pondělí 1. června 2020 Laura

Dopravní nehody v praxi očima zkušeného policisty

„Drbno, co se teď stalo na Pražský? A kdo za to může?“ ... „Drbno, máš to blbě. To nebyl čelní střet, ten favorit měl zbořenej zadek.“ ... „Drbno, seš hyena, vyžíváš se akorát v neštěstí druhých.“ Ano, přesně takové názory se objevují v diskuzích u článků Budějcké Drbny o dopravních nehodách.

Zprávy ze smrtelných havárií, ale i různých dalších ‚silničních šťouchanců‘ jsou dlouhodobě u čtenářů tím nejžádanějším zbožím. Ač se to mnohým nemusí líbit, veřejnost po takových informacích doslova prahne. Výhodou online zpravodajství je pak rychlost, jakou můžeme zprávy nebo fotky z místa přinášet.

Policejní mluvčí i novináři tak velmi často pracují s tím, co aktuálně mají k dispozici. Prvotní informace se však postupem času a probíhajícím vyšetřováním můžou měnit, a proto se občas stane, že to, co se napsalo před hodinou, může být nakonec trochu jinak.

Budějcká Drbna se proto rozhodla zaměřit se na policejní praxi právě v takových situacích a vyzpovídala nadporučíka Jiřího Šťárala, zástupce vedoucího Dopravního inspektorátu Policie ČR Územního odboru České Budějovice, pro kterého jsou dopravní nehody doslova denním chlebem. Společně tak možná zodpovíme na následujících řádcích několik otázek, které si mnozí z vás často pokládají.

Spousta lidí stále nemá jasno v tom, kdy musí k dopravní nehodě zavolat policii. Můžete utnout všechny spekulace a říct, v jakých případech mají účastníci tuto povinnost?

„Účastníci musí neprodleně oznámit policistovi dopravní nehodu, při které dojde k usmrcení, zranění osoby, nebo ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 tisíc korun. Povinnost platí i v případě, že při dopravní nehodě dojde k poškození majetku třetí osoby, například domů či oplocení, s výjimkou vozidla a přepravovaných věcí ve vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, k poškození nebo zničení součástí a příslušenství pozemní komunikace - například svodidla, dopravní značení a podobně.“

Když někdo nehodu oznámí, aniž by byla splněna některá z těchto podmínek, hrozí mu nějaká sankce?

„Nehrozí. Zákon o provozu na pozemních komunikacích ukládá, kdy je povinnost dopravní nehodu oznámit policistovi, jak jsem již uvedl v předešlé odpovědi, ale nezakazuje oznámit ostatní dopravní nehody, které nepodléhají oznamovací povinnosti. Oznámení události v silničním provozu policistovi záleží pouze na úvaze a rozhodnutí účastníků, respektive i pouze jednoho z účastníků.“

Nyní už ale pojďme k tomu, co následuje, když se nehoda stane. Pokud policie nedostane informaci jako první, jak mezi sebou posléze komunikují složky integrovaného záchranného systému?

„Tísňová linka 112 je propojená s policejním operačním střediskem. Pracovníci střediska mají přehled o pohybu a vytíženosti jednotlivých hlídek, vyhodnotí situaci, zjistí, jaká hlídka se může na místo události dostavit nejdříve a tuto na místo nehody vyšle. Po okrese jezdí jedna, maximálně dvě hlídky, jejíž policisté zpracovávají zejména dopravní nehody podléhající oznamovací povinnosti. Proto se může hlídka na místo nehody dostavit se zpožděním. V takovémto případě vysílá operační středisko současně další hlídku, která zajišťuje místo s ohledem na bezpečnost provozu, zjištění možných svědků, zabezpečení stop proti znehodnocení.“

Přednost má samozřejmě ošetření zraněných. Jaká je v ten moment úloha policie?

„U závažnější nehody, kdy máme účastníky zaklíněné ve vozidle, spolupracují lékaři zejména s hasiči. Právě zdravotníci rozhodnou, jak zacházet se zraněnými. Policisté mezitím zjišťují svědky, označují stopy, řídí dopravu, ve spolupráci s pracovníkem operačního střediska stanovují objízdné trasy, na které jsou vyslány další hlídky, aby odkláněly dopravu.“

Již několikrát se stalo, že policisté byli u nehody dříve než hasiči a zdravotníci. Jak se potom postupuje?

