pondělí 25. května 2020 Viola

Desítky tisíc aut se dál valí přes Olbramovice. ŘSD chybí čtyři tisíce metrů čtverečných pozemků pro stavbu obchvatu

Stavba obchvatu Olbramovic se protáhne, otázkou zůstává o kolik měsíců. Realizace projektu poblíž Čapího hnízda fakticky začala, dělníci ale zatím nemohou „kopnout“ do země. Ne všechny pozemky, přes které by měl vést obchvat, jsou vykoupeny.

Stavba obchvatu Olbramovic byla fakticky zahájena a to přípravnými pracemi, kdy byly na trase obchvatu vykáceny stromy a odstraněny křoviny. „Zahájení prací na výstavbě přeložky ale brzdí následující. Ředitelství silnic a dálnic jako stavebník nedisponuje v současné době pravomocnými stavebními povoleními a majetkovými právy k pozemkům jednoho subjektu v hlavní trase přeložky. Z těchto důvodů stavbu nelze zahájit,“ řekla redakci mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Rozhodnutím Krajského soudu v Praze bylo totiž zrušeno vyvlastnění DAVO Corporation a řízení bylo navráceno zpět na stavební úřad do Votic. Jedná se o pozemek v hlavní trase přeložky o celkové výměře takřka 4 tisíc metrů čtverečných, bez kterého nelze stavbu zahájit. „Předpoklad získání majetkových práv k tomuto pozemku je ve třetím čtvrtletí roku 2019,“ odhadla Ledvinová.

Řešení v rukou ministerstva

Stavební povolení na hlavní trasu bylo sice vydáno, ale z důvodu podaných odvolání byl spis předán k rozhodnutí ministerstvu dopravy. „Pokud odvolací orgán shledá odvolání nedůvodnými, potvrdí vydané stavební povolení. V případě, že odvolací orgán shledá odvolání důvodnými, může vydané stavební povolení vrátit správnímu orgánu k novému projednání, případně k doplnění podkladů pro rozhodnutí, podle toho, jaké podklady bude potřeba doplnit, bude trvat nové projednání a následné vydání stavebního povolení, proti kterému bude opět možné podat odvolání,“ dodala mluvčí. Proto nelze jednoznačně odhadnout termín nabytí právní moci stavebního povolení. Může se pohybovat v rozmezí od 2 do 8 měsíců.

Pozemky pod plánovaným obchvatem prodala už také společnost Imoba, která vlastní farmu Čapí hnízdo. Ředitelství za pozemky zaplatilo osminásobek znaleckého odhadu. „Nejednalo se o ojedinělý či nestandardní postup,“ potvrdila Ledvinová.

Obavy z hluku

Právě Imoba má ze samotné stavby obavy. Česká televize před nedávnem upozornila, že se firma proti už vydanému stavebnímu povolení odvolala. „Odmítáme, že bychom cokoli zdržovali, jak někteří lidé tvrdí. Jediné, o co Imoba žádá, je to, aby po dokončení stavby bylo provedeno měření hluku. A pokud bude hluk překračovat hygienické normy, aby byly provedeny nezbytné stavební úpravy tak, aby hladina hluku odpovídala hygienickým předpisům. Nic víc,“ řekl redakci Drbny tiskový mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Společnost Imoba také žádá, aby bylo do řízení doplněno měření hladiny hluku, což zákon umožňuje. „Nejde nám o zastavení celého řízení a nejde z naší strany o žádné zdržovací taktiky. Náš požadavek nemá na plánovanou výstavbu obchvatu žádný vliv. Kromě toho nejde o nic nového. Tento náš legitimní požadavek investor stavby zná už od roku 2013,“ dodává Hanzelka. Požadavek podle něho přišel ještě před vstupem Andreje Babiše do státní exekutivy.

„Jsme povinni postupovat s péčí řádného hospodáře a chránit hodnotu majetku společnosti, což také činíme. Nejsme tím, kdo by za každou cenu záměrně zdržoval výstavbu jakékoli dopravní infrastruktury,“ uzavřel mluvčí Agrofertu.

Ředitelství předpokládalo, že se původně začne stavět už v polovině letošního roku 2018. Termín se poté přesunul na začátek srpna. Optimistický odhad začátku stavby za více než půl miliardy je nyní druhá polovina letošního roku.

Štítky Olbramovice, obchvat, Benešov, silnice, Čapí hnízdo, Imoba, Davo, ŘSD

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.