úterý 12. listopadu 2019 Benedikt

PŘEDVOLEBNÍ KORIDA: Co podle volebních lídrů nejvíc pálí České Budějovice? Co je potřeba změnit?

Doprava, bydlení, parkování, úklid města, péče o seniory, komunikace města s obyvateli? Co České Budějovice nejvíc pálí a obyvatele města nejvíc trápí? A co s tím? Budějcká Drbna se zeptala těch, kteří kandidují v komunálních volbách, lídrů všech čtrnácti politických stran, hnutí a uskupení, které budou při říjnových volbách usilovat o vaše hlasy. Kandidáti odpovídali v koridě celkem na šest otázek. Tady jsou odpovědi na druhou z nich.

1. díl: PŘEDVOLEBNÍ KORIDA: Bydlení v Budějcích je stále dražší a nedostupnější. Co na to volební lídři?


Redakční otázka

Co je podle vás největší bolestí Českých Budějovic? Co je potřeba v krajském městě rychle změnit?

Odpovědi jsou řazeny podle vylosovaného čísla kandidátky. 


Ivan Fabián (Vize Národních socialistů) 

Budějovické občany nejvíc souží předražené komerční nájmy bytů, dopravně zneprůchodněné město, sociální migrace občanů Eevropské unie, kteři do Budějovic nejdou ani příliš za prací, ale za svojí komunitou. Odčerpávají v žádostech o sociální bydlení možnosti radnice a městu nesou jen další  problémy. Dále je problém klientelismus v investicích města (šroubující svoji košatostí výši cen akcí). To je potřeba změnit. Vrátit zpět zdivočelé projekty k linii zdravého rozumu.

Eliška Richtrová (Realisté) 

Z mého pohledu je to přednostní podpora dopravy prostřednictvím městské hromadné dopravy, zvýšení přednostních pruhů pro MHD. V programu máme dopravu MHD zdarma od 1. ledna 2019 pro všechny občany Českých Budějovicích s tím, že se tím sníží individuální doprava, zlepší se ovzduší ve městě. Dále budování záchytných parkovišť na okraji města, změna systému parkování v modrých zónách, odstranění nadbytečných retardérů. Necháme zpracovat koncepci pro sociální bydlení, která dosud neexistuje tak, abychom byli připravení na budoucí dotační výzvy na podporu sociálního bydlení.

Jana Zasadilová (Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová) 

Je potřeba urychleně učinit kroky ke zlepšení situace v dopravě. Musíme vybudovat záchytná parkoviště pro dojíždějící řidiče a zdarma je dopravit do centra. Dále musíme prověřit efektivitu MHD, aby se nestávalo, že některé vozy pojedou poloprázdné. V závislosti na tom musíme posílit linky ve špičce a zřídit přímé linky, které zrychlí dopravu. Zároveň musíme vyřešit levné parkování v blízkosti centra. Zároveň je nutné vyřešit parkování na sídlištích. My navrhujeme projekt levného patrového parkování, které nabízí dvojnásobný počet parkovacích míst bez toho, aby se zabrala další zelená plocha.

Miroslav Joch (Česká strana sociálně demokratická) 

Město nejvíce pálí samozřejmě tragická doprava, ale to nejde řešit rychle. Rychle a relativně levně lze vybudovat více prostoru pro volnočasové aktivity Budějčáků.

 

Juraj Thoma (Občané pro Budějovice) 

Z každodenního hlediska dvě věci. Za prvé nedostatečný úklid, nedostatečná četnost odvozu odpadů a separovaného sběru a díky tomu i špinavý vzhled ulic a veřejných ploch. Je to na vážný pohovor se zajišťujícími společnostmi s významně zvednutým prstem. Buď nastane radikální zlepšení v čase, který určíme, anebo se do budoucna bude o tyto služby starat někdo jiný. Za druhé je to funkční a sebevědomá a následně pak ceněná městská policie. Nestojím o otrávenou partu botičkářů a kontrolorů modrých čar, na které je devalvoval současný primátor. Stojím – a jistě každý Budějovičák - o strážníky, které budou lidé znát, protože slouží stále v tytéž čtvrti a o strážníky, kteří i díky tomu znají dokonale svůj rajón a obvod. 