„Každý je povinen v rámci svých schopností a znalostí poskytnout zraněným pomoc. Za poskytnutí první pomoci se již považuje i přivolání zdravotníků a zajištění základních životních funkcí. Důležité je nechat postiženého v klidovém režimu a pokud možno s ním nehýbat. Oznamovatel většinou volá na linku 112. Operátor už na dálku dotyčnému radí, jak má postupovat a co dělat do doby, než na místo přijede lékař. V tomto případě policisté zajišťují místo události tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, nebo se nestala další dopravní nehoda.

Například před několika lety přijel jeden z našich policistů jako první k vážně zraněnému chodci, kterého na Strakonické ulici srazilo vozidlo a při nárazu o obrubník u něj došlo k závažnému poranění hlavy. Zraněný muž nevykazoval známky života, a tak se příslušník asi pět minut snažil obnovit základní životní funkce. Po jednom vdechu se ale z úst zraněného chodce vyhrnula krev a policista jí byl zasažen. Záchranáři museli ošetřit i jeho a výplachem eliminovat riziko případné nákazy.“

Kdy může začít vyšetřování dopravní nehody? Jak probíhá a jaké úkony provádí policisté na místě?

„Každá nehoda je jiná. Když například policisté přijedou k havárii, kde došlo ke zranění osob, vozidla tvoří překážku v silničním provozu, ale lékaři ani hasiči nepožadují žádnou asistenci policistů, tak tito okamžitě začnou dopravní nehodu zpracovávat, aby mohl být obnoven silniční provoz. Jeden policista vytěží svědky a jednotlivé účastníky nehody, druhý zjišťuje a zajišťuje stopy, provádí fotodokumentaci, zaměřuje místo dopravní nehody a zpracovává náčrtek. Tyto úkoly mají členové hlídky rozdělené už dopředu. U závažných dopravních nehod je jeden policista označen jako vedoucí výjezdu, hasič jako velitel zásahu a každý vydává pokyny pro své složky, na kterých se předem oba velitelé dohodli.“

Kdo má na starosti vyšetřování nehod?

„Dopravní nehody, mám na mysli nehody podléhající oznamovací povinnosti, zpracovávají policisté dopravní služby, kteří už na místě zaznamenají všechny potřebné údaje elektronicky. Ostatní události v silničním provozu zpracovávají i další policisté, kteří jsou zařazeni u obvodních oddělení Policie ČR. V případě závažných dopravních nehod, kde je podezření z trestného činu příslušného do vyšetřování, které koná Služba kriminální policie a vyšetřování, je ihned vyrozuměn policista pověřený vyšetřováním. Do doby jeho příjezdu provádí policisté prvotní, neodkladné a neopakovatelné úkony - například ohledání místa dopravní nehody, zjištění a zadokumentování stop proti znehodnocení a podobně, a po převzetí věci vyšetřovatelem se řídí jeho pokyny.“

Můžete popsat, co se děje potom? Jak dlouho trvá vyšetřování?

„Pokud si účastníci dopravní nehodu vyřizují sami mezi sebou, musí vypsat společný záznam o dopravní nehodě, takzvaný euroformulář, a navzájem ho podepsat. V této souvislosti mají účastníci právo vzájemně požadovat prokázání totožnosti předložením občanského průkazu, cestovního dokladu a podobně, sdělení údajů o vozidle z osvědčení o registraci vozidla. Vyplnění záznamu o dopravní nehodě je povinností všech účastníků události a není rozhodující, zda se účastníci na zavinění dopravní nehody dohodli. Posouzení míry zavinění je v takovém případě záležitostí pojišťoven.

Z praxe máme i opačné zkušenosti. Poškození účastníci se obracejí k policii a žádají o dodatečné zpracování dopravní nehody. Jako důvod uvádějí, že pojišťovna nechce uhradit škodu, nebo že druhý účastník dopravní nehodu nenahlásil. V tomto případě se jedná o složitou situaci. Policisté na místě dopravní nehody nebyli, nebyly zajištěny žádné stopy, jsou možné rozpory ve vylíčení události, svědci nejsou nezjištěni, kolikrát jsou vozidla už i opravená. V takovémto případě nelze o vině rozhodnout a věc je odložena.

