čtvrtek 14. listopadu 2019 Sáva

Bezpečnostní rada vyhodnotila cvičení Zóna 2019

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností se na svém pravidelném zasedání zaměřila na vyhodnocení letošního cvičení Zóna 2019. To prověřilo činnost krizového štábu při simulovaném blackoutu.

„Ukázalo se, že českobudějovická teplárna disponuje dostatečným výkonem pro případy krizových situací. Aby mohl být zajištěn ostrovní provoz a distribuce elektřiny na nejdůležitější místa ve městě je třeba součinnosti, zejména se společností E.ON, pro přípravu a realizaci technického řešení. Jednání zatím nebyla zcela úspěšná,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Bezpečnostní cvičení proběhlo od 10. do 12. června. Zúčastnilo se ho přes 1 500 lidí z 20 orgánů a organizací. Na programu bylo například ukrytí osob, evakuace, práce v přijímacích střediscích, průchod dekontaminační linkou, poskytování neodkladné zdravotní péče, videokonference mezi krajským úřadem, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a ministerstvem vnitra či radiační kontrola okolí jaderné elektrárny. Neméně důležitá byla rovněž zkouška spojení a vzájemné komunikace. „Krizový štáb Jihočeského kraje i ostatní cvičící prověřili svou připravenost. Všechny úkoly a rozehrané mimořádné situace spojené s přijímáním ochranných opatření i řešení fiktivní radiační havárie zvládli. Za což zasluhují pochvalu. Zároveň je to pro všechny kvalitní příprava pro řešení jakékoli krizové situace,“ uvedla vedoucí Oddělení krizového řízení Jihočeského kraje Marta Spálenková.

V řešení byla také možnost zápůjčky vysoušečů od Hasičského záchranného sboru pro obce při mimořádných událostech, prevenci a výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva formou informačního letáků, které budou k dispozici v roce 2020. Diskutovalo se také o tom, že dochází ke krádežím a poškozování prvků varovného informačního systému města.

Foto Jitka Welzová

Štítky Zóna 2019, cvičení, krizové štáby

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.