situace tak vážná, mohla vláda aktivovat do šlužby desetitisíce státních úředníků, kteří jsou za sto procent platu doma. Školám a seniorům mohla dát jasná pravidla pro větrání, desinfikování prostor nebo použít moderní čističky vzduchu. Nic z toho se neděje a virus si dělá co chce bez ohledu na PSA, přitvrzení opatření a podobně.

O Trikolóře se v posledních týdnech mluvilo také v souvislosti se vnitrostranickými spory, kdy dokonce někteří členové vyzvali předsedu Václava Klaus ml. k rezignaci. Prý nedodržuje demokratické zásady uvnitř strany. Jak situaci vnímáte vy z pozice místopředsedy hnutí i krajského šéfa v Jižních Čechách?
Zcela zodpovědně musím říct, že v Trikolóře na všech úrovních probíhají všechny procesy naprosto demokraticky. Aktuálně probíhají krajské sněmy, volí se nová krajská vedení. To znamená, že i nevyšší orgán hnutí – předsednictvo – bude během následujícího měsíce z velké části obměněno. V Trikolóře už se také rozbíhá sestavování kandidátek pro volby do Poslanecké sněmovny. Logicky jde o klasický vnitrostranický ale konstruktivní „boj“ o pozice, ze kterých pak budou kandidáti usilovat o hlasy voličů ve volbách. Nejedná se tedy o nic neobvyklého a kdybychom se ptali napříč všemi stranami, tak bude tento příběh hodně podobný. Další a tentokrát programovou součástí jsou ideové konference ve všech krajích, které vyvrcholí celostátní ideovou konferencí. I zde probíhají občas vyhrocené diskuse, ale se společným cílem: Vytvořit silný volební program. Situace v krajích se zklidňuje, jednotlivé krajské buňky se profilují, členové i příznivci mají chuť pracovat a na jaře budeme velmi dobře připraveni.
Předseda hnutí Václav Klaus ml. má silný mandát ze sněmu a jak už jsem řekl, probíhají další dílčí změny v předsednictvu. V Jihočeském kraji už máme volební sněm za sebou. Podařilo se mi obhájit mandát a zůstávám předsedou s devadesáti pěti procentní podporou členů.

Jak je daleko Trikolóra s přípravou pro letošní parlamentní volby? Čím chcete zaujmout voliče a odlišit se od ostatních kandidujících stran a koalic?
V pravicovém spektru se neuvěřitelně uvolnilo místo, které bylo třeba vyplnit. Trikolóra je zde jediným pravicovým konzervativním politickým subjektem. I my máme chuť se spojovat se stranami a hnutími názorově a hodnotově spřízněnými. Jsme stranou politického dialogu a nechceme zakládat žádné mocenské uskupení, jak to dělají jiné koalice, které se po volbách samozřejmě rozpadnou. Pro občany je každý takový rozpad velkým zklamáním a situace se po volbách vždy stane nepřehlednou, ač by to mělo být naopak. Nás budou skutečně spojovat dlouhodobá témata, názory, obsah a hodnoty. Součástí našeho vstupu do parlamentních voleb bude představení řady významných osobností, které nás chtějí podpořit, ale některé z nich budou zároveň kandidovat. Nejdůležitější je ale obsah našeho volebního programu, který definují prvky jako nulová tolerance nelegální migraci, zásadní věc a to zachování české národní měny a pak důraz na školství a vzdělávání, ve kterých spočívá síla a úspěch národa. Chceme nadále podporovat a chránit střední třídu a živnostníky, jejichž pozice se v současnosti až hrůzostrašně propadla. V ekonomickém pohledu budeme bojovat za další nezadlužování budoucích generací. Vytrvale chceme bránit svobodu, která nám je po stále větších kusech odebírána.

Ve Sněmovně máme nyní tři poslance a jsem přesvědčen, že po podzimních volbách zasedneme v dolní komoře Parlamentu v mnohem větší síle a budeme hájit české národní zájmy po vzoru Polska a Maďarska.

Hodnocení článku je 54 %. Ohodnoť článek i Ty!

Jedná se o PR článek. Více info k PR článkům můžete najít ZDE.

Štítky Dalibor Uhlíř, Trikolora, podzimní volby

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Jakub Plachý

Je mi trochu podezřelý, když někdo mluví o bránění svobody a účinkuje ve straně, která je založena na osobě jediného člověka. Ale vám to divné zřejmě nepřijde, naopak "zodpovědně" prohlašujete, jak je vaše strana demokratická. Uprchlíci? Hrdé Maďarsko náš vzor? Silní jedinci mají sportovat? Hele, asi ne.. A pokud pán žije v představě, že posílíte pozici v parlamentu, je to hezká ukázka toho, jaký máte úsudek. Nedobrý. Klidně se s vámi vsadím, že toho moc neposílíte. Jak vás mám pak brát vážně, když jste zcela nesoudní? Líbily se mi vnady paní Kerlesové, ale ta je už koukám pryč, takže sorry...

středa, 17. února 2021, 21:33

Jakub Plachý

Já bych se zeptal, kolik lidí zemře na silnicích za rok v České republice, když s tím pán operuje. Ale pokud se dočtu, že "Statistika úmrtí za loňský rok je srovnatelná, ne-li nižší, než v uplynulých letech. ", asi se nebudu ptát na nic.

středa, 17. února 2021, 21:26

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.