Proto doporučujeme všem, aby v případě účasti na dopravní nehodě použili své mobilní telefony, fotoaparáty a vyfotili havarovaná vozidla, jejich registrační značky, brzdné, nebo jiné stopy, pohled na místo dopravní nehody a postavení vozidel z větší vzdálenosti, abychom si mohli udělat obrázek, jak k dopravní nehodě došlo. V případě jakýchkoliv pochybností zavolejte na linku 158, policista na místo přijede, věc krátce prošetří, vyřeší samotný dopravní přestupek a potvrdí váš sepsaný záznam o dopravní nehodě.

Možností, jak zpracovat dopravní nehodu, má policista více. Pokud je to možné, snaží se řízení nijak neprodlužovat a vyřešit nehodu ještě na místě, kde účastníci rovnou dostanou potvrzení o účasti na dopravní nehodě, nebo je jím potvrzen vyplněný záznam o dopravní nehodě. Jedná se o dopravní nehodu, kdy je přestupkové jednání policistou na místě nehody spolehlivě zjištěno, nestačí domluva, obviněný s přestupkem souhlasí a je ochoten pokutu zaplatit. Takovou dopravní nehodu, respektive dopravní přestupek, lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení. Pokud odmítne obviněný z přestupku blokovou pokutu zaplatit, sepíše policista Záznam o události v silničním provozu, nebo Protokol o nehodě v silničním provozu a věc do třiceti dnů oznámí příslušnému správnímu orgánu Magistrátu města České Budějovice, nebo pověřeným obcím do Trhových Svinů nebo Týna nad Vltavou.

V tomto směru je nutné ještě dodat, že policista při vyřizování dopravní nehody stanovuje, jakého přestupkového jednání se jednotliví účastníci dopustili. V žádném případě neurčuje ‚spoluvinu‘, jak se běžně říká, nebo kdo nehodu zavinil více, a kdo méně. Rozhodnutí o výši náhrady v návaznosti na podílu zavinění na dopravní nehodě je už potom na konkrétní pojišťovně.

Záznamy o každé dopravní nehodě se dostanou k nám na stůl a my je odesíláme České kanceláři pojistitelů. Účastníci pouze předají příslušné pojišťovně Potvrzení o účasti na dopravní nehodě, kde je uvedeno číslo jednací, nebo Záznam o dopravní nehodě, kde je na rubu tiskopisu potvrzení od policisty. Poté je již na pojišťovně, jak bude rychle konat při vyřízení události. V případě nesrovnalostí, či nutnosti doplnění informací na žádost účastníka, předáme informace nebo potvrzení pouze takové, které se vztahují k osobě o informace žádající. O jiných účastnících informace nepředáme. Zažádat musí konkrétní pojišťovna. Ta je zmocněna jednat za účastníky.“

Ne všechny nehody ale lze vyřešit na místě...

„Tady je opět více možností, které stanovují zákony. O dopravní nehodě, kdy se řidič dopustí přestupkového jednání a věc je do 30ti dnů oznámena příslušnému správnímu orgánu, jsem již hovořil. Dalšími možnostmi je, že se přestupek nestal, nelze přestupek projednat, nebo nebyly zjištěny skutečnosti, že přestupek spáchala určitá osoba. V uvedených případech orgán policie do jednoho měsíce věc odloží. U dopravních nehod, kde je podezření ze spáchání trestného činu, věc zpracujeme ve zkráceném přípravném řízení a odevzdáme na Okresní státní zastupitelství. Nehody, které nelze takto ukončit, předáme Službě kriminální policie a vyšetřování, nebo při splnění stanovených důvodů je věc usnesením odložena, nebo odevzdána příslušnému správnímu orgánu. Při trestním řízení má každý spis přiděleného dozorujícího státního zástupce, který dohlíží na zákonnost postupu policejního orgánu. Zjednodušeně lze říci, že v případě podezření ze spáchání trestného činu má policejní orgán zákonem stanovenou dvouměsíční lhůtu k prověření všech skutečností. Tato lhůta může být v odůvodněných případech státním zástupcem prodloužena. Záleží na složitosti prověřování.“

Jakým způsobem se určuje trest u závažnějších dopravních nehod?

„Jestliže věc oznámíme do správního řízení, tak rozhodnutí je na správním orgánu. Pokud se jedná o podezření z trestného činu, respektive přečinu, je spisový materiál předán státnímu zástupci, který ve věci rozhodne sám, nebo ji předá k rozhodnutí soudu.“

Nyní z trochu jiného soudku. Kdo rozhoduje o umístění bezpečnostních prvků na silnicích, například o montáži příčných prahů nebo svodidel? Může do toho mluvit Policie České republiky?