Z dlouhodobého hlediska je to nezájem současných radních o město a s tím jdoucí ztráta jakýchkoliv vizí. Stagnace uprostřed blahobytu. Končící koalice vedená ANO a ODS rezignovala na jakékoliv vize a dlouhodobé projekty. Kdyby se tak, jak se k městu chová dosluhující koalice, k němu choval před více než sedmi sty lety náš zakladatel Přemysl Otakar II., nezaložil by velkorysé město, ale spokojil by se s vesnickým brodem na Vltavě u staroměstského kostela. Potřebujeme odvážné projekty, odvážné politiky, ne údržbáře. Bez toho nemůžeme Budějovice vidět jako skutečnou regionální metropoli. A na okraj: víte o nějakém velkém, nebo rozvojovém projektu, který by končící koalice za čtyři představila?

A v neposlední řadě musí okamžitě skončit současné „Nerušit, vládneme!“, kdy zcela chybí ohled na názory a potřeby občanů.

Marie Paukejová (Česká strana národně sociální) 

Město České Budějovice, které si prodalo téměř celý bytový fond (1192 domů se zhruba 17 tisíci byty), v současné době vlastní pouze 1815 bytů. Rada města pozastavila příjem žádostí o byty do konce roku 2018, ale s tímto počtem bytů nic vymýšlet nelze. Je třeba postavit, vykoupit pro město byty, které by následně pronajímalo. Nájemní smlouvy na městské byty jsou v současnosti uzavírány na tři měsíce nebo u důchodců na půl roku. To je nehoráznost. Jako zastupitelka jsem proti prodeji domů a bytů protestovala, hlasovala jsem proti a říkala jsem, že stát městu bezúplatně předal bytový fond pro to, aby na svém území mohlo dělat alespoň nějakou politiku bydlení. A dnes – ceny nájmů a nemovitostí prudce rostou a město se před lety „zbavilo“ značného majetku, k tomu není co dodat.  Žižkova kasárna u Mercury jsou ideální příležitostí pro jejich rekonstrukci na byty. 16 let se snažíme o vybudování lůžkového hospice v Českých Budějovicích. Máme podporu občanů. To je moje další priorita, a to dlouhodobá.

Petr Braný (Komunistická strana Čech a Moravy) 

Na otázku neodpověděl.

 

Miroslav Hajtingr (Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura) 

Kromě dopravy, která nás trápí, se chceme zaměřit na drogovou problematiku a její důsledky. Posílit drogovou prevenci ve školách a zaměřit činnost městské policie na problematické lokality a bezpečnost našich občanů. Vedle střednědobých cílů, které máme uvedeny ve volebním programu, nám jde především o budoucnost našich dětí. Již dnes musíme koncepčně připravovat město na to, že bude patřit příštím generacím.

Zasadíme se o to, že město bude mít více než sto tisíc obyvatel. Již nyní je potřeba plánovat okolní plochy, které jsou v nezastavěných částech města, tak aby na sebe navazovala silniční, železniční a letecká doprava. Nelze stále jen zahušťovat okolí centra, rušit klidové zóny, zeleň či plochy určené k rekreaci.

Petr Sák (Pro zdraví a sport) 

Jednoznačně neúnosnou dopravní situaci. My jsme v minulém týdnu, tedy ještě před volbami, nastartovali petici za urychlené řešení příšerné dopravní situace, kdy denně stojíme v zácpách a stále to nikdo neřeší. Město by si také zasloužilo více se postarat o seniory – prosazujeme více domů s péčí o seniory i nový hospic, ale také každoroční čtyřicetimilionové příspěvky pro aktivní život budějovických seniorů.

Martin Kuba (Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů) 

Nejvíce město dlouhodobě pálí, že nikdo z politiků nemá jasnou vizi kam a jak se má město rozvíjet. A České Budějovice kvůli tomu už dlouho stagnují. V denodenním životě pálí město nejvíc doprava, ale ta nejde změnit rychle ze dne na den. Chce to spíš politiky, kteří budou mít jasnou strategii a ochotu to odpracovat. Bohužel tady chce většina politiků jen stříhat pásky a nejsou ochotní odpracovat přípravu těch staveb, která je pracná a nepopulární, ale bez které to nejde. Ale co je třeba udělat v dopravě rychle vydat na radnic pokyn: „Už ani jeden nový semafor!”

