středa 29. ledna 2020 Zdislava

Nastaly dny, kdy rozhodujeme o složení městských a obecních zastupitelstev

Dva dny budou i lidé v Českých Budějovicích rozhodovat o budoucnosti měst a obcí. Dnes a zítra rozhodneme o novém složení obecních a městských zastupitelstev. Spolu s novým vedením radnic se bude volit i třetina senátorů. Nové osazenstvo místních úřadů lze vybrat třemi způsoby a volič si musí dát pozor na počet volených zastupitelů. Tam, kde se bude volit i do Senátu, je třeba dbát na barvu obálky.

Dnes, v pátek 5. října, od 14 do 22 hodin a zítra, v sobotu 6. října, od 8 do 14 hodin budou také v Českých Budějovicích otevřeny volební místnosti pro obyvatele starší osmnácti let, kteří chtějí rozhodnout o budoucnosti svého města. O přízeň voličů se v krajském městě bude ucházet celkem čtrnáct politických stran, hnutí a uskupení.

ČTĚTE TAKÉ: O 45 křesel v českobudějovickém městském zastupitelstvu bude usilovat 591 kandidátů

Volební obvod číslo 14 Českobudějovicko a Třeboňsko si navíc bude volit svého senátora. Na výběr je z osmi kandidátů. Pokud z nich senátor nevzejde, druhé kolo senátních voleb se uskuteční hned příští týden, v pátek 12. a v sobotu 13. října.

ČTĚTE TAKÉ: O jedno senátorské křeslo se bude na jihu Čech při podzimních volbách ucházet osm kandidátů

Jak volit a na co se připravit? 

Hlasovací lístky

Lidé mají možnost prohlédnout si hlasovací lístky ještě před vstupem do volebních místností. Hlasovací lístky měly být všem obyvatelům doručeny do schránek nejpozději 2. října. Každý obdržel jeden velký hlasovací lístek, vytištěný oboustranně, na konci archu je razítko příslušného úřadu.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název města a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. V Českých Budějovicích se volí 45 zastupitelů.

V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o „nový“ hlasovací lístek.

Volební místnost a prokázání totožnosti

Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svou totožnost a občanství České republiky, a to platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič, který je občanem jiného státu Evropské unie, se prokáže Průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo Potvrzením o přechodném pobytu, popřípadě cestovním dokladem.

Na pracovištích českobudějovického matričního úřadu, evidenci obyvatel na náměstí Přemysla Otakara II. a evidenci občanských průkazů v Jeronýmově ulici číslo1, bude pro veřejnost otevřeno po celou dobu konání voleb, což je v pátek 5. října do 22.00 hodin a v sobotu 6. října od 8:00 do 14:00 hodin.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude moci hlasovat.

Po prokázání totožnosti obdrží volič pro obecní volby prázdnou úřední obálku s razítkem města. V případě, že se v daném obvodu volí i do Senátu, dostane volič od komise prázdnou žlutou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.

Ve volební místnosti bude na viditelném místě pro komunální i senátní volby vyvěšen vzor hlasovacího lístku, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb. Při sčítání se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Volič se s obdrženou orazítkovanou obálkou poté musí odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, takzvaně „za plentu“.

Jak volit?

V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků může volič upravit hlasovací lístek jedním ze tří níže uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tak dává hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva města má být zvoleno.

2. Nebo může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva města má být zvoleno.

3. Volič může zkombinovat oba předchozí způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále dát křížky do rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních stran. V tomto případě tak dává hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených zastupitelů.

ČTĚTE TAKÉ: PŘEDVOLEBNÍ KORIDA: Lídři politických stran, hnutí a uskupení, proč by měl volič dát hlas právě vám?

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky šedé barvy. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani jednu volební stranu, ani žádného kandidáta a lístek nevloží do úřední obálky, přetrhne ho nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků najednou, je jeho hlas neplatný.

Úřední obálku s volebním hlasem před vhozením do volební urny není třeba zalepovat. Stačí do ní hlasovací lístek vložit a obálku před volební komisí vhodit do urny.

Při senátních volbách vloží volič za plentou do žluté obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro kterého hlasuje. Lístek se nijak neupravuje.

Každý volič hlasuje osobně

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek (například tělesně postižená osoba), může být za plentou i jiná osoba, ne však člen okrskové volební komise. Napomáhající osoba může lístek za voliče upravit a vložit do obálky, popřípadě i obálku vložit do volební schránky.

Hlasování mimo volební místnost

Volič může ze závažných důvodů požádat o umožnění hlasování mimo volební místnost, a to magistrát města a ve dnech voleb pak okrskovou volební komisi, vždy ale musí hlasování proběhnout v rámci daného volebního okrsku. Komise pak k němu vyšle své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

Telefonní čísla, na kterých získají lidé bližší informace o volbách, nebo na ně mohou volat imobilní občané Českých Budějovic v případě požadavku na přenosnou volební urnu, jsou 386 805 020 a 386 805 024.

V obecních volbách je možné hlasovat jen v obci, kde má volič trvalé bydliště. Není tak možné hlasovat na zastupitelských úřadech či konzulátech. Pro obecní volby se nevydávají voličské průkazy.

V případě senátních voleb je možné využít voličský průkaz pro hlasování i mimo trvalé bydliště. Hlasovat lze ale pouze ve dnech voleb na území České republiky a pouze v obvodech, kde byly volby vyhlášeny. Písemnou žádost o vydání voličského průkazu s úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronickou prostřednictvím datové schránky bylo možné podat nejpozději v pátek 28. září.

Hlasování státních občanů členských států Evropské unie

Státní občané členských států Evropské unie mohou volit ve volbách do obecních zastupitelstev, pokud mají v obci trvalý nebo přechodný pobyt, požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a nejpozději v druhý den voleb dosáhnou věku osmnácti let. Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů bylo možné podat nejpozději do středy 3.  října na evidenci obyvatel magistrátu města, v místě trvalého nebo přechodného pobytu voliče – státního občana členského státu Evropské unie.  

Štítky volby, hlasování, lístky, zastupitelstvo, Senát, kandidát, totožnost, urna, komise, České Budějovice

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.