„Po každé těžké nehodě, hlavně tedy těch smrtelných, musí dopravní inženýři z našeho oddělení ve spolupráci s policisty, kteří tuto havárii vyšetřovali, provést bezpečnostní inspekci místa. Většinou se pracuje s 300metrovým úsekem a posuzuje se všechno - od reklam až po kameny na silnici. Zpracovaný materiál pak předávají podle druhu komunikace na příslušný silniční správní úřad s doporučením, jak zvýšit bezpečnost uvedeného úseku pozemní komunikace, například instalací svodidel, úpravou dopravního značení, odstranění překážek obnovou vodorovného značení nebo ‚narovnáním‘ zatáčky. Rozhodnutí už je výhradně na úřednících.“

Často na webu Budějcké Drbny hledáme svědky dopravní nehody. Jak kromě výzvy do médií probíhá pátrání? A co když se svědek nenajde a viníka nehody, při které byl například zraněn chodec, se vám nepodaří odhalit?

„Předpokládejme, že došlo při nehodě k podezření z trestného činu, dopravní nehoda byla prověřována a nepodařilo se odhalit pachatele, tak věc usnesením odložíme a usnesení je zasláno jak poškozené osobě, tak i státnímu zástupci. Pokud není využit opravný prostředek, řekl bych, že všichni s ukončením souhlasí, nabyde usnesení právní moci. Samozřejmě, že když dojde ke zjištění nových skutečností, může být v prověřování pokračováno. Při šetření dopravních nehod kromě výzvy do médií například zajišťujeme a vyhodnocujeme záznamy z kamerových systémů. Mimoto na základě zjištěných stop stanovíme barevné provedení vozidla, jeho typ a poškození, poté vyhlašujeme místní pátrání po vozidle, šetříme v prodejnách náhradních dílů, opravnách, spolupracujeme s policisty z obvodních oddělení, kteří mohou využít své místní a osobní znalosti.“

Když mi někdo nabourá auto, nebo mi způsobí nehodu a ujede, aniž bych věděl jeho registrační značku, má smysl volat policii?

„Řekl bych, že určitě ano. Když zavoláte, že došlo k nehodě, na konkrétní typ vozidla vyhlásíme pátrání. Pokud dojde ke kontaktu, uvedeme markanty, jak může být vozidlo poškozeno. Hlídky se pohybují jak po městě, tak v celém okrese. Můžou náhodně zastavit vozidlo a na viníka vaší nehody narazit. Rovněž se vyhodnocují záznamy kamerových systémů, my ale bohužel z pořízeného záznamu nedokážeme zjistit registrační značku nebo obličej řidiče, což účastníkům, kteří na kamerové systémy poukazují, velmi těžko vysvětlujeme. Kamery jsou určeny zejména na monitorování provozu a veřejný pořádek. Navíc od letošního roku nelze provádět lustrace podle části registrační značky.“

V závěru minulého roku se na internetu objevila statistika, že řidiči v Budějcích jsou nejhorší v republice. Souhlasíte s tím?

„Je to opravdu jenom statistika, v rámci které byl vypočítaný jakýsi index podle počtu obyvatel na kilometr čtvereční, a ten je zavádějící vzhledem k nízkému počtu hustoty osídlení. Kdyby byl při výpočtu nahrazen počet obyvatel počtem kilometrů silnic, určitě by byla statistika příznivější. Na výsledku se zajisté podílí i dopravní infrastruktura. Zatím nemáme dálnici, bezpečný obchvat Českých Budějovic také chybí a rovněž postrádáme městské okruhy. Do centra města směřují tři silnice první třídy s vysokými intenzitami provozu a prochází Českými Budějovicemi. Také nikdo nezkoumal, v jakém poměru se na dopravních nehodách podílí českobudějovičtí řidiči a ostatní řidiči z celé republiky. Takže na závěr mohu pouze říci: Nevěřím, že naši řidiči jsou nejhorší řidiči v republice. A pokud se bude stále řešit nehodovost vzhledem k rozloze Jihočeského kraje a malému osídlení, bude statistika vždy hrát v náš neprospěch.“

Článek byl vybrán do sekce To nejlepší z Drbny u příležitosti pátých narozenin Budějcké Drbny. #tonejlepsizdrbny

Štítky dopravní nehoda, Dopravní inspektorát České Budějovice, Jiří Šťáral

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.