Tomáš Bouzek (Společně pro Budějovice - Lidovci a TOP 09) 

Vedení města musí změnit způsob myšlení. Nestát na místě, neomezovat se na dílčí nesouvislé kroky a směřovat město kupředu. Ačkoli má nyní město téměř miliardu na účtech, proinvestovalo za první pololetí 2018 jen deset procent plánovaných kapitálových výdajů. Podstatné jsou investice do mobility – umožnění snadného pohybu lidí uvnitř města i přes jeho hranice. Zahrnují pěší zóny v centru, změny profilu ulic ve prospěch pěších a cyklodopravy, bezpečné propojení města cyklostezkami s jeho okraji, objízdné trasy kolem města i odstavná parkoviště či parkovací domy. Je třeba jiný přístup k veřejnému prostoru, aby byl příjemným místem pro odpočinek i práci. Parky nesmí být zanedbané, ulice mají být uklizené, u řek nesmí chybět lavičky. Podobu Mariánského náměstí s divadlem nebo novou čtvrť ve Čtyřech Dvorech je nutné řešit architektonickou soutěží.

Jiří Svoboda (ANO 2011) 

Odpovědí je náš volební program. Obchvaty města včetně D3 do roku 2022, navýšení počtu parkovacích míst na sídlištích, nová záchytná parkoviště (Jírovcova, Lidická, Mladé, Dlouhá louka), rozšíření modrých zón, rekonstrukce nádraží i s okolím, podpora MHD (preferenční pruhy, klimatizované ekologické vozy), cyklostezky, nová multifunkční dvouhala za využití státní dotace, modernizace letního kina, kryté a venkovní koupaliště s atrakcemi, nová budova divadla, modernizace rekreační zóny Malý jez, stromy na náměstí, úprava parků (Dukelská, Háječek, Slavie), nový domov pro seniory s hospicovými lůžky, snížení poplatku za odpad předplatitelům MHD, zlepšení čistoty města, výstavba nových nájemních bytů pro seniory a mladé rodiny v Rošického ulici, zvýšení bezpečnosti, vyšší počet strážníků a rozšíření kamerového systému, zlepšení vybavení škol a podpora stávajících učitelů.

Viktor Vojtko (Starostové a Nezávislí a Čisté Budějovice) 

Na tom, že je doprava největší viditelný problém, se asi shodneme všichni. Ale otázkou je, proč? Stačí se podívat, kolik projektů se narychlo řeší před volbami a s jakým záměrem a výsledkem. To logicky nemůže dopadnout dobře, protože nejde o opravdové a koncepční řešení problémů, ale pouze o vytváření dojmu řešení. Za tímto a jinými problematickými oblastmi se tak skrývá závažnější příčina, a tou je fungování radnice. A to je třeba změnit.

Změna přístupu ale samozřejmě nebude jednoduchá ani bezbolestná. Nicméně máme-li se pohnout vpřed, je nutné začít právě zde. A úplně nejdřív se pořádně starat o to, co máme – není přece možné, aby se město nedokázalo postarat ani o své veřejné toalety, jako je tomu teď.

Lukáš Mareš (Česká pirátská strana) 

Záležitostí, které v Českých Budějovicích hoří, je dost. Jako investiční priority vnímáme dobudování dopravní infrastruktury, najmě vnitřního okruhu, záchytných parkovišť a páteřní sítě cyklostezek. Kromě dopravy je to pak navyšování stavu bytového fondu. Zároveň bychom neradi, aby nám spadl na hlavu kulturní dům Slavie.

Co město zásadně neumí a v čem spatřujeme velkou příležitost ke zlepšení je pak komunikace se svými občany, kterou bychom rádi podpořili například vznikem internetového diskuzního fóra, kde se budou bavit občané s úředníky i politiky jako rovný s rovným, samozřejmě neanonymně. 

Jedním z největších úkolů budoucího zastupitelstva a rady je pak bezesporu zpracování nového Územního plánu, jak nám ukládá zákon. Nezbytné bude také urychleně vymyslet, co město udělá s oblíbenými a hojně využívanými dětskými skupinami, kterým v roce 2020 skončí finanční podpora z Evropské unie.

Štítky volby, korida, lídr, otázka, odpověď, problém, změna, České Budějovice